DAGENS ORD: ”Velsignet den mand, som stoler på Herren og tager sin tilflugt hos ham.” Jeremias 17:7

[ Forrige ] [ Til spørgsmålene ] [ Næste ]

Udmeldelse - elektronisk

Hvorfor er det, at man ikke bare kan udmelde sig af Folkekirken elektronisk - f.eks. gennem borger.dk ? Da alle oplysningerne, herunder ens dåbsdata, ligger elektronisk, burde der ikke være noget problem med dette, herunder heller ikke sikkerhedsmæssigt. At man fortsat skal op til den lokale kirke for at gøre det virker fuldstændig gammeldags, og kan efter min opfattelse kun tolkes som et forsøg på ikke at få flere til at melde sig ud.

Bh.
Kim

Svar:

Kære Spørger.
Jeg kan oplyse, at man ikke behøver at møde op i den lokale kirke for at melde sig ud.
Man kan gøre det skriftligt, - ifølge disse oplysninger fra Kirkeministeriets hjemmeside www.km.dk:

UDMELDELSE AF FOLKEKIRKEN.
"Et medlem af folkekirken kan melde sig ud. For børn og unge under 18 år er det den person, som har forældremyndigheden, der træffer beslutning om udmeldelse af folkekirken. En person, der er fyldt 15 år, skal dog selv give sit samtykke til at blive meldt ud.

Når man er meldt ud af folkekirken, har man ikke samme ret til kirkelig betjening som folkekirkens medlemmer. For at blive viet i folkekirken, skal mindst den ene være medlem af denne. Ligeledes kan man normalt kun blive begravet med bistand af en præst i folkekirken, hvis man er medlem af den, når man dør. Ved de fleste kirkegårde er taksterne for gravsteder m.v. i øvrigt højere for personer, der ikke var medlemmer af folkekirken, end de er for medlemmer.

Når man ikke er medlem af folkekirken, skal man ikke betale kirkeskat. Det er bl.a. af den grund vigtigt, at en udmeldelse bliver registreret i CPR. Hvis man ikke er medlem af folkekirken, og der alligevel på papirer fra skattevæsenet står, at man skal betale kirkeskat, skal man henvende sig til skattemyndighederne for at få fejlen rettet.

Udmeldelse kan ske ved SKRIFTLIG HENVENDELSE til sognepræsten eller kirkekontoret i det sogn, hvor man bor. Udmeldelse kan også ske ved, at man personligt møder op hos sognepræsten eller på kirkekontoret.

Når man meddeler, at man vil træde ud af folkekirken, skal man oplyse, hvor og hvornår man er født og døbt.

Når man melder sig ud, bliver det registreret i CPR. Man får en bekræftelse, der fortæller, hvornår det er sket.

Fortryder man senere at have meldt sig ud, kan man efter anmodning derom genoptages som medlem af folkekirken af en præst i folkekirken, under forudsætning af at præsten efter en personlig samtale skønner, at anmodningen er udtryk for en alvorlig beslutning om igen at høre til folkekirken."

Så vidt oplysningerne fra Kirkeministeriets hjemmeside under "borgerportalen" under rubrikken "Medlem af folkekirken".

Jeg kan oplyse, det IKKE er alle borgeres dåbsdata, der foreligger elektronisk. Det er "kun" personer, der er født 1969 og senere, der er indført i den elektroniske kirkebog. Personer født før 1969 indføres fra de håndskrevne kirkebøger, når der fremkommer nye
hændelser (f.eks. vielse) for de pågældende.

Hvis du som spørger er interesseret i yderligere forklaring, kan jeg opfordre dig til at rette henvendelse til Kirkeministeriet på km@km.dk.

Med venlig hilsen
Ivan L. Jakobsen,
sognepræstSvaret af:
 
Ivan L. Jakobsen

Ivan L. Jakobsen, Tidligere sognepræst
Netkirken

 

[ Stil et spørgsmål ]


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk