DAGENS ORD: ”Hvorfor er du fortvivlet, min sjæl? Hvorfor skælver du i mig? Vent på Gud! For jeg skal takke ham på ny, min frelser og min Gud.” Salme 42:6

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Ole Bækgaard

Netpræst

Ole Bækgaard, Netpræst

Mail: olebaekgaard@email.dk

 

Læsevenner og ferietid

1 jul. 2010

Jeg indrømmer blankt, at jeg blev rørt over noget jeg så i TV- nyhederne forleden. Hvilken kanal det var husker jeg ikke, men indholdet står stadig helt klart for mit indre blik.
Man så en gammel mand siddende i sin stol flankeret af 2 drenge, som jeg vil tro var omkring 10 år. De læste en lille historie for den gamle plejehjemsbeboer og havde det tilsyneladende godt ved det. Helt sikkert er det, at den gamle virkelig glædede sig meget over de smås fortælling. Det var nok ikke selve den lille historie, som det var børnenes indlevelse og tydelige glæde over at få lov til at gøre noget for den gamle mand.

Der var en lille pige, der også var en ”læseven” (det var hvad man kaldte de små). Hun var ked af, at hendes læseven, en sød gammel dame, lige var død. Hun viste os et billede af den gamle dame og fortalte, at hun savnede hende og håbede på snart at få en ny læseven.
Det rørte mig som sagt, og jeg tænkte på, hvor lidt der skal til for at glæde hinanden, og hvordan et barn kan få lyset og glæden op i et gammelt, og måske ensomt menneskes liv. Denne dejlige begivenhed belaster ikke vort anstrengte socialbudget, men virkningen, uden sammenligning, er måske større og af en dybere betydning, ikke bare for de gamle, men bestemt også for børnene, der ved denne enkle handling får en livserfaring og oplevelse, der senere i deres liv kan få vital betydning.

Ferietidens muligheder

Vi står lige over for sommerferie og dermed en tid, vi gerne skulle bruge til at samle nye kræfter. Vi har med ferien mulighed for at prøve at være noget for hinanden, vore børn ikke mindst. Der burde være tid til at tage sig af hinanden, at slippe arbejdet for en kort tid og give hinanden oplevelser for livet.
Vi har så hårdt brug for at reflektere over livet, og hvad vi fylder det med, hvad vi giver børn med i arv, dybde, kærlighed, omsorg, og ikke mindst at vi giver tid til at snakke med dem – og finde ind til deres inderste. De er jo rigtige mennesker, der bare ikke er så store fysisk endnu, men tag ikke fejl, de har måske værdier, der er langt større end vi normalt regner med i vort materialistiske, fortravlede liv!

Prøv at lytte til dit barn, sådan rigtigt med anvendelse af din hele opmærksomhed, ikke bare på skrømt.

Jesus og børnene

Jesus vægter barnet meget højt, Han siger ganske enkelt, at hvis vi ikke bliver som det lille barn, vil vi ikke kunne komme ind i Guds rige. Barnet er jo egentlig det oprindelige menneske, fri for den voksnes erfaring og ”klogskab.” Barnets enkle tro og måden det tænker og handler på, har vi ofte tabt i vor ”udvikling” -

Har du en læseven? er du en læseven? Kunne du bruge lidt af ferien til at tænke over, om du, eller/dit barn kunne være med til at give gode værdier til andre. Der er så mange, der længes efter lidt omsorg. Også en ferietid kan være en ensom tid for nogle, og det kristne budskabs største bud handler jo om kærlighed, Guds kærlighed til os og vor formidling af denne guddommelige kærlighed til andre.

Ole BækgaardBibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk