DAGENS ORD: ”Men alligevel er det ikke jer, der skal kæmpe; I skal blot stille jer op og blive stående, så vil I se Herren frelse jer, Juda og Jerusalem. Vær ikke bange, og lad jer ikke skræmme! Ryk ud imod dem i morgen, Herren vil være med jer.” 2. Krønike 20:17

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Leo Hansen

Netpræst

Leo Hansen, Er ikke længere aktiv

Mail: leo-hansen@mail1.stofanet.dk

 

Mod på medborgerskab

16 sep. 2010

Mod på medborgerskab
- når vi passer på hianden

3. juni 2010 indbød Næstved kommune medarbejdere fra foreninger, virksomheder, organisationer, ildsjæle mv. til et medborgerskabsseminar, hvor begrebet medborgerskab blev præsenteret.

Det var udfordrende at deltage. Et enigt byråd har vedtaget, at der er brug for, at alle er med i fællesskabet, således at alle borgere i kommunen oplever sig selv og hinanden som medborgere.

Ofte lander vi i oplevelsen: ”dem og os”, hvor vi vælger at bygge mure og modarbejde hinanden, men med fokus på ”vi”-følelsen” kan enkelte personer og minoritetsgrupper få en langt bedre chance for at blive anerkendt og accepteret.

Mod på medborgerskab finder vi, i det vi gør for hinanden. Alle er altså vigtige brikker i livets store puslespil.

I Bibelen siger Jesus det på sin måde:
”I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer” Johs. 13.34

Gud betror os til hinanden som ægtefæller, forældre, søskende, familie, venner, naboer og medborgere. Det er Guds vilje, at vi skal passe på hinanden.

Desværre ser vi med jævne mellemrum, at det kan ende helt galt, fordi vi bliver hinandens modsætninger og modstandere, så det ender i overgreb og vold.

Hver gang spørger vi:
Hvorfor var der ikke nogen, der passede bedre på både offer og voldsmand.?
Spørgsmålene er mange - og mange forbliver ubesvarede.

Jeg finder det vigtigt, at vi som kristne kirker vil være positive aktører i kommunens appel til
medborgerskab.

I Bibelen læser vi bl.a.:
Tag imod hinanden, Rom. 15.7. Vejled hinanden, Rom 15.4. Hils hinanden, Rom 16.16
Vent på hinanden, 1.Kor. 11:33. Tjen hinanden, Gal. 5.13. Bær over med hinanden, Efs. 4.2.
Tal sandhed med hinanden, Efs. 4.25. Være gode mod hinanden, Efs. 4.32. Tilgiv hinanden, Efs. 5.19. Underordne jer under hinanden, Efs. 5.21. Lyv ikke for hinanden, Kol. 3.9. Trøst hinanden, 1. Tess. 4.18. Hold fred med hinanden, 1.Tess. 5.13. Forman hinanden, Hebr. 3.13. Bagtal ikke hinanden, Hebr. 10.24. Bed for hinanden, Jak. 5.16. Vær gæstfrie mod hinanden, 1. Pet. 4.9.

Mod på medborgerskab finder vi, i det vi gør for hinanden!

Har du haft den oplevelse? I hvilken forbindelse ?
Har du lyst til at fortælle det til andre - så skriv gerne en hilsen til Netkirken.

Pastor Leo Hansen
Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk