DAGENS ORD: ”Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk alle også på de andres vel.” Filipperne 2:4

[ Forrige ] [ Tidligere artikler ] [ Næste ]

Få hjælp til at få ægteskabet til at fungere.

10 jun. 2010

Rigtigt mange børn vokser op i brudte familier, hvor mor og far er gået fra hinanden. Måske kunne ægteskabet have været reddet, måske ikke. Men det er sjældent at skilsmisser er lykkelige. Jeg tror ganske enkelt ikke på lykkelige skilsmisser. Man kan finde skilsmisser, der er mindre ulykkelige end andre. Der er også tilfælde, hvor en skilsmisse er den rigtige udvej.

Men generelt må vi sige, at der altid er mindst to ulykkelige parter ved en skilsmisse, ofte er der flere. Både kvinden og manden kommer ud af ægteskabet med ar på sindet og sjælen og er der børn, så gør de i hvert fald også.

Derfor er det vigtigt, at man sætter ind for at redde ægteskabet. Nogle par taler med præsten, andre går til parterapi.

I begyndelsen af dette århundrede lavede man i Vejle Amt en forsøgsordning med offentlig finansieret parrådgivning - og det blev en succes. Senere lavede man 12 projekter med parrårdgivning med offentlig støtte. Det blev en succes.

Deltagerne var tilfredse, og konfliktniveauet gik ned i familierne. Flere undgik skilsmisse

Parrådgivning med offentlig støtte fortsætter. Via satspuljemidlerne er der skabt mulighed for, at folk stadig kan få mulighed for denne rådgivning.

Ordningen henvender sig til forældre i hele landet med børn under 18 år.

Formålet er at tilbyde rådgivning for at undgå, at børnene kommer i klemme i forældrenes indbyrdes problemer. Enten ved at forældrene får et bedre parforhold, eller ved at børnene oplever en skånsom skilsmisse.

Det er Center for Familierådgivning, der har opgaven med at stå for projektet, og deltagelse for forældre vil kræve en vis egenbetaling, der reguleres efter forældrene indtægter.

Psykolog og leder af Center for Familierådgivning Annette Due Madsen understreger i Kristeligt Dagblad den 10. juni, "at der ikke er tale om terapi, men undervisning, hvor man får nogle værktøjer alt efter, om man søger den optimale skilsmisse eller et bedre parforhold.

Undervisningen foregår på hold med typisk 12-15 par og løber over 10-15 timer, og man skal ikke sidde og fortælle de andre par om de problemer, man har," siger hun og tilføjer, "at alle par efter undervisningsperioden får tilbudt en individuel opfølgende samtale."

Det offentlige betaler ikke det hele. Man skal selv betale 500 kr. for både undervisning og individuel opfølgning, hvis parret tjnere 600.000 kr. om året. Tjener parret fra 600.000 og op til 1 million kr. betaler man 1000 kr., og man må punge ud med 2000 kr., hvis man tjener over en million kroner.

Mange ægteskaber kommer i krise, fordi familien får for travlt og der bliver for lidt til til at ægteparret kan dyrke hinanden. Det er uhyre vigtigt, at man i ægtepar prioriterer tid til at være sammen. En rigtig god idé er det, at rive en week-end ud af kalenderen en gang imellem for at holde børnefri derhjemme eller på et week-end-ophold.

Det er vigtigt, at vi husker, at de JA, vi gav, da vi blev gift var for hele livet, men det er også vigtigt at huske, at et ægteskab er arbejde, arbejde på at bevare gløden og kærligheden.

Bjarne Nederby Jessen
Netkirkepræst
10. juni 2010

 
Bjarne Nederby Jessen

Tanker i tiden

Bjarne Nederby Jessen, Ikke længere aktiv
Frikirken Salem

 

Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk