DAGENS ORD: ”Helbred mig, Herre, så jeg bliver helbredt, frels mig, så jeg bliver frelst, for du er min lovsang.” Jeremias 17:14

[ Forrige ] [ Oversigt over Artikler ] [ Næste ]

Hvis vi når det ...

Disse ord skal ikke forstås, som om alting bare er lige meget -
som om ingen ting har særlig betydning.
Tværtimod!

Ordene skal heller ikke forstås, som en kilde til stress og dårlige nerver.

Tværtimod!

Ordene skal blot - helt stilfærdigt - minde os om, at vores tid har en grænse.

Vi ved det godt. Sygdom - ulykke - død - kan standse os hårdt og koldt midt i vort liv.

Tiden selv har også en grænse. Det skal vi dog ikke være kede af. På den anden side denne grænse venter Guds Rige.

Hvad der endnu skal ske, før Guds Rige kommer, - det ved jeg ikke så meget om.

Men det kommer!

Det jeg ved, er det, som vi bekender i vor apostolske trosbekendelse, at Jesus Kristus nu er "siddende ved Gud Faders, den Almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde."

Der er nogen, der ikke kan lide, at man snakker om, at Jesus skal komme igen. På én måde kan jeg godt forstå det. Fra Bibelen ved vi, at der kan ske dramatiske og forfærdelige ting i den sidste tid, før Jesus kommer tilbage til Jorden. Men kommer vi ud for svære ting, må vi bede Gud om at hjælpe os. Fra Bibelen ved vi, at Jesus på en særlig måde vil hjælpe dem, der tror på Ham.

Jesu Kristi genkomst vil indvarsle, at Guds Rige kommer.

Hvordan er Guds Rige?
På omslaget til en meget smuk Billedbibel: BIBELEN - Udvalgte fortællinger - ser man 2 af Esben Hanefelt Kristensens smukke tegninger. De forestiller det samme - nemlig Paradiset - Guds Rige.

På forsiden ser man en mængde forskellige dyr, fugle, fisk og insekter - og midt i det hele står en skikkelse klædt i hvidt med udbredte arme. Det er Gud, der står alene tilbage i Paradiset. Adam og Eva ville være uafhængige af Gud, - og var derfor blevet sat udenfor Paradiset. Men Gud står stadig i Paradiset - med sine arme bredt ud - og kalder: ”Kom hjem!”

På bagsiden af Billedbiblen ser vi igen Paradiset. Men - nu er Gud ikke alene. Her ser vi nemlig Paradiset - eller Guds Rige - som det skal blive engang. Den hellige stad, det ny Jerusalem er kommet ned på jorden. Det vrimler med hvidklædte skikkelser - kvinder og mænd - børn og voksne - og Gud står der - stadig med udbredte arme - og siger: “Velkommen hjem”. De 2 tegninger minder os om Guds Rige, - som vi kommer fra - - - og som vi er på vej imod - hvis vi vil.

I Bibelen kan vi læse om, hvad Gud har gjort for at nå os - ved at lade Jesus dø på korset - og opstå igen.

Vejen hjem til Gud er at tro på Jesus - og på Jesu ord i Johannes-evangeliet kapitel 3 vers 16-17:
For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin Søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved Ham.


Der er altså nok at gå i gang med - både at tro - og at være tro i - og så er der altid noget at se frem til, nemlig at ordene fra Johannes Åbenbaring kapitel 21 vers 3 - 5 bliver til virkelighed:

Nu er Guds bolig hos menneskene, han vil bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud vil selv være hos dem. Han vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere, ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Thi det, der var før, er forsvundet. Og han, der sidder på tronen, sagde: "Se, jeg gør alting nyt!"
Ivan L. Jakobsen


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk