DAGENS ORD: ”Jeg satte alt mit håb til Herren, og han bøjede sig ned til mig og hørte mit råb om hjælp; v3 han trak mig op af undergangens grav, op af slam og dynd; han satte min fod på klippen, så jeg stod fast.” Salme 40:2

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Leif Rasmussen

Netpræst

Leif Rasmussen, Er ikke længere aktiv

Mail: leifhelga@stofanet.dk

 

Brug tid til at småsnakke med Gud

16 dec. 2008

Der er knyttet nogle helt utrolige løfter til, hvis vi vil gøre det. ”Bed om hvad som helst I vil, og I skal få det”, siger Jesus.

Bøn bruges ofte som et ritual. Det er blevet den måde vi begynder en gudstjeneste på. Det kan være meget højtideligt, og det er der naturligvis ikke noget galt ved. På samme måde som når vi synger nationalsangen før landskampen. Den højtidelige stemning, som breder sig, åbner så begivenheden. Selv om det ikke har noget med fodbold at gøre, så synes alle det hører sig til; men det er helt uden sammenhæng med det, der skal foregår på grønsværen om et øjeblik.

Gør bøn til en del af din virkelighed. Øv dig i at småsnakke med Gud om alle de ting du beskæftiger dig med. Du behøver ikke at lukke øjnene eller folde hænderne og være meget højtidelig for at bede. Snak med Gud og gør bøn til en livsstil: ”Alt hvad du tager dig for i ord eller handling, gør det alt sammen i hvor Herre Jesu navn.” Her mellem jul og nytår er der måske plads og rum til at småsnakke med ham om alt, hvad du føler og tænker.

Mange bruger bønnen som en nødraket, når krisen hænger faretruende over dem, eller når skaden er sket; men Jesus har givet os det råd: ”Bed uden ophør”. Det er meget bedre.

Brug din fantasi og prøv at erstat ordet ’bed’ med at ’træk vejret’, så nærmer vi os den rette forståelse af, hvad bøn er. ”Træk vejret uden ophør” – lyder det ikke som en god idé? Vi trækker jo ikke kun vejret i højtidelige stunder,eller når vi lige har lyst til det.
Ingen kan jo finde på at sige: ”Jeg er ikke lige til ilt i dag”. Eller sige hvis de føler sig frustreret: ”Det her fører vist alligevel ikke til noget; nu holder jeg op med at trække vejret.” Nej, vi klamrer os til åndedrættet, det er livsnødvendigt for vor krop. Fuldstændig, på samme måde som åndedrættet er en afgørende del af vort naturlige liv, er bønnen det for vort åndelige liv. ”Våg og bed til enhver tid….” siger Jesus.

Jamen ved Gud da ikke alt, hvad der er værd at vide? Jo! Kender han ikke alle mine behov? Jo! Hvorfor er det så nødvendigt at bede til ham? Skal vi da tigge og trygle Gud for at få Ham til at handle? Nej! Vil Gud kun gribe ind, hvis han hører os sige det, han allerede ved i forvejen? Nej! - Det er slet ikke hensigten med bønnen!

En dansk hjerneforsker har bevist, at Gud eksisterer i menneskers bønner. Når troende mennesker beder til Gud, så reagerer deres hjernebark på nøjagtig samme måde, som når de taler med at andet menneske. Den aktivitet, der er i hjernen, når de beder, følger præcis samme mønster, som når et menneske indgår i en social relation med et andet menneske, siger Uffe Schjødt. Århus Universitet bad også sine test personer om at sige ønsker til julemanden, mens de lå i hjerneskanneren. Her var der slet ikke samme reaktion i hjernen, skriver Information.

Formålet med bøn er altså intimitet med Gud. I bønnen lærer vi at se tingene, som Gud ser dem. Bøn er den koncentration, som retter al opmærksomhed mod Ham. Bønnen bearbejder os til at blive modtagelige overfor det, Gud vil give os. Giver du ham tid, møder han dine dybeste længsler, og jo mere vi beder, des mere lærer vi Gud at kende. Din ånd indsamler impulser fra samværet med ham. Mens du beder korrigerer han dig, og mens du beder, fornemmer du hans svar.

Skriften forbinder ufattelig kraft med bøn. Når vi arbejder, så er det os der arbejder, og det kan ind i mellem være hårdt; men når vi beder, så er det Gud der arbejder.
Lad mig slutte med et citat: ”To ting undrer mig. For det første: At Gud lytter, når vi beder. Det andet er, når vi nu ved det, hvorfor beder vi så ikke noget mere? Bøn er jo at få adgang til himlens kontrolcenter."
Husk! Gud kalder os ikke til at prædike uden ophør? Nej; men han kalder os til at bede uden ophør.

Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk