DAGENS ORD: ”Han friede os ud af mørkets magt og flyttede os over i sin elskede søns rige; v14 i ham har vi forløsningen, syndernes forladelse.” Kolossenserne 1:13

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Hans Fhær Larsen

Netpræst

Hans Fhær Larsen, Netpræst, formand netkirken
Græsted Frikirke

Mail: hans.fhaer@gmail.com

 

Universet i sin helhed går uafvendeligt mod “varmedøden”?

16 sep. 2009

Universet i sin helhed går uafvendeligt mod “varmedøden”?

Ofte undrer jeg mig over, at vi ikke tager fysikkens love mere alvorligt end vi gør. Og indretter os efter de facts vi allerede har opdaget.

For eksempel siger Termodynamikkens (Varmelærerens) anden hovedsætning lidt populært, at ethvert lukket system, der ikke tilføres tilgængelig energi udefra, vil “stræbe” mod kontrastløshed, strukturløshed eller jævnhed (dvs. entropi (Spildvarme) eller kaos) som en uafvendelig virkning af tidens gang og de enkelte molekylers bevægelser.

Af samme grund er evighedsmaskiner en umulighed. Der vil altid være et varmetab, og enhver maskine skal derfor have tilført tilgængelig energi for at kunne virke.

Og ser vi på solsystemet inkl jorden og alle andre stjerner og planeter som et lukket system. Vil Universet i sin helhed derfor uafvendeligt gå mod ”Varmedøden”. Det er jo så stort og uoverskueligt, og vores lille jord får jo ordnet energi tilført fra solen, så det går jo nok?

Jeg tror, ja næsten ved (og der har du selvfølgelig lov til at være uenig) at den eneste grund til at der er liv på jorden og ikke alt allerede er gået til grunde, er Guds skabende ord der svæver over skabningen, og tilfører den energi der skal til for at vi består. Trak Gud sig tilbage og lod stå til, ville Jorden efter min overbevisning ikke have en generation tilbage før den var øde og tom.

Vi har mulighed for at tage imod, eller lade være. Det er vores valg, vi er sat til at vogte over Naturen (1. Mos 12:6 Dernæst sagde Gud: »Lad os skabe mennesket, så det ligner os. Mennesket skal være herre over alt liv på jorden, på himmelen og i havet!«) Derfor afspejler vores beslutninger om, at tage imod Guds skabende kraft sig overalt. I samfundet, familier og også i Naturen.

Hvis vi læser historien, undrer det mig at vi ikke kan tage ved lærer. Gennem hele Historien har det været sådan, at når et folk fulgte Gud, gik det dem godt. Afgrøderne voksede og gav mangefold afkast, ørken blev til frodigt land. Hvorimod, når folket vendte Gud ryggen endte det i krig, krise og ørken. Og landet blev lagt øde. Hele gamle testamente er en lang bølge af Historier om folk der fulgte Gud og folk der vendte Ham ryggen, med op og nedture til følge.

Når jeg så ser lokalt på vores lille land Danmark. Ser jeg det samme billede så tydeligt. Vores land bygger på et fundament funderet på Kristendommen som netop er Guds vejledning til at holde samfundet kørende. Det fundament er vi nu stille og roligt ved at pille fra hinanden, så Guds plan bliver pillet ud af samfundet. Det er næsten blevet forbudt at undervise om vores kristne fundament. For at kompenserer for den kristne moral der var funderet i vores folk, må der laves næsten 200 love om året. Og resultatet lader ikke vente på sig. Krig, bandekrig, økonomisk krise og hastelove der ikke er gennemtænkt og sender mennesker i fængsel for at tage brødkniven med på skovtur. Jeg fristes til at drage sammenligninger med vores broderfolk Norge, der bygger på samme fundament, men endnu ikke har pillet de kristne grundpiller ud af samfundet. Og stadig har en åndelig åbenhed funderet i folket.

Samfund, Klima og naturkræfter adlyder blot termodynamikkens anden hovedsætning og lader alle ting gå mod kaos. Vi må ikke undre os Som Jesus sagde i Mark 13:5 »Lad ikke nogen føre jer vild,« svarede Jesus. 6»Mange vil komme og påstå, at de er Messias, den frelser, som skal komme. De vil føre mange på vildspor. 7Og når I hører om uro og krigshandlinger rundt omkring, så vær ikke bange. Det må ske sådan; men det er endnu ikke enden. 8Folk og nationer vil bekrige hinanden, og mange steder bliver der jordskælv og hungersnød. Men alt dette er kun begyndelsen til enden. Det er som de første fødselsveer…..(Læs selv videre i Markus)

Gud kender sin skabning, og han kender historien om nogen. Han ved hvor svært vi har ved at tage os sammen og følge Ham. Han har også en plan, som vil ske, lige så sikkert som de fysiske love. Og han holder den endda ikke hemmelig. Vi kan læse den i Bibelen, hvor der er håb for skabningen selv om vi lever under termodynamikkens anden hovedsætning. Gud vil give os den energi der skal til, for at tingene fungerer. Vi skal bare sige JA TAK.

Hilsen HansBibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk