DAGENS ORD: ”Jeg satte alt mit håb til Herren, og han bøjede sig ned til mig og hørte mit råb om hjælp; v3 han trak mig op af undergangens grav, op af slam og dynd; han satte min fod på klippen, så jeg stod fast.” Salme 40:2

[ Forrige ] [ Til spørgsmålene ] [ Næste ]

påske

hvem fandt på påsken?

Tamkin

Svar:

Vi møder det vi forbinder med påsken, første gang i 2 Mosebog kap. 12, v.11:
”Sådan skal I spise det: I skal have kjortlen bundet op om lænderne og have sandaler på fødderne og stav i hånden; i al hast skal I spise det, det er påske for Herren” og hvis man alene ser på ordet Påske, betyder det på Hebraisk ”forbigang” hvor der her beskrives en handling om blodets betydning, i dette tilfælde er det offerblodet fra et dyr der tales om.
Når dyret var slagtet skulle blodet smøres på dørstolperne over deres hjem som tegn på deres tro på Gud, og dødens engel ville gå forbi.

Ofring af dyr kendes jo oprindeligt fra f.eks. jødiske fester, som her også blev bekræftelsen på jødernes befrielse fra slaveriet i Ægypten, 4 Mos 9,v.5: Og de holdt påske i Sinajs ørken i den første måned, den fjortende dag i måneden, lige inden mørket faldt på. Israelitterne gjorde, ganske som Herren havde befalet Moses.

I dag kan man sige påske betyder ”frelse”, og man regner påsken for at være kirkens største fest.

Den er de kristnes højtid, det meget dramatiske forløb med Jesus som midtpunkt, som er væsentlig at understrege ikke endte med at han blev korsfæstet, som mange siger; Nej det endte med at Han opstod af graven igen.

Hvis man ikke umiddelbart kender bibelens sammenhæng er det vigtigt at forstå følgende:

På samme måde som Jøderne ofrede dyr, og blodet derfra blev deres frelse, fordi dødens engel gik forbi, på samme måde ofrede Jesus sig for vores skyld, han gav sit blod på korset, lod sit legeme bryde, for vores synd for at det kunne blive til frelse for os, så vi kan tage imod det evige liv.

Den straf vi har fortjent tog han på sig, så vi kan gå fri, og da han som skrevet er opstået igen kan man bl.a. læse i ”Bogen” i brevet til Hebræerne kap. 7 v. 25: Han kan fuldstændig og altid frelse alle, som kommer til Gud gennem ham, for han lever hos Gud og går i forbøn for os!

Kort sagt betyder det, at på samme måde som lammets blod blev til frelse for jøderne, på samme måde blev Jesu blod til frelse for os som tager imod det, i øvrigt ser du også flere steder Jesus nævnt som lammet.

I håb om at dette kan blive dig til hjælp ønsker jeg dig alt godt fremover, og vil stadig være til rådighed hvis du har yderligere spørgsmål.

De venligste hilsener
Kent Nielsen

NetpræstSvaret af:
 
Kent Nielsen

Kent Nielsen, Er ikke længere aktiv

 

[ Stil et spørgsmål ]


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk