DAGENS ORD: ”For jeg er vis på, at hverken død eller liv eller engle eller magter eller noget nuværende eller noget kommende eller kræfter v39 eller noget i det høje eller i det dybe eller nogen anden skabning kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre.” Romerne 8:38

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Gunni Bjørsted

Netpræst

Gunni Bjørsted, Er ikke længere aktiv

Mail: gunni@bethel.dk

 

Aldrig uden for Jesu synsfelt

1 jul. 2009

”Da han så, at de kæmpede hårdt med at komme frem, fordi de havde vinden imod, kommer han ved den fjerde nattevagt gående på søen ud til dem…” (Mark. 6, 48).

Det var Jesus selv, der havde sendt disciplene ud at sejle. Alligevel var der modvind og høje bølger. Så kamp og modstand i livet behøver altså ikke at betyde, at man er helt på afveje!

Egentlig kan jeg godt blive lidt irriteret på Jesus over hele dette oplæg. Særlig, når det er mig selv, der er ude i livsbåden, og det hele vipper og gynger, og mit liv vendes på hovedet af søsyge. Og han er ”bare” et sted oppe i bjergene og har det godt med Faderen og Helligånden!

Er vi sendt ud i vort liv på egen hånd? Nej, uanset at vi selv må slide med årerne og ikke undgår vabler og ømme muskler, så er vi hele tiden inden for Jesu synsfelt og hans armes rækkevidde. Jesus så disciplene hele tiden oppe fra hans bedeplads på bjerget. Han var – i dybeste forstand – hos dem. Og hos os. Han gav afkald på Himlen og tog hovedspring ud i vort livs vilkår.

Vi må have lov til at tro på, at hans hjælp kommer i rette tid. Ikke nødvendigvis i rette tid i forhold til vores planer og forestillinger. Men i rette tid i forhold til at bevare vort liv til evig tid, og i forhold til at nå over til ”den anden bred”. I rette tid i forhold til at vort liv lykkes efter livets største kriterium, nemlig kærlighedens kriterium: at vi bliver bevaret i hans kærlighed, og at hans kærlighed fylder vores livsstil.

Vi skal ikke tale let om de truende livsbølger og om lidelser – særlig ikke på andres vegne. Lidelser har lært mange folk at bede. Men lidelser har også lært mange folk at bande. Analysen må blive varsom og ordene uden skråsikkerhed. Men lad os bede om Guds hjælp til at stole på, at vi er i Jesu synsfelt, og at han kommer over bølgerne som Herre og Frelser.

Bøn:”Herre, du som ser mig og beder for mig, der hvor jeg er i mit liv. Kom og vær mig nær. Hjælp mig til at stole på dig.”
Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk