DAGENS ORD: ”Han giver den udmattede kraft, den kraftesløse giver han ny styrke.” Esajas 40:29

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Tomas Lindholm

Netpræst

Tomas Lindholm, Er ikke længere aktiv

Mail: rifbjerg.lindholm@gmail.com

 

Hvorfor overhovedet be?

1 okt. 2010

For mig er bøn meningsfuldt – specielt når vi kan se at Gud griber ind. At han gør noget ved det vi har bedt til Ham om... Det er bekræftende i sig selv, og motiverende for at fortsætte. Men jeg skal forsøge at svare på spørgsmålet om “Hvorfor vi skal bede?” - og det tror jeg faktisk der er flere grunde til, og ingen af dem handler om bønnesvar!

Først og fremmest så handler bøn om relation med Gud.
Vi beder fordi Jesus bad! Hvis Guds egen søn havde brug for at være alene med Gud og bde til ham – hvor meget mere har vi det så ikke?

Bøn er et opgør mod vores egoisme og selvtilfredshed! Bøn er en modsætning til vores selvoptagethed. Når vi beder, gør vi det, fordi vi ved, at vi ikke kan klare os selv. Vi ved, at vi har brug hjælp. Vi er vant til at være konger i vores egne små kongeriger, men når vi beder overlader vi tronen til Gud – og alene handlingen er en indrømmelse af, at vi vil afgive den magt! Noget af det mest grundlæggende i bøn er, at den sætter Jesus på den plads i vores liv hvor han skal være.

Bøn er den vej, som Gud bruger til at forandre os!
Hvis vi var uvillige til at ændre os, ville vi lynhurtigt miste interessen i bøn... Ligesom vi ville fravælge samtaler med nogen som ville opdrage på os eller irettesætte os.

På den skole hvor jeg arbejder sker det indimellem at forstanderen gerne vil have en snak med eleverne. Nogen gange bare for at lære dem at kende, for at spørge ind til en eller anden bestemt sag eller for at løse en konflikt. Men det er stadig sjovt at se elevernes reaktion, når man peger dem ud og siger at de skal op og snakke med forstanderen. Hvis nu man var sådan en type, som ikke kunne tåle vejledning, irettesættelse eller opdragelse – så ville man aldrig gå til sådan en samtale.

Det handler ikke om at du skal ændre dig for at Gud kan elske dig, men om at Gud elsker dig, så du kan ændre dig!

Bøn hægter os på Guds kraft! Vi kender ikke rigtigt bønnens kraft! Vi får ikke i denne verden at vide hvor stor effekt vores bøn har haft. Gennem bønnen inviteres vi ind i fællesskab med Gud! Vores hjerter knyttes sammen med Guds hjerte! Vi trækker på en fantastisk stor kraft...

Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer. For enhver, som beder, får; og den, som søger, finder; og den, som banker på, lukkes der op for. Eller hvem af jer vil give sin søn en sten, når han beder om et brød, eller give ham en slange, når han beder om en fisk? Når da I, som er onde, kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke jeres fader, som er i himlene, give gode gaver til dem, der beder ham!
- Matt. 7:7-11

Bøn fortæller os hvad Gud vil! Gennem bønnen bliver vi hægtet på hans vilje og hans guidelines for vores liv.

Bøn fortæller os hvad vi har brug for! Selviske bønner mister hurtigt deres kraft. Det er som om, man godt kan mærke det tomme i at bede om solskin til den cykeltur man skal ud på i eftermiddag.

Bøn træner os i, ikke at tro på omstændighederne!
Vi kender Guds løfter – vi ved at han bl.a. har sagt at han aldrig vil slippe os eller forlade os (Heb. 13:5). Omstændighederne kan ofte se meget mørke og dystre ud, men vi ved at Gud kan udvirke mirakler og det hjælper os til, ikke altid at tro på omstændighederne. Bønnen tager os med til en helt anden verden med andre spilleregler - Her er det Gud der regerer, og derfor er de problemer som vi som mennesker kan få øje på ikke længere problemer i Guds perspektiv.

Jeg er sikker på at der er mange flere gode grunde til hvorfor vi skal bede!
Beder du nogensinde? Hvad beder du for? ...og har du oplevet at det gjorde en forskel?


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk