DAGENS ORD: ”Han vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere, ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Thi det, der var før, er forsvundet.” Johannes Åbenbaring 21:4

[ Forrige ] [ Til spørgsmålene ] [ Næste ]

Dåbsattest ved vielse

Er det nødvendigt at medsende sin dåbsattest til ægteskabserklæringen , når man er bosiddende i DK?

Lea

Svar:

Kære kommende brud.
Til lykke med det kommende bryllup.

Til dit spørgsmål må jeg svare, - at det afhænger af, hvornår du er født. Jeg må derfor lige bede dig om selv at finde svaret, som fremgår af følgende kopi fra vejledningen på "ægteskabs-erklæringen":
"Parter, der er født i Danmark før den 1. januar 1960, dokumenterer
deres navn ved fødsels-, dåbs- eller navneattest eller ved navnebevis. Parter, der er født i de sønderjyske landsdele, dokumenterer deres navn ved fødselsattest udstedt af personregisterføreren i den kommune, hvor fødslen er registreret.

For parter, der er født i Danmark efter den 1. januar 1960, er det ikke nødvendigt at fremlægge dokumentation for navnet. Parter,
der er født i de sønderjyske landsdele, skal dog forevise fødselsattest udstedt af personregisterføreren i den kommune, hvor
fødslen er registreret.

Navn, der afviger fra eller ikke fremgår af fødsels-, dåbs- eller navneattest, skal dokumenteres på anden måde (fx vielsesattest
eller partnerskabsattest).

En part, der ikke er født i Danmark, dokumenterer sin fødselsdato og sit navn ved at forevise fx pas.
Hvis en part ikke har dansk personnummer, oplyses fødselsdatoen."


Så altså - hvis du er født efter 1. januar 1960 vil det ikke være nødvendigt at fremsende dåbsattest.
Med venlig hilsen
Ivan L. JakobsenSvaret af:
 
Ivan L. Jakobsen

Ivan L. Jakobsen, Tidligere sognepræst
Netkirken

 

[ Stil et spørgsmål ]


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk