DAGENS ORD: ”Helbred mig, Herre, så jeg bliver helbredt, frels mig, så jeg bliver frelst, for du er min lovsang.” Jeremias 17:14

[ Forrige ] [ Til oversigten ] [ Næste ]


Afviste asylansøgere på Kærshovedgaard.

2020 apr 1

Om arbejdet blandt Kristne afviste asylansøgere på Kjærshovedgaard.
Af: Marianne Dalsgaard
I marts måned 2016 fik vores daværende sognepræst Lindvig Osmundsen en henvendelse fra en præst i Nordsjælland om, at der kom nogle kristne afviste asylansøgere til det for nyligt åbnede udrejsecenter Kærshovedgård, og om han ville tage kontakt til dem og invitere dem ind i fællesskabet i den lokale kirke i Christianshede og Bording sogn.
Det ville han, og der blev etableret kørselsordning af frivillige til at køre til og fra kirke og ofte blev de inviteret i private hjem som gruppe til hygge og sang m.m. I opstartsfasen drejede det sig om 12 til 15 personer. Der opstod i gruppen et ønske om bibelundervisning og ”Bibelcafeen” som den hedder, blev etableret og fik til huse i Indre Missions hus i Bording.
På det tidspunkt havde ingen vist forestillet sig det omfang, arbejdet ville få, ej heller den tidshorisont som viser sig at være ubekendt. I dag er der mellem 40-60 i bibelcafeen (plus danske frivillige) hver torsdag fra kl. 19 til ca. 21,30. Det er overvejende unge mænd og kvinder fra Iran, en del med kurdisk herkomst. Der har dog også været og er, enkelte fra Kina, Ukraine, Etiopien, Irak og Afghanistan. Ud over de der kommer i bibelcafeen nu, er der rigtig mange, som af forskellig årsag ikke kommer mere. Det kan skyldes, at de har fået opholdstilladelse, og derfor ikke længere hører til på Kærshovedgård eller af andre årsager som vi ikke har kendskab til. Det er typisk, at de som har fået opholdstilladelse bevarer kontakt med nogle fra Bibel Cafeen.
Arbejdet vokser fordi der dels flytter flere kristne til udrejsecentret Kærshovedgård men i høj grad også fordi de kristne der bor på Kærshovedgård fortæller deres medbeboere om deres tro og inviterer dem med og en del bliver hængende og kommer til tro på Jesus.
I begyndelsen sang vi få danske sange og Lindvig holdt en bibeltime. Den første danske salme de lærte, og som de også synger i dag, og har lært betydningen af, er fra Den danske Salmebog nr. 108 af Kingo:

Skriv dig, Jesus på mit hjerte,
Du min konge og min Gud!
At ej lyst, ej heller smerte
Dig formår at slette ud!
Denne indskrift på mig sæt:
Jesu ud af Nazaret,
Den korsfæsted, er min ære
Og min salighed skal være

Senere begyndte man at finde lovsange på Farsi på PC som de kunne lære at synge. Efter ca. et år var det så heldigt at en dygtig lovsangs leder fra Luthersk Mission i Herning (Anne- Lisbeth Sonne) kom som frivillig og overtog lovsangen og fandt mange Farsi lovsange som også findes på dansk.

Nu synges ofte dansk og farsi udgave af samme lovsang. De der er farsi talende og os der taler dansk og synger med på hinandens sprog. Senere blev der dannet et kor, som blev navngivet ”Asylkoret” under Anne- Lisbeths ledelse.

Dette kor fik i 2019 Kristelig dagblads pris for frivilligt arbejde. I dag lønner LM Anne- Lisbet for en dag om ugen at arbejde med Asylkoret. I dag er koret efterspurgt og synger i mange sammenhænge. Der er tilkommet en del frivillige fra Herning, Ikast og Hammerum i arbejdet og det er nødvendigt for at løfte opgaven. TAK til Gud at han har sendt de nødvendige arbejdere. IM i Hammerum afholder bibelcafeen ca. en gang om måneden. Ikast kirke inviterer også til rytmisk eftermiddags gudstjeneste med efterfølgende Pizza, så mange i området er med til at løfte opgaven. Som noget nyt er der en gang om ugen Bibelstudie allerede fra kl. 16.30 om torsdagen for dem der ønsker mere indsigt i bibelen (efter ønske fra en gruppe af dem der har kommet længe i bibelcafeen) og så fortsætter de derefter i den normale Bibelcafe om aftenen. Så arbejdet er støt og roligt vokset.
En aften i bibelcafeen starter med lovsang, så følger en bibeltime, eller en film med kristen forkyndelse (på Farsi) og en gang om måneden er der hygge med socialt samvær og spil. Under denne del går nogle til dåbsundervisning. Derefter er der kaffepause. En del frivillige bager kage og brød til dette. Under kaffepausen er der et forbønsteam, der giver mulighed for forbøn for de, der ønsker det. Der er stort behov for dette, da den uvisse fremtid og frygten for at blive sendt tilbage til fængsel og tortur er stor, samt bekymring for familien i hjemlandet også er stor. Aftenen sluttes med bøn og lovsang og fast afslutningslovsang er ”Bless the Lord oh my soul (1o.ooo reasons)” og den synges stående så taget er ved at lette.
Som frivillig bliver man berørt af den gruppe af skønne unge mennesker, der er grebet af deres tro og viser den så tydelig og forkynder for dem de bor med. Derfor arbejder vi alle på 4 år med kørsel fra Kærshovedgård til Bording, Hammerum, og Ikast flere gange om ugen. Kagebagning og præster og andre frivillige med forkyndelse. Derudover dannes der relationer på kryds og tværs som betyder, nogen hentes hjem i hjemmene i andre kirker og missionshuse og hjælpes med problemer i hverdagen med fx helbreds- og tandproblemer m.m.
Der kunne fortælles meget mere, om det de er flygtet fra og hvad der kan vente ved udvisning, ting, der er dokumenteret af flere frivillige organisationer der arbejder i deres hjemlande, men som desværre ikke er noget udlændingestyrelsen tager alvorligt. Men her er valgt den positive vinkel om det arbejde, med vokseværk som foregår omkring denne gruppe af afviste asylansøgere.
Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk