DAGENS ORD: ”Du lader min lampe lyse, Herre, min Gud spreder lys i mit mørke.” Salme 18:29

[ Forrige ] [ Til oversigten ] [ Næste ]

Dato: 11 jan. 2019 kl. 19:30
Sted: Mødesteder de forskellige aftener: Se i omtalen

Fælleskirkelig Evangelisk Alliance Bedeuge på Halsnæs, 8.-11. januar, 2019

Fælleskirkelig Bede-uge under temaet
Åndeligt venskab.I begyndelsen af det nye år samles kristne over hele verden til bøn i en fælleskirkelig bedeuge, der er arrangeret af Evangelisk Alliance.

Mange danskere har tilsyneladende en voksende åndelig interesse. Alligevel er det kun de færreste, der finder ind i et kristent fællesskab.
Gennem tekster og bønner opfordres vi til at søge åndeligt venskab med andre, og til at vandre sammen et stykke af livsvejen. Under vandringen kan vi dele tro og liv med hinanden, og være i samtale om Jesus Kristus. Han som gennem sin lidelse, død og opstandelse møder vores inderste længsel. Og at vi på grund af Jesus må være på vej mod Guds rige.

Temaet Åndeligt venskab
uddybes i bogen, Åndeligt venskab, (udgivet på forlaget ProRex), skrevet af Tonny Jacobsen,
som har udarbejdet dette års inspirations-, bedetekster og bønner.

Men hvorfor samles til Bøn?
Det er godt at bede alene, - men det er også godt at bede sammen med andre. Det vil der være rig mulighed for på Evangelisk Alliance´s Bede-uge. Vi samles til bøn for vores by, vort land og verden, at Guds ord og løfter må blive til en levende virkelighed for endnu flere. Ud over at glæde os over friheden her i landet til at tænke, tro og tale, vil vi også tænke på og bede for dem, der ikke nyder godt af samme frihed.

I Halsnæs kommune afholdes Bedeugen:
Tirsdag 8. januar kl. 19.30 i Melby Kirke. Melby.

Onsdag 9. januar kl. 19.30 i Strandgården, Søndergade 80, Hundested.

Torsdag 10. januar kl. 19.30 i Torup Kirke. Torup.

Fredag 11. januar kl. 19.30 i Frikirken Salem, Havnevej 15, Frederiksværk

Se mere om Bedeugen på www.evangeliskalliance.dk/bedeuge.

Arrangører:
Bedeugen på Halsnæs er tilrettelagt af Ellinor og Ingolf Bjørsted, Frikirken Salem,
sognepræsterne Lise-Lotte Grønborg, Torup og Eva Berger, Melby og pastor emeritus Ivan L. Jakobsen.
Alle er velkomne.

Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk