DAGENS ORD: ”så langt som øst ligger fra vest, så langt har han fjernet vore synder fra os.” Salmerne 103:12
 
Henrik Frimand-Meier

Tanker i tiden

Henrik Frimand-Meier,
Netkirken

Mail: henrik.frimand.meier@gmail.com

 

Mere nøgternhed og mindre følsomhed, tak!

I Københavns Kommune skal de ansatte fremover undgå brugen af ord som "mor", "far", "politimand" og "formand".

Det kan være »fordomsfuldt«, »diskriminerende« eller »nedladende« at antyde, at et bestemt køn er normen. Det mener man i Københavns Kommune, der med egne ord gerne vil være bedre til at anerkende borgerne som »dem, de er«.

De ansatte i Københavns Kommune skal fremover øve sig i at kommunikere mere hensynsfuldt og inkluderende over for kommunens borgere.
Derfor skal kommunens ansatte eksempelvis være mere bevidst om at spørge ind, hvis de er i tvivl om, hvilke pronominer borgeren foretrækker at blive tiltalt og omtalt med.

Det skriver kommunen i en ny sprogvejledning ifølge Berlingske.

Vejledningen skal sikre, at de borgere, som eksempelvis er en del af LGBT+-miljøet, der henvender sig til kommunen, føler sig som en del af fællesskabet.

Respekt om at det offentlige i udgangspunktet ønsker at vise hensyn. Modsat blive det hele noget anstrengt, når det som er normalt for 80 til 90 procent af borgerne, skal behandles som ’et råddent æg’.

For ord som far og mor er stadigvæk almindelige og naturlige for langt de fleste børn – og voksne med. Det hele blive kunstgjort, fortænkt og forstillet, når det almindelige ikke frit kan være almindeligt.

Et andet ord mange nu om stunder har svært ved at bruge er betegnelsen formand. Som om ordets sidste del får det til at stritte hos ’de politisk korrekte’. Men alt andet lige er ordet blot en titel, som uproblematisk bør kunne benyttes af alle. For år tilbage omtalte man fx kvindelige skuespillere som ’skuespillerinder’, mens vi nu for tiden benytter ordet skuespiller, for begge køns vedkommende, fordi det er en titel på en profession. Tilsvarende er ordet formand en titel på en valgt person. Men, men der ’går følelser i skidtet’ – og så ender sproget med at blive mindre præcist og mindre anvendeligt, objektivt set.

Jeg opponerer ikke imod en vist hensyntagen, men imod at ’tingene vendes på hoved’. At begreber som i sig selv er beskrivende og naturlige at benytte for langt hovedparten af samfundets borgere, gøres problematiske at bruge. Resultatet er at vores sprog bliver fattigere, når begreber i sig selv problematiseres; ikke fordi de ikke er relevante, men alene fordi følelser står i vejen for ordenes faktuelle indhold og brug.

Vi har brug for mere nøgternhed og mindre følsomhed.

Se flere artikler i Arkivet


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk