DAGENS ORD: ”Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk alle også på de andres vel.” Filipperne 2:4

[ Forrige ] [ Tidligere artikler ] [ Næste ]

”Den sjette pagt” – Jesu fødsel.

20 dec. 2011

”Den nyfødte så med store øjne op fra krybben i læmmehulen. Han løftede sin højre arm og strakte de små fingre imod Josefs ansigt.

Sådan en lille, alvorlig baby! Jordemødreene undrede.
Maria, hans mor, hvilede i den friske halm ved siden asf den improviserede vugge. Josef, Messias´s jordiske beskytter, studerede kærligt spædbarnets ansigtstræk

Lad os skabe mennesker i vort billede.

Tæt ved stod en okse og et æsel og gumlede på deres foder. Lam og moderfår sov i båse, uforstyrret af øjeblikkets begivenheder. Den forløbne tid, siden Guds Evige søn for første gang drog ånde som Menneskesønnen på jorden, kunne tælles i en enkelt time og en håndfuld minutter. Dog var hans sande alder uden for tiden – evig - og således uden for menneskets fatteevne.

Israel havde søgt efter Messias, som mænd søger efter guld i hjertet af et stort bjerg. Sten for sten var jorden blevet endevendt, og dog forblev den Evige Skat skjult. Så mange generationer havde længtes efter at se Hans ansigt, at de fleste nu formodede, at Messias bare var en legende.
Men på denne sidste aften i Hanukkah var det sidste lys blevet tændt.

For en søn er os givet.
En enkelt guldklump var vasket ud af Himmelens bjerg ved Guds vilje og glimtede i det flakkende lys. Håbet var atter født. Den genløsning, som den lidende verden lægtes efter, lå i skriget fra en nyfødt. Ved Jahves, en Eviges, gerning, var dette spædbarn garanten for, at en evig skat ventede alle, som påkaldte hans navn!

Kunne det virkelig være sandt, undrede hyrderne sig, at Herren den almægtige valgte at udtrykke sin kærlighed til Israel gennem et barns fødsel? Efter nøje overvejelser blev det fastslået, at de bedste historier i Toraen næsten altid begyndte med fødslen af en længe ventet søn.”

Sådan indledes en meget fængslende bibelsk roman om Jesu fødsel i en lille landsby, Bethlehem, ikke langt fra Jerusalem. Romanen hedder ”Den sjette pagt” og er skrevet af det amerikanske forfatterpar Bodie og Bock Thoene. Romanen er bind 6 i en serie. Forud er udkommet ”Det første lys”, ”Den anden berøring”, ”Den tredje nattevagt”, ”Det fjerde daggry”, Det femte segl” og så nu ”Den sjette pagt”. De 6 romaner udspiller sig for en stor del på og omkring hyrdemarkerne ved Bethlehem og overhyrder Zadok, der har ansvaret for at levere lydefri lam til ofringerne i templet og hans kone, Rakel, der er jordemoder, spiller en stor rolle i disse 6 romaner, der på fantastisk viser fører os frem til krybben i Bethlehem med det lille Jesusbarn.
Kort efter læser vi i romanen: ”Så ung Maria var. Hvorfor havde Jahve valgt hende til at føde den ene, som englene kaldte Immanuel, ”Gud med os”? Kunne det virkelig være sandt?

Det var sket på en måde, som ingen havde forestillet sig. Maria af Nazareth, Forlovet med Josef af Nazareth. Ikke meget mere end et barn og så – almindelig. Dog havde englene bekendtgjort, at dette var Davidssønnnens fødsel! Dette drengebarn var opfyldelsen af alle profetierne i Toraen. Håbet for alle generationer i Israel.”

Josef og Maria har været på en lang og trættende rejse fra Nazareth til Betlehem for at blive skrevet i mandtal. Ekstra hårdt har det været, fordi den unge Maria er gravid. På rejsen har Josef, hendes mand været meget omsorgsfuld for Maria og vi følger hans tanker omkring den opgave, der er betroet ham som opdrager af Yeshua. Romanerne er bygget op med krydsklip, så den næsten bliver filmisk og læserne bliver trukket ind i et spændende univers og lever med.

Maria og Josef er kommet frem til landsbyen. Kroværten har jaget dem væk. Der er ikke flere overnatningspladser på kroen, men i en læmmehule finder de et leje, hvor Maria føder Yeshua under kyndig vejledning af Rakel. Det er rørende at følge, hvordan Rakel og Zadok følger med i den lille families hverdag i dagene efter fødselen.

Romanen giver en meget levende skildring af hyrdernes englemøde på marken, englesangen og hyrdernes vandring til læmmehulen, hvor de finder Messias, sådan som englene har forkyndt det for dem.

I romanen følger vi forberedelserne til den lille Yeshuas fremvisning i synagogen og efterfølgende til omskæringen i Templet i Jerusalem. Det er meget stærke skildringer og som læser drages mand ind midt i historien.

Vi møder os gamle Anna og gamle Simeon i deres venten på Messias og deres glæde ved at stå ansigt til ansigt med ham. Vi følger Herodes´s raseri og hans vanvid og hvordan han iværksætter barnemordet i Bethlehem. Det er grufuldt og man oplever næsten at være til stede. Vi følger, hvordan englen Gabriel i en drøm fortæller Josef, at han skal drage til Egypten med barnet og dets mor.

Det er en meget fængslende roman, som jeg vil anbefale til læsning i juletiden – ja hvorfor ikke give den som julegave i år.
”Den sjette pagt” er udkommet her i efteråret på Lohses Forlag og min anmeldelse af romanen i den kristne ugeavis Udfordringen, blev bragt den …..

Læs bogen og kom i den rette julestemning med Yeshua Messias i tanke og hjerte.

Jeg vil ønske alle netkirkens læsere en rigtig glædelig jul i Jesu navn.

Bjarne Nederby Jessen
Netkirkepræst
20. december 2012. 
Bjarne Nederby Jessen

Tanker i tiden

Bjarne Nederby Jessen, Ikke længere aktiv
Frikirken Salem

 

Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk