DAGENS ORD: ”Hvorfor er du fortvivlet, min sjæl? Hvorfor skælver du i mig? Vent på Gud! For jeg skal takke ham på ny, min frelser og min Gud.” Salme 42:6

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Claus Bækgaard

Netpræst

Claus Bækgaard, Præst
Bykirken

Mail: claus@netkirken.dk

 

Ensom i mængden?

1 dec. 2004

Til trods for at vi bliver flere og flere mennesker på jorden; at vi klumper os tættere og tættere sammen i byerne og løbende får nye kommunikationsmidler til at styrke kommunikation med hinanden på, er virkeligheden, at der nok aldrig har været så mange mennesker, der føler sig ensomme og isoleret, som i dag. Måske ikke så meget en fysisk ensomhed, men en oplevet ensomhed med en uønsket social isolation og savn af menneskelige relationer. Følelsen af, at man kan sidde i et rum sammen med mange andre, eller færdes på gågadens mylder af mennesker, og stadig føle sig helt ensom. Statistikken viser, at op mod 10% ældre føler sig ensom. For børn mellem 7-16 år er tallet op mod 15% og endnu mere alarmerende er det for unge. En undersøgelse viser, at hele 56% af de studerende føler sig ensom, og at ca. 1/3 af disse ser det som et problem. Hertil kommer at 67% af dem finder det flovt at være ensom.

I en højtid som julen, bliver denne følelse forstærket. Ikke mindst for dem, der rent fysisk er alene og ingen nær familie eller anden netværk har. Hvad enten man sidder hjemme eller bevæger sig ud på gaderne, påmindes vi gennem medierne, udsmykningen etc. om, at jul er nær. Hjerternes fest.

Julens budskab
Men en jul uden julens budskab, bliver kun en familiær fest, for dem der har deres netværk i orden. Julens budskab er netop beretningen om, at Jesus gav afkald på det at være lige med Gud, for i stedet at iklæde sig en tjeners skikkelse og blive mennesker lig. (Fil. 2,6-11)
Guds kærlighed er blevet synlig blandt os, ved at han sendte sin enbårne søn til verden, for at vi skal leve ved ham. Når Gud har elsket os således, skylder vi også at elske hinanden. (1. Joh. 4,7-12)

Lad derfor de af os, der har netværkene i orden, huske dem der ikke har det. Herved kan vi være med til at gøre julens budskab nærværende gennem vores liv.

For os der oplever ensomheden, lad også os arbejde for at etablere gode netværk. Måske er du tidligere blevet skuffet af mennesker, men lad ikke dette føre til en bitterhed, som blot forstærker din ensomhed yderligere.

I en ”samtalegruppe” om ensomhed på internettet skrev en person et ordsprog:

”Ensomheden er alles åg… fordi vi er alle enere og har alle brug for de andre…”
En tidligere ensom


Vær derfor ikke flov over din ensomhed, og lad ikke tidligere erfaringer ødelægge din fremtid. Gud ønsker at læge dine sår og tænker kun tanker om håb og fred for din fremtid.

Med ønsket om en glædelig jul
Claus BækgaardBibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk