DAGENS ORD: ”Helbred mig, Herre, så jeg bliver helbredt, frels mig, så jeg bliver frelst, for du er min lovsang.” Jeremias 17:14

[ Forrige ] [ Til oversigten ] [ Næste ]


Evangelisk Børnemission

2004 nov 1

Evangelisk Børnemission
  Hanna Jensen med sine to børn

· Evangelisk Børnemission arbejder i 152 lande verden over.
· Vi har som mål, sammen med lokale kirker, at nå børn med evangeliet.
· Sidste år blev på verdensplan 5 millioner børn nået med evangeliet, og 1,5 millioner børn kom til personlig tro på Jesus.

Guds smil
Af Hanna Jensen

Vi var på børnelejr. Hele familien. Det er dejligt at kunne tage ud sammen som familie og være med til at gøre en forskel i børns hjerter. På lejren var der flere børn, som havde behov for at tale med os. Mange børn i dag er utroligt åbne for evangeliet og har mange spørgsmål angående Gud og livet. På denne lejr var der en pige, som jeg lagde særligt mærke til. Hun kommer fra Grønland, men bor på et børnehjem her i Danmark. Nella havde ikke den store forståelse for mange ting, men hun ville gerne snakke. Hun kom en dag og spurgte, hvordan man kan komme til tro på Jesus.

Farverne fortæller
Normalt plejer vi at fortælle børn om Jesus ved hjælp af en lille bog med fem farver uden ord i. Vi kalder den for `Den ordløse Bog´. Den bog har hjulpet mange børn og voksne til at forstå evangeliet.
Den gyldne side i bogen betyder, at Gud elsker os og har en himmel beredt for os, når vi ikke skal være her på jorden mere. Men der er et problem. Synden kan ikke komme ind i himlen.(Den sorte side). Men Gud havde en plan. Han elsker os så meget, at han sendte sin søn Jesus for at betale for al det forkerte, vi har gjort. (Den røde side). Derfor, når vi kommer til Jesus, og beder om tilgivelse og siger, at vi vil tro på ham, kan Jesus tilgive os, så vi kan blive helt rene.(Den hvide side.)

Nellas smil
Jeg satte mig ned sammen med Nella. Da jeg begyndte at fortælle hende om Jesus, skete der et mirakel. Hendes øjne begyndte at skinne, og hun sagde:
"Jeg bliver helt varm indeni."
Den dag tog Nella i mod Jesus og flere gange de følgende dage, smilede hun til mig med sit nye varme smil. Jeg tror, at Gud i himlen smilede med, for i Bibelen står der:
"Således er det ikke jeres himmelske Faders vilje, at ikke en eneste af disse små skal gå fortabt. Og den, der tager imod sådant et barn i mit navn, tager imod mig." (Matt 18, 5 og 14).

Da vi kørte hjem fra børnelejren stod Nella i døren og vinkede farvel. Det var dejligt at vide, at der er en børneklub i nærheden af hendes bopæl, hvor hun kan komme og høre mere om Gud.
(Navnet er ændret i artiklen).

Vores smil
Jeg selv kom til tro på Jesus, da jeg var seks år. Da jeg blev 16, hjalp jeg til i søndagsskolen og startede en børneklub. Lige siden har jeg brændt for at give Guds smil videre til mange børn.

Uanset hvad vi tager os for, har vi brug for, at "Gud smiler" til os. At han giver os den hjælp, vi har brug for i vores arbejde, i vores familie, i opdragelsen af vores børn. Et ord fra bibelen har hjulpet mig selv (Ords 31,25). Det handler om en kvinde, som fik sit overskud fra Gud, og kunne gå morgendagen i møde med et smil. Jeg har oplevet, at der, hvor dagene kan være svære, giver Gud pludselig ny energi. Gud har altid et smil parat.

Èn million smil
I dag er Kresten og jeg ledere af Evangelisk Børnemission. Derudover er der tre ansatte. Missionen drives udelukkende af frivillige bidrag, som enkeltpersoner eller kirker giver os til arbejdet. Vi glæder os over, at 100 medarbejdere hjælper til i deres fritid. I Danmark bor der én million børn. Derfor vil vi gerne træne endnu flere børnearbejdere i kirkerne til at komme ud og nå børn med evangeliet. Tænk, hvis der var endnu flere, der ville fortælle børnene om Gud - i kirkerne eller i hjemmene! Tænk, hvis endnu flere ville være med til at bede for børnene og vores arbejde med at nå dem!
På mit skrivebord ligger en notits om, at 85% af alle kristne, kommer til tro inden de bliver 14 år. Hvilket ansvar og hvilke muligheder. En undersøgelse har vist, at børn i dag vil have noget at tro på. De er bange for terror, for deres forældres skilsmisse og for ensomhed.
Lad os stille os skulder ved skulder - forbedere og børnearbejdere - i den fælles opgave det er, at så smil på børnenes ansigter.


 

Hver anden måned sender vi et nyhedsbrev ud. Hvis du kunne tænke dig at høre mere om os og vores arbejde, sender vi gerne et nyhedsbrev til dig.

Klik her, hvis du ønsker Krestens og Hannas nyhedsbrev tilsendt ebdk@ebdk.dk

Hvis, du ønsker flere oplysninger om vores arbejde kan du gå ind på vores hjemmeside www.ebdk.dk

Kresten og Hanna Jensen er landsledere for Evangelisk Børnemission   Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk