DAGENS ORD: ”Jeg satte alt mit håb til Herren, og han bøjede sig ned til mig og hørte mit råb om hjælp; v3 han trak mig op af undergangens grav, op af slam og dynd; han satte min fod på klippen, så jeg stod fast.” Salme 40:2

[ Forrige ] [ Til spørgsmålene ] [ Næste ]

syndefaldet

Hej vi har trukket bibelske fortællinger til vores mundtlige eksamen, og vi har herefter valgt syndefaldsmyten.

Vores spørgsmål lyder på hvordan syndefaldet kommer til udtryk i verden og hvordan den påvirker os?

Vi håber på at du kan hjælpe os:)

Svar:

Tillykke med jeres spændende trækning og jeres valg af tekst.
Jeg skal prøve at give et relativt enkelt svar på jeres spørgsmål.

i udgangspunkt skabte Gud mennesket til at skulle leve i en tæt relation med hinanden og med Gud selv. Med syndefaldet, blev der slået en kile ind mellem disse relationer. Dels mellem Gud og mennesket - og dels menneskene imellem. Det, som var ment til at skulle være et fuldkommet og hvad det perfekt liv, blev ødelagt. Både hvad relationerne angår, men også hvad det fuldkomne og perfekte liv angår. I paradisets have stod ikke blot Kundskabens træ, som Adam og Eva spiste af, men også Livets træ, som sikrede mennesket evigt liv. Gud kunne pga. af syndefaldet ikke tillade dette, og måtte derfor adskille menneske fra dette. Det betød ikke, at Gud ikke ville have noget med menneskene at gøre. Allerede i kapitlet efter ser vi, hvordan Gud opsøgte og kommunikerede med menneskene - hvilket han til stadighed gør.
Det er konsekvenserne af dette vi lever under i dag. Både den brudte og ufuldkomne verden, hvor der er sat en kile ind i relationen mennesker i mellem og mellem mennesker og Gud. Men samtidigt også i den virkelighed, at Gud ønsker at genoprette verden til det, den var ment til at skulle være. At han længes efter os og ønsker at leve i relationen med os. Jesus kom netop for at genoprette denne relation, men som præmissen i paradis, hvor mennesket havde sin egen vilje til at bestemme om de ville være Gud lydig eller ej, har også vi i dag den frie vilje til at takke ja eller nej til den relation han tilbyder. En kærlighedsrelation må altid skulle bygges på en fri vilje.
Hvad angår den brudte og ufuldkomne verden, kan vi sporadisk få lov til at opleve dette i dag. Det ser vi både i Det nye Testamente og op gennem hele kirkehistorien. Også i dag kan vi opleve dette, når Gud bringer mirakuløs lægedom til mennesker, genopretter brudte relationer og samler mennesker op, hvis liv helt har været faldet fra hinanden. I bund og grund er det, hvad det at være kirke handler om. At pege hen til Jesus der har muliggjort dette i dag og være med til at formidle det til andre mennesker.

Med venlig hilsen
Claus BækgaardSvaret af:
 
Claus Bækgaard

Claus Bækgaard, Præst
Bykirken

 

[ Stil et spørgsmål ]


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk