DAGENS ORD: ”Det er Herren, der styrer en mands gang, han styrker ham og glæder sig over hans færd. v24 Når han snubler, falder han ikke omkuld, for Herren støtter ham.” Salme 37:23

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Preben Brohus

Netpræst

Preben Brohus,

Mail: p.brohus@apostolic.dk

 

Jesus mødte den ensomme

16 okt. 2011

Vi har adskillige beretninger, hvor Jesus møder eneren. Det fortæller noget om, at det ikke kun er i store forsamlinger, Han kommer. Vi kender udtrykket: Jesus er allestedsnærværende – et fantastisk ord. Gennem tiden har jeg oplevet mange store forsamlinger, hvor vi mødte Guds nærhed. Han var der – midt i blandt os. Han viste sin almagt ved pludselig at helbrede et menneske – eller på en eller anden måde fylde et menneske med glæde og overbevisning. Det er utroligt med en sådan stemning, hvor lovsangen toner – og Guds ånd fylder os.

Den samaritanske kvinde
I det nye testamente møder vi kvinden ved brønden – den samaritanske kvinde. Vi finder hende ikke i en stor forsamling – intet klaver – ingen lovsang – ingen venner! Men hun møder Jesus – og det blev et utroligt vendepunkt for hende.
Der står om Jesus, at han måtte lægge vejen om ad Samaria. Hvor vildt. Der ude ved brønden er der en person, som ville tale med kvinden. Hun er der af praktiske grunde, - og selv om Jesus var træt og havde brug for vand – så var han der af en helt anden årsag, - nemlig for at møde en ensom vandrers behov. Ved brønden udspinder der sig en god snak. Jesus gjorde det, som han var god til – nemlig at tale ind til kvinden. Det starter med det nære behov – vand. Kvinden blev overrasket over, at Jesus – jøden – ville henvende sig til hende. Nu er der jo ikke så meget vi ved om kvinden – men et ved vi – hun var en samaritaner. Hvad siger det os! Det fortæller os om Jesu omsorg for denne ene. Der var sikkert ikke andre lige der. Samtalen går tættere og tættere på, og den ender med at Kvinden kommer til tro og bliver forandret.

I Johs. Ev. Kap. 4 - hvor beretningen findes – ser vi slutningen, at hun bliver anledning til, at en hel omegn kommer til tro på Jesus. Et fantastisk resultat af en samtale mellem eneren og Jesus.

Den syge mand ved Betesda Dam
er et andet af de mange eksempler på, at Jesus møder den ensomme. Her finder vi en mand, som gennem et helt liv havde været syg. Ganske vist befinder han sig ved dammen blandt mange syge – men jeg er sikker på, at han føler sig ensom. År efter år har han ligget der for at få hjælp, men han har set, at mange før ham nåede ned i vandet, som havde en helbredende kraft, hvis man nåede ned først. Men i den forsamling af mennesker i nød dukker Jesus pludselig op. Efter en lille spadseretur på 50 – 60 km fra Sykar til Jerusalem – går han direkte hen til den syge mand, som havde været syg i 38 år.
Jesus havde et enkelt spørgsmål til ham: Vil du være rask. Resultatet er også der, at Jesus møder mandens behov.

Måske er du ensom
Jesus har ikke forandret sig. Han er den samme i dag som i går. Han er i stand til at møde ethvert menneske som kommer hen til ham i ærlighed og bøn.

Prøv det.

Guds fred
Preben Brohus
Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk