DAGENS ORD: ”Helbred mig, Herre, så jeg bliver helbredt, frels mig, så jeg bliver frelst, for du er min lovsang.” Jeremias 17:14

[ Forrige ] [ Til oversigten ] [ Næste ]


Galleri Emmaus

2004 sep 1

 

Galleri Emmaus

Efteråret 2003 blev Galleri emmaus en realitet

Grethe Olsen er snart 47, gennem 23 år gift med Henrik. De har ingen børn.
Grethe er oprindeligt uddannet sygeplejerske, men efter en årrække med alvorlig sygdom, valgte hun at begynde på en ny uddannelse til socialrådgiver, et fag, hun i dag stortrives med.
I 2002 udgav hun bogen "Kristus på korset", Lohses Forlag. Bogen er en kombination af andagts-stykker og meditationer over krucifikser fra danske kirker gengivet med fotos i bogen. Bogen har udgangspunkt i Jesu død og lidelse, men præges af Grethes egen kamp mod sygdom, træthed og smerter.
Krucifikserne er fikspunktet i bogen, og Grethe vidner om, hvordan Jesus talte til hende igennem helt konkrete krucifikser, hun mødte på sin vej. Hun beskriver det paradoksale i, at hun netop igennem lidelse fik lov at mærke Guds kærlighed og nærvær så stærkt, at det gav livet meget større perspektiv. Hun opdagede, at den dybe sorg hun dengang oplevede, i dag gør hende i stand til at opleve en desto større livsglæde. Livsglæden har simpelthen fået større betydning, fordi hun havde prøvet at være dér, hvor den ikke var.

Arbejdet med bogen gav Grethe anledning til at bevæge sig ind i kunstens verden, og hun oplevede, hvordan kunst med et kristent udgangspunkt formidlede en sagte, men vedvarende Guds tale og skabte "små vinduer ind i Himmelens Sale"…… Stærkere kan det vel ikke siges!

Når man er socialrådgiver, kristen og hedder Grethe Olsen får sådanne oplevelser konsekvens. Hun fortæller her, hvad der skete derefter:

Om at springe fra 10-meter vippen….:

"Hvor dum kan man være"?
Det var uden omsvøb det svar jeg fik, da jeg henvendte mig i min bank gennem 17 år og spurgte om jeg kunne låne en million kroner. Pengene skulle bruges til at købe et nedslidt og forladt missionshus i Niløse (af alle steder!), renovere det, og åbne et galleri for kristen religiøs kunst.
Jeg blev noget fornærmet over mandens umiddelbarhed, for min mand og jeg har orden i økonomien. Jeg havde desuden en pæn opsparing og på forhånd lavet en skriftlig forretningsplan.

Alligevel måtte jeg 2 gange bede bankmanden om at sætte sig ned - han tog det slet ikke alvorligt….!?

  • Det gjorde til gengæld konsulenten i kreditforeningen, hvor vi også er kernekunder. Han tog det så alvorligt, at han på stedet erklærede, at jeg ikke måtte skrive under på noget som helst. Han mente overhovedet ikke, at det var noget kreditforeningen kunne gå ind i.
  • Jeg klagede min nød til min revisor, der anbefalede en samtale med direktøren for en
  • nyåbnet filial af en lokalbank, som var kendt for saglig sagsbehandling.
  • Jeg fik samtalen med direktøren…. og det gjorde det måske nemmere, at vi havde samme jyske accent, og at han i øvrigt kom fra Lemvig, og derfor havde kendskab til Museet for religiøs Kunst, som er beliggende dér. Jeg fik mit lån, købte huset, og gik i gang med renovering.

Forestil jer 7 mandlige håndværkere på ugentlige byggemøder sammen med en kvindelig socialrådgiver! De første møder blev hver gang indledt med et "Hvor er din mand"?
Nå, men det lykkedes mig undervejs at få udviklet et håndværkersprog, der var så tydeligt, at der med tiden kom skub i tingene.

Håndværkerne med flere gjorde en fantastisk indsats, så det gamle hus nu står med lyse og smukke lokaler, med det hvælvede loft bevaret, og pulpen fra prædikestolen bygget ind i skranken.

   
Den norske maler og illustrator Marianne Rygh, med bibelske motiver inspireret af Jesu møde med mennesker. Skulptør Mikael Benzon her med krucifiks i smedet jern.

Efteråret 2003 blev Galleri Emmaus en realitet; Her udstiller kristne kunstnere malerier, grafik og skulpturer under forskellige sigende temaer. Temaet for dette års udstillinger har været
CREDO
( JEG TROR!)
Galleriet fejrer 1-års fødselsdag med fernisering på årets sidste udstilling d. 4.september.(Se indbydelsen i kalenderen!)

Når jeg ønsker at formidle og sælge kunst, skabt af kristne kunstnere, skyldes det, at vi mennesker har brug for synlige ting i vores hverdag, der udtrykker det usynlige i, over og omkring os. Jeg har selv oplevet, hvordan hellig kunst har forkyndt liv for mig, løftet mig op under smerte og sorg, vist mig nye aspekter på livet, og har inspireret og glædet mig i mit trosliv. Det er derfor med stor bevidsthed, at jeg sammen med kunstnerne valgte årets tema, hvor vi gennem udstillinger og foredrag har forsøgt at skabe en manifestation over trosbekendelsen.

Det er min vision, at vore kirker og menighedsrum må blive udsmykket af kristne kunstnere, men så sandelig også at få den kristne kunst ind i hjemmene.
Kunst med udgangspunkt i hellige ting kan være små vinduer ind i himmelens sale. Værkerne kan være indtrængende og højtråbende, men også formidle sagte og vedvarende tale. Desuden er kristen religiøs kunst et godt udgangspunkt for samtale om livsvigtige ting mennesker imellem ….og Gud!

Interessen for Galleri Emmaus er stor, hvilket i perioder gør det vanskeligt at passe mit sædvanlige arbejde som socialrådgiver, som stadig er påkrævet af økonomiske grunde. Der er bunker og atter bunker af arbejde, og alting er op ad bakke. Til gengæld får jeg mange positive og dybe samtaler med de besøgende i galleriet, og gang på gang lægger tingene sig til rette, så jeg mærker Guds nærvær i arbejdet. På forunderlig vis har Han, når jeg har været mest udslidt, sendt hjælp i forskellig form.

Jeg har altid været typen, der gik med både livrem og seler, men jeg tog et spring fra 10-meter vippen - og basker stadig rundt. Under min uddannelse til socialrådgiver var der engang én, som sagde til mig: Hvis du ikke lærer at svømme, når vandet render ind i munden på dig, drukner du….! Vandet er løbet ind i min mund mange gange i det forløbne år, og hvis ikke jeg havde mærket Guds kraft til at holde mig oppe, Jesus til at stilne stormen i vandene og Helligåndens vingesus med ny inspiration, så var jeg druknet.
Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk