DAGENS ORD: ”Det er Herren, der styrer en mands gang, han styrker ham og glæder sig over hans færd. v24 Når han snubler, falder han ikke omkuld, for Herren støtter ham.” Salme 37:23

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Leo Hansen

Netpræst

Leo Hansen, Er ikke længere aktiv

Mail: leo-hansen@mail1.stofanet.dk

 

Bægerets sidste dråber

1 apr. 2010

”Jesus – tak, at du indbyder os til Nadver den sidste aften før din død på korset.

Det er derfor, vi fejrer Skærtorsdag.

Her er vi sammen med dig for at tømme bægeret til sidste dråbe. Dråben, som er mere end selve dråben.

Ved nadverbordet synger vi lovsange. Vi beder, og vi læser ordene om brød og vin, som fortæller os om fællesskabet med dig i din lidelse og død.

Vi bryder brødet og spiser, hvor efter vi velsigner bægeret og drikker.

Det var netop i det øjeblik, at du sidste gang fangede min inderste opmærksomhed.

Da jeg tømte bægeret fangede mit blik den allersidste dråbe, som blev tilbage på bunden af bægeret.

I den dybe røde farve så jeg mere end selve dråben . Jeg så to, som fulgtes ad!

Jesus – jeg er dog flov over at sige det, men netop det syn vækkede mig. Jeg var blevet fristet, fordi jeg havde svigtet dig som disciplene, da de faldt i søvn under din bøn i Getsemane have.

Men jeg genkendte dig straks, da jeg vågnede og så, hvordan du bad for os.

Tak at du vækkede mig. I bægerets sidste dråbe opdagede jeg, at af de to som fulgtes ad, var du den ene.

Det som overraskede mig var at genkende den person, som du fulgtes med.

Det var ikke englen, som trøstede dig i bønnekampen. Det kunne jeg dog godt få indtryk af ud fra det jeg læser i Bibelen.

I dråbens spejlbillede så jeg i stedet, at det var mig, som du valgte at dele livet med i.
Det overrasker mig.

Det var sikkert derfor, du blev så bange, at dine dråber af sved blev forvandlet til dråber af blod.

Frem for englene valgte du at slå følge med mennesker. Også med mig.

Jesus – derfor vil jeg sige dig tak for bægerets sidste dråbe og alle andre dråber, som du i din kærlighed møder os med.

Det er dråber fra evigheden, hvor vi spejler os sammen med dig i syndernes forladelse til det det evige liv.”

Amen.
Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk