DAGENS ORD: ”Det er Herren, der styrer en mands gang, han styrker ham og glæder sig over hans færd. v24 Når han snubler, falder han ikke omkuld, for Herren støtter ham.” Salme 37:23

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Ole Bækgaard

Netpræst

Ole Bækgaard, Netpræst

Mail: olebaekgaard@email.dk

 

Barnetro

16 jun. 2008

Er du en af dem, der bad aftenbøn som lille? Kan du måske også huske nogle af bønnerne, enten det nu var Fadervor eller:
Nu lukker sig mit øje, Gud Fader i det høje i varetægt mig tag.
Fra synd og sorg og fare, Guds engel mig bevare, som ledet har min fod i dag.

Måske var det din mor eller far, der sagde ordene, og du gentog, eller det var dig selv, der helt selvstændigt fandt på de rigtige ord.
Husker du den naturlige rene tro på, at ”Gud Fader i det høje” selvfølgelig lyttede til dine bønner og gav dig de ting, du havde behov for. Erindrer du, at det egentlig var godt at bede om, at Gud også passede på dine kære. Kan du huske, at du bad Gud gøre en syg ven eller familiemedlem rask og selvfølgelig ikke tvivlede på, at Gud hørte dig og hjalp, når du bad Ham om det.

Er du blevet voksen
Beder du stadig aftenbøn, eller var det noget, der kun hørte barnelivet til?
Ja, hvad nu hvor du er blevet voksen, meget klogere og mere følsom og har fået en god uddannelse.
Du har måske lært, at man kun skal tro på det, der kan måles og vejes, at alt andet bare er fantasi og virkelighedsflugt.

Lad mig stille dig et par enkle, og måske også lidt provokerende spørgsmål, men positivt ment selvfølgelig:
Hvad var der egentlig i vejen med din barnetro, siden du måske i dit voksne liv har kasseret den enkle, rene tro, som engang fyldte dig med fred og glæde?
Selvom du selv som barn oplevede så meget dejligt og trygt, når du bad din aftenbøn, så tøver du alligevel med at lære dine egne børn at bede til Gud. De skulle jo nødig skille sig ud fra det øvrige samfund, der officielt har afskaffet troen på Ham.
Er det sådan fat med dig, har du det godt med det, eller er det som der mangler noget, noget der var engang, men nu er forsvundet.

Magtesløs når det gælder
Menneskets viden og indsigt er stor, men bestemt meget begrænset. Det opdager vi jo hele tiden i den almindelige udvikling. Vi tror ofte, at vi kan det hele, men opdager lige så ofte, at vi kommer til kort, når livets store spørgsmål og problemer dukker op. Vi kender absolut til magtesløshed og rådvildhed og må erkende vor begrænsning.
Så kan det ske, at vi tænker tilbage på barnetroen, dengang man naturligt kunne bede Gud hjælpe, og så opdage at Han var der, et eller andet sted. Og selvom man ikke altid fik det man pegede på, så opdagede man, at man fik det, der var det bedste, i den situation man stod i.
Tit får vi ikke præcis vore ønsker opfyldte, men som bibelen siger det et sted, så samvirker alle ting til gode for den der elsker Gud – tror på Ham, netop som det lille barn gør.
Det er ikke uden grund, at Jesus siger, at dersom vi ikke bliver som et lille barn med dets enkle og rene tro, så kommer man slet ikke ind i Guds rige.

Barnetro - livstro
Ja, jeg er temmelig begejstret over barnets placering if. Jesus. Disciplene blev sat på plads! (Så kan de lære det, som det vist hedder på nudansk). Og faktisk mener jeg, vi kan lære af barnet naturlighed og klare tro, midt i al vor snusfornuft og stærkt begrænsede menneskelige viden.
Barnet ejer troens gave, og beder fordi det tror, at Gud er til og lytter til dets bøn.

I en ny bibeloversættelse af det nye testamente, i dag kaldet: Den nye aftale, kan man læse i brevet til hebræerne kapitel 11: Troen er den sikre overbevisning om, at det vi håber på, vil blive til virkelighed!

Jeg ved ikke, hvad du vælger, men jeg vælger at tro, fordi jeg har oplevet, at min barnetro også er blevet min livstro. Jeg har for længst erkendt min magtesløshed og erfaret, at Gud stadig er der og hører hver gang Hans børn beder til Ham.

NB. Lige nu er det ferietid. Mit forslag er, at det kunne være en rigtig god ide, at begynde igen at bede som det barn, du jo stadig er inderst inde!

Kærlig hilsen
Ole BækgaardBibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk