DAGENS ORD: ”Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk alle også på de andres vel.” Filipperne 2:4

[ Forrige ] [ Tidligere artikler ] [ Næste ]

Kirkelig velsignelse, men borgerlig vielse.

31 mar. 2012

Alle ægteskaber bør indgås for en borgerlig øvrighed.

Velsignelsen, er alene kirkens sag,
Gennem flere år har man fra politisk hold arbejdet for at indføre et vielsesritual for homoseksuelle i kirken stik imod Bibelens lære. Man forsøger at presse noget ned over kirken som er i strid med kirken. Et ægteskab indgås mellem én kvinde og én mand. Det er en del af skabelsestanken.

Kirken burde for længe siden have sagt klart og utvetydigt nej til statens forsøg på at presse et vielsesritual for homoseksuelle ned over kirken. Homoseksuelle har allerede mulighed for at gå på Rådhuset og indgået i et registreret partnerskab, så de får den juridiske del på plads.

Nu i 11. time er der så kirkekræfter, der taler om at flytte vielsen fra kirkerne til den borgerlige øvirighed. Det har jeg talt for længe.

I øvrigt foreslog Grundtvig allerede i 1827 indførelse af obligatorisk borgerlig ægteforening for alle. (”Om Religions-Frihed” Værker i Udvalg, III, side 45-47).

Han indså tidligt, nødvendigheden af at markere skellet mellem kirkens og statens myndighedsområder og dermed også mellem kirkelig og borgerlig myndighed. Kirken skulle have
frihed i åndelige anliggender.

Indgåelse af ægteskab er et borgerligt fænomen, som staten nødvendigvis måtte opstille regler for, men velsignelsen af ægteskabet er et helligt og kristeligt forhold, der er en sag mellem ægtefolkene og det kirkesamfund, de tilhører.
Der er stadig tid til at politikerne kan besinde sig og vælge denne ordning frem for at trækken noget ned over kirken, som store dele af kirken ønsker sig frabedt.

I øvrigt har denne sag aktualiseret nødvendigheden af, at folketinget lever op til Grundlovens § 66 og giver kirken en egen forfatning, så kirken bliver bestemmende i eget hus. Det er ikke rimeligt, at et folketing, hvor mange folketingsmedlemmer ikke er medlemmer af folkekirken og en del endda er ateister skal have lovgivende indflydelse på kirkens indre anliggender.
De vise grundlovsfædre, som Grundtvig også hørte til, indså nødvendigheden af en sådan kirkeforfatning, men intet folketing har siden indførelsen af Grundloven i 1849 turdet give kirken denne forfatning. Det er på høje tid at det sker og den aktuelle sag har i særdeles hed aktualiseret det.

Bjarne Nederby Jessen
Netkirkepræst
31. marts 2012. 
Bjarne Nederby Jessen

Tanker i tiden

Bjarne Nederby Jessen, Ikke længere aktiv
Frikirken Salem

 

Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk