DAGENS ORD: ”Fra mine læber strømmer lovsang, for du lærer mig dine love.” Salme 119:171

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Leif Rasmussen

Netpræst

Leif Rasmussen, Er ikke længere aktiv

Mail: leifhelga@stofanet.dk

 

Lykkedes det for Gud?

16 dec. 2004

Englen sagde til dem: ”Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren… Og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag!”

Der var glæde og begejstring, da englene bragte os det glade budskab: ”I dag er der født en frelser”. Og så var der en himmelsk hærskare af engle, som tilbad Gud, og lovede fred til mennesker med Guds velbehag.

Det er ikke alle, der forstår englenes begejstring. Nogle fristes endda til at spørge: ”Lykkedes det for Gud?” Det kommer an på, om man har forstået, hvad det var, Gud ville. Mange på Jesu tid forstod ham ikke. De ventede på en konge eller en fører, der skulle tage kampen op mod den romerske besættelsesmagt; men Jesus passede ikke ind i det billede.

Hans mål var højere, større og vigtigere. Han ville skabe et rige. Han kalder det selv for Guds rige. Det rige var ikke forbeholdt en særlig race, og skulle heller ikke stå for en særlig politisk ide. Guds rige var heller ikke forbeholdt nogle få privilegerede; men skulle omfatte alle mennesker og alle racer. Det rige skulle skabes inde i mennesker - i deres hjerter. Da farisæerne spurgte Jesus, hvornår Guds rige skulle komme, svarede han: ”Guds rige kommer ikke sådan, at man udvortes kan iagttage det. Ej heller vil man kunne sige: ”Se her!” eller: ”Se, der er det!” For se, Guds rige er indeni jer.” (Luk. 17 vers 20-21)

Hvis du også stiller spørgsmålet: ”Om det lykkes for Gud”, så beror svaret bl.a. på, om han kan få lov til at trænge ind i dit indre, ind i dit hjerte, din vilje og dine følelser. Får han lov til det, vil forandringen begynde også hos dig. Da ”fødes du på ny” og bliver på den måde en del af Guds rige. Når Jesus siger til Nikodemus, at man må ”fødes på ny” for at komme ind i Guds rige, og når Paulus kalder de kristne for ”nye mennesker”, mener de nøjagtig, hvad de siger.

I 60-ernes USA, efter raceurolighederne, udførte nogle sociologer et forsøg. De viste nogle børn på 6-7 år et billede af en hvid og en sort mand. Den hvide mand havde en kniv i hånden. De fik lov til at se billedet et øjeblik. Derefter spurgte man børnene, hvad de havde set. De svarede: ”En hvid og en sort mand”. Så spurgte man dem, hvem der havde kniven i hånden. Næsten alle svarede: ”Den hvide mand”. Da man viste det samme billede til nogle hvide sydstats teenagere på 12-13 år, skete der noget mærkelig. Da man spurgte dem, hvem der havde kniven, svarede de fleste, at negeren havde den. Løj de? Nej, de mente, at de havde set kniven i den sorte mands hånd. Hvorfor? Fordi de i sig havde følelsen ”racehad”. Det havde de 6-7-årige endnu ikke. Forsøget viser, at vores holdninger ikke alene bestemmer over, hvad vi føler og tænker, men også over hvad vore øjne ser, og vore ører hører.

At blive ”født på ny” eller at blive til ”et nyt menneske”, er en åndelig indgriben fra Gud, der medfører, at man kommer til at ”se” og ”høre” på en ny måde. Den måde Gud vil ændre verden på, er ved at møde os som enkeltindivider og ændre os indefra. Så spørgsmålet er et personligt spørgsmål: ”Tør du lade ham forandre dig og dit liv fuldstændigt?”

En af de gamle grækere Aristides skrev i år 137 ef.kr. om de kristne på hans tid:
”De kender Gud og stoler på ham. De formilder deres undertrykkere og vinder dem som venner. De gør godt imod deres fjender. Deres hustruer lever et rent liv, og deres døtre er blufærdige. Mændene tager ikke del i urenhed og ulovlige foretagender. De overtaler deres trælle og trællenes børn til at blive kristne på grund af den kærlighed, som deres tro giver dem. Omvendte trælle kalder de uden undtagelse »brødre og søstre«. De undlader ikke at hjælpe enker, og de redder forældreløse fra udnyttelse. De hjælper med glæde alle, som er i nød. Ja, de sulter og forsager endog selv for at hjælpe andre. Mod fremmede viser de en forunderlig gæstfrihed, og de gør det med glæde. I ethvert menneske ser de en bror. De adlyder omhyggeligt ethvert bud fra deres Messias. Hver morgen, ja hver time takker og priser de Gud for hans nåde og godhed. De gør ikke gode gerninger, for at man skal lægge mærke til dem - de søger tværtimod at undgå, at deres kærlighedsgerninger bliver offentligt kendte. De prøver at være retfærdige. De er i sandhed et nyt folk, der har noget guddommeligt i sig.”

Meget af det, vi i dag tager som en selvfølge, er et resultat af, at det virkelig lykkedes for Gud at forandre mennesker. Vi tager det f. eks. for givet, at der er noget, der hedder skoler, universiteter, hospitaler og omsorg for syge og gamle. Men sådan har det ikke altid været. Den ide’, at man skal have omsorg for hinanden, har heller ikke altid eksisteret og findes heller ikke overalt på jorden i dag. Ideen om næstekærlighed, at mennesket har værdi, og at vi har ansvar for hinanden - ligegyldigt hvem det er, er tanker, som kommer fra Gud. Da der var nogen, der lod sig forandre, ved Guds indgriben i deres liv, blev ideerne født og ført ud i livet. Disse mennesker fik et nyt syn på tingene og handlede anderledes, end de tidligere havde gjort, og noget nyt brød igennem.

Værd at tænke over:
Gud forandrer verden, men han gør det gennem det enkelte menneske.

Om hans indgriben lykkes er et personligt spørgsmål.
Det kommer bl.a an på, om du lader ham få magt over dit
hjerte og din vilje.

Hvis dit hjerte bliver forandret, vil du også komme til at
høre, forstå og handle på en anden måde, og dine
omgivelser vil mærke forandringen.

Meget af det vi tager som en selvfølge i dag, er resultat
af, at det lykkedes Gud, i tidligere slægtled, at gribe
ind i menneskers liv.

Jeg ønsker dig en glædelig jul og et velsignet nytår!

Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk