DAGENS ORD: ”så langt som øst ligger fra vest, så langt har han fjernet vore synder fra os.” Salmerne 103:12

[ Forrige ] [ Til spørgsmålene ] [ Næste ]

Baptist.

Hej igen.

Ja, det er sådan at jeg er baptist og vil gerne vide forskellene mellem baptistkirken og den danske folkekirke?

Hilsen Mia Hebbelstrup

Mia Hebbelstrup

Svar:

Kære Mia

Der er mange ligheder, men selvfølgelig også væsentlige forskelle. Lad mig slå fast, at begge kirker bygger på bibelen, er evangeliske kirker og nytestamentlige kirkesamfund.
På verdensplan er billedet m.h.t. størrelse noget anderledes end her i Danmark, hvor folkekirken fylder mest. I nærheden af 80 % af den danske befolkning er medlemmer af folkekirken eller som den jo hedder: den evangeliske lutherske folkekirke. Folkekirken er en statskirke, hvilket kort fortalt vil sige, at staten har overmyndighed over en stor del af folkekirken.
Selvom Baptistkirken, der på verdensplan er én af de største kirker i verden, er der i Danmark kun mellem 5-6000 medlemmer (døbte). Lægger vi hertil børn (husstand) vil tallet være 12-13.000 sjæle. (Der er ca.50 mill. døbte baptister i verden og sammen med deres børn (husstand) taler vi om mere end 110 mill.).
Baptistkirken er uafhængig af staten såvel ledelsesmæssigt som økonomisk og er hvad vi her i landet kalder en frikirke. Baptister betaler ikke kirkeskat, men giver frivilligt bidrag til deres kirke, til mission i verden og andre opgaver, f.eks. støtte til lidende mennesker overalt i verden.

Baptistkirker eller menigheder kan sagtens i sin gudstjenesteform være forskellige indbyrdes, men fælles for alle er, at ordet forkyndes, og der prædikes omvendelse og en personlig stillingtagen til troen på Gud.
I baptistkirken døbes ikke spædbørn sådan som tilfældet er i folkekirken. Mennesker lader sig døbe på deres egen personlige tro på Jesus Kristus og tilslutter sig dermed menigheden (Kristi legeme som bibelen også kalder en menighed).
Baptister har det man kalder barnevelsignelse, det vil sige, at forældrene bringer det lille frem i kirken, præsten velsigner det og menigheden står bag. Da nogle forældre bragte deres små børn til Jesus, står der i Markus evangeliet, kap.10.vers 13-16 at: Guds rige er deres.

Som i folkekirken fejrer baptisterne også nadver, sådan som Jesus indstiftede det lige før Hans lidelse og død. Her mindes man Hans offer, Hans smerte, død og opstandelse.

Gudstjenesten fejres i de fleste baptistkirker under mere frie former end i folkekirken. Der er frihed til at prædike over den tekst den enkelte prædikant ønsker. Der er ikke særlige ritualer, prædiketekster eller ord der skal siges og gøres som der er i folkekirken.

Begge steder synges der gode, solide danske salmer. Men i baptistkirken benyttes der også ofte rytmiske sange og småkor. Man kan sige, at der i vor tid er stor lighed og samarbejde/fællesskab mellem de forskellige frikirker indbyrdes, men det er der også mange steder med folkekirken, særligt med Indre Mission og Luthersk Mission.
Tager vi nu for eks. Netkirken som du her har stillet dit spørgsmål til, så er det et godt eksempel på tværkirkeligt samarbejde. Her er der netpræster fra såvel folkekirke som alle frikirkerne, og det er en dejlig ting, som vi tror Gud glæder sig over.
Vor Herre Jesus beder jo i Johannes evangeliet kap.17 om at, vi alle må være ét - alle er vi Hans børn, skabt af den samme skaber og engang skal vi være sammen hos Gud!

Kære Mia, der kunne siges meget mere om emnet, men jeg stopper her. Du er altid velkommen til at stille et spørgsmål, og jeg kan også give dig et navn på en kirke eller præst i din nærhed, så du kan få yderligere svar på dine spørgsmål.

Kærlig hilsen
Ole BækgaardSvaret af:
 
Ole Bækgaard

Ole Bækgaard, Netpræst

 

[ Stil et spørgsmål ]


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk