DAGENS ORD: ”Gud, du er min Gud, jeg søger dig, min sjæl tørster efter dig, min krop længes efter dig i det tørre, udpinte, vandløse land.” Salme 63:2

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Bjarne Nederby Jessen

Netpræst

Bjarne Nederby Jessen, Ikke længere aktiv
Frikirken Salem

Mail: nederbyjessen@mail.dk

 

Guds omsorg for dig.

16 sep. 2008

"Bagfra og forfra omslutter du mig", siger kong David. Du kan læse det i sammenhæng i Salme 139:4-6.

"Du ved endog, hvad jeg vil sige - endnu inden jeg åbner munden. Du omhegner mig bagfra og forfra, du lægger din velsignende hånd på mit hoved. Det er forunderligt! Jeg fatter ikke din uendelige godhed!"

Det kan være lidt svært at forstå rigtigheden af, at Gud omhegner, omslutter os, men det er sandt. Vi er omsluttede forfra og bagfra, ja i den svenske bibel står der,at vi er omsluttede fra alle sider.

"Bagfra og forfra omslutter du mig". Lad os se lidt på hvem "du" er. Det er Gud selv! En Gud som vi forsøger at forklare på mange forskellige måder, bl.a. gennem forskellige navne: retfærighedens Gud, sandhedens Gud, den evige Gud. Bibelen har mange forklarende navne på Gud, navne, der er med til at sige noget om Gud. Vi kunne gøre listen lang uden alligevel at kunne få det hele med. GUD er så stor, at han ikke lader sig beskrive ved hjælp af navne.

Men vi har alligevel én navn, der forklarer alle sider hos Gud. Han er KÆRLIGHEDENS GUD. Alt hvad han gør og er viser netop kærlighed. Han elsker dig og mig. Vi er genstand for hans kærlighed. Derfor omslutter han os både forfar og bagfra, fra begge sider, ovenfra og nedenfra.

Lad os så se lidt på ordet "mig" Hvem er det i teksten. Jo ser du, det er David, men vi kan også udlægge det som du og jeg. Sikke en kontrast, modsætning, der blev til du, altså Gud. Jeg, et menneske med en hel masse egenskaber, mange gode egenskaber, måske, men også med en masse brister og mangler. "Alt det gode som jeg vil, det gør jeg ikke, og det onde som jeg ikke vil, det gør jeg", siger Paulus i et af sine breve. Og sådan er vi. Du og jeg. Det kan være pinligt at indrømme det, men det er sandheden om os.

Du og jeg har så mange spørgmsål og tanker,vi ikke altid ved, hvad vi skal stille op med. Tanker, som gør det svært for os. Om fortiden, nutiden og måske endda fremtiden.

Men hvad ver det nu Bibelordet sagde til os i dag. At vi er omsluttede af Gud. Gud er på alle sider af os. Han omslutter os forfra og bagfra, han går også ved siden af os, han er over os og han bor i vore hjerter, hvis vi har taget imod ham som vores frelser. Vi er i sandhed omsluttet af Gud.

Hvad betyder det så for os? Det betyder, at Gud elsker dig så meget, at han altid er nær hos dig - også selv om du ikke føler det. Han har lovet at være hos os og han er sandhedens Gud, så det kan vi stole på, hvadenten vi føler det eller ej. HAN ER ALTID HOS DIG! Fik du rigtigt fat i det? Stol på det og regn med det. Han er mægtig og har mulighed for at være hos alle samtidig. Og ved du hvad? Han elsker dig, sådan som du er. Derfor siger David også i vers 6: "At fattee det, er mig for underfuldt, for højt, jeg evner det ikke."

Og så lige én ting til. Gud omslutter dig ikke af tvang. Han tvinger dig ikke til at blive omsluttet af hans kærlighed. Det er helt vores eget valg at være omsluttet af Guds kærlighed og vejen går ikke gennem en hel masse handlinger, gode gerninger. Du skal ikke præstere noget for at nå dertil, hvor du er omsluttet af Guds kærlighed. Det hjælper heller ikke hvor meget du end hjælper andre eller hvor meget du læser i Bibelen. Nej, vejen går alene gennem Jesus, Guds søn.

Tro på ham og bed om syndernes forladelse og du vil opleve et helt nyt liv. Det kan også blive en ny start i dit kristenliv. Tag imod Guds kærlighed og omsorg, som hele tiden er til din rådighed.

Må Gud velsigne dig.

Amen

Bjarne Nederby Jessen
Netkirkepræst.


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk