DAGENS ORD: ”Hvorfor er du fortvivlet, min sjæl? Hvorfor skælver du i mig? Vent på Gud! For jeg skal takke ham på ny, min frelser og min Gud.” Salme 42:6

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Ole Bækgaard

Netpræst

Ole Bækgaard, Netpræst

Mail: olebaekgaard@email.dk

 

Om at brænde broer

1 jan. 2010

Husk ikke på det, der skete tidligere,
giv ikke agt på fortiden; nu skaber jeg nyt,
nu spirer det frem, ved I det ikke?
Udtalt af profeten Esajas (Es.43.18-19


Min kone og jeg var lige blevet færdige med morgenkaffen, solen skinnede og alting så opmuntrende og lovende ud. Vi var tæt på nytår, og forventningerne til det nye år optog vore tanker og var et naturligt samtaleemne.
Jeg havde planlagt at skulle skrive disse linier til Netkirken lige efter morgenkaffen, og jeg delte mine tanker om det jeg ville skrive med min kone.
”Ved du hvad”, sagde jeg til hende ”jeg er så træt af, at vi mennesker altid har så let ved at tænke på alt det, der er galt i vort liv, det vi burde have gjort anderledes eller slet ikke fik gjort. Hvad er det der gør, at vi ikke bare kan se fremad og bruge vores energi og kræfter på at leve i nuet, tænke på fremtiden og prøve at få det bedst mulige ud af det? Hvis vi har handlet forkert, er der jo kun én vej at gå: få gjort op med de mennesker man har handlet forkert overfor, få bedt dem og Gud om tilgivelse og så komme videre med sit liv!”

Brænd broerne
Jeg fortsatte engageret i samme spor: ”Lad os brænde broerne bag os og ikke mere tænke på det der ligger bagude, lad os dog indse, at man ikke kan ændre på det, der er sket! Hvad skal vi dog med fortiden og det der skete engang?”
Min kone sad lidt og så på mig, hvorefter hun stilfærdigt mindede mig om, at der faktisk også var en hel del i denne fortid, der var godt at mindes; ting vi havde oplevet, og at disse oplevelser stadig glædede os og gav vort liv mening og dybde! Det tænkte jeg så lidt over og udsatte skriveriet lidt, jeg skulle lige have tid til at fordøjet de vise ord.

”Fortælletræet”Senere på dagen gik vi en tur i skoven, og kom forbi en lille plads ved en skovvej, hvor der ligger nogle træstammer, som skovens folk havde anbragt så børnene kan hoppe rundt på eller sidde på og fortælle hinanden små historier. Her har vi gennem årene holdt mange dejlige pauser med vore børn og børnebørn – vi kalder stedet ”fortælletræet”. Helt naturligt stoppede vi op, så på hinanden og igen kom vi til at tænke på, hvor dejligt det er at kunne se tilbage i tiden og fornemme den glæde, der knytter sig til de oplevelser, vi har haft sammen! Det var som om Gud ville sige noget vigtigt til os – noget om, at fortiden også har noget godt der er værd at skønne på! Ja, det var et rigtigt ”fortælletræ!”

Brænd ikke alle broerne
Vi skal nok ikke brænde alle broerne bag os, men beholde de broer der fører tilbage til de gode ting, der har været i vort liv. Tænk på alle de gange hvor livet kunne se mørkt ud, hvor problemer og vanskeligheder truede, der oplevede vi jo også, at der viste sig en vej ud af det svære, og Gud bekræftede sin kærlighed og omsorg for os ved at hjælpe os igennem. Bibelen siger et sted, at alle ting virker til gode for den der elsker Gud – og det er godt at tænke tilbage på!

Altså må vi vel erkende, at vi skal forstå tingene lidt bredere end jeg først havde tænkt mig, og jeg måtte give min kloge kone ret.
Men det er også rigtigt, at vi ikke skal bære rundt på skyld, der for længst er tilgivet af mennesker og af Gud. Det tager glæden ud af livet, gør os handlingslammede og selvcentrerede. Vi kan jo ikke ændre på fortiden. Det er nødvendigt, for at komme videre, at vi prøver at tage Guds tilgivelse ind i vort liv.

Vi står overfor et helt nyt, ubrugt år. Vi har mulighed for at være med til at vælge hvad dette år skal bringe. Det er vigtigt, at vi vælger det gode, slipper det der er ”færdigbehandlet” og samtidig holder fast ved de gode oplevelser vi har haft med hinanden gennem årene, de ting som har været med til at gøre vort liv værdifuldt og dybt.
Lad os lægge 2010 i Guds hænder.
Godt nytår!

Ole BækgaardBibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk