DAGENS ORD: ”Helbred mig, Herre, så jeg bliver helbredt, frels mig, så jeg bliver frelst, for du er min lovsang.” Jeremias 17:14

[ Forrige ] [ Oversigt over Artikler ] [ Næste ]

Påskens budskab

Påsken nærmer sig. Påskedag har været lige fra kirkens begyndelse den største helligdag på hele året. Det er dagen hvor opstandelsen fejres. Jesu opstandelse er underet over alle undere.
Bibelen er overnaturlig på grund af at Gud står bag. Mennesker har skrevet hvad de fik fra Gud og Gud har på overnaturlig måde bekræftet det både når det gælder Gamle Testamente og Nye Testamente.
Påsken handler om at lyset sejrer over mørket. Jesus er verdens lys og han sejrede over mørket. Mørket, synden og det onde fik ikke bugt med Jesus. Han sejrede og opstod. Det gode er stærkere end det onde. Der er trøst at hente midt i alle sorgen.
Hvad betyder opstandelsen?
Det betyder at mørke og død ikke får det sidste ord.
Historien om Jesus slutter ikke med nederlaget at han døde. Langfredag var dagen da Jesus døde; men oprejsningen kommer da han påskemorgen opstod fra de døde.

Juleevangeliet handler om noget helt almindeligt, samtidig med at det handler om noget helt ufatteligt. Påskebudskabet er det samme. Det handler også om noget almindeligt, samtidig med at det handler om noget helt ufatteligt.

Juleevangeliet forkynder Jesu fødsel (Frelserens fødsel). Da englen forkyndte det til de forfrosne og forfærdede hyrder ude på marken med ordene: ”Frygt ikke! Se jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: Jer er i dag en frelser født.” Pludselig er den mørke nat forvandlet til lys. Midt i den kolde vinter, synger vi, brød lyset frem. Der er håb forude. Lyset skinner i mørket og mørket fik ikke bugt med det.
Intet er så håbløst at der ikke er en løsning.

I påskebudskabet er der også en engel, der forkynder det centrale budskab. Her forkyndes der ikke for hyrder; men for nogle fortvivlede og sørgende kvinder. De havde været vidne til Jesu død og de havde opgivet ethvert håb og enhver tro på fremtiden. Disse ulykkelige kvinder er tidlig søndag morgen efter langfredagen, før det blev lyst, gået ud til Jesu grav for at være den døde nær. De mødte en engel der ved graven og det er vel forståeligt at de blev forfærdede. Englen sagde præcis de samme ord der blev sagt julenat: ”Frygt ikke!” Jeg ved, at I søger efter Jesus den korsfæstede. Han er ikke her. Han er opstået. Det overvældede kvinderne og lyset brød frem. Solen var stået op. Påskemorgen lød ordene: ”Frygt ikke!”

Eftertanke: Det var kvinderne som først opdagede opstandelsesunderet.

I dag lyder det til os. Jesus lever. Vi skal leve om end vi dør. Døden betyder ikke afslutningen; men det betyder at noget nyt bliver til.
Opstandelseskraften virker også iblandt os. Vi ser det gang på gang. Hebræerbrevet 11 vers 1: ”Hvad er tro? Tro er en tryg, og fuld forvisning om, at det, som vi håber på, vil ske, og en overbevisning om en virkelighed, vi ikke ser.”

Vi behøver ikke at være bange her på jorden; men når døden kommer, behøver vi heller ikke at være bange. Troen på Jesus bærer os til det evige hjem. Johannes evangeliet kapitel 14 vers 1-4: ”Lad jer ikke overmande af frygt (Frygt ikke!) og bekymring,” sagde Jesus. ”Tro på Gud og tro på mig. I min Fars hus er der mange boliger; hvis ikke, ville jeg have sagt jer det. Jeg går nu i forvejen for at gøre alt i orden, til I kommer. Når alt er parat, kommer jeg igen for at hente jer, så I altid kan være sammen med mig, der hvor jeg er. Og I kender vejen, der fører til det sted, hvor jeg skal hen.”

Oskar Grove


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk