DAGENS ORD: ”Det er Herren, der styrer en mands gang, han styrker ham og glæder sig over hans færd. v24 Når han snubler, falder han ikke omkuld, for Herren støtter ham.” Salme 37:23

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Leo Hansen

Netpræst

Leo Hansen, Er ikke længere aktiv

Mail: leo-hansen@mail1.stofanet.dk

 

Den bedste jul begynder hos ……

16 dec. 2011

Sidst i oktober fik jeg pludselig et tilbud med et kendt billede på min Pc-skærm. Under billedet stod der med fede bogstaver: Den bedste jul begynder – hos fætter BR.

Det var noget af et tilbud - ikke mindst for en præst. Alligevel må jeg indrømme, at det ikke kom som en overraskelse.

Jeg er nemlig medlem af Fætter BR-klubben, hvor jeg får Sparemærker a 1. kr. til min sparebog, hver gang jeg køber varer for 50 kr. Derudover får jeg tilsendt attraktive klubtilbud, spændende klubkonkurrencer og ikke mindst gode rabatter.

Så jeg indrømmer, at jeg er en af dem, der sætter meget stor pris på den lille fætter med pelshuen. Det gør mine børnebørn også!!! Jeg har nemlig opdaget, at hver gang jeg går med dem i hånden gennem Næstved, ja så kan jeg godt mærke, hvordan de trækker mig over i torvets ene hjørne, Det sker - ikke mindst her i julemåneden. Det er nemlig her, at vores flinke fætter bor.

At han netop er meget flink og gæstfrihed her i julemåneden er jeg ikke i tvivl om, når vi bevæger os mellem alle legetøjstilbudene. Det er en rigtig god oplevelse, som fremkalder ønsker og drømme hos de små, – men det fremkalder også mange gode minder hos os voksne

Men jeg må alligevel sige til vores populære fætter og alle andre forretningskollegaer i dette land, at selv om vi modtager tilbudet om den bedste jul i meget god tid, så kommer det alligevel for sent, fordi Gud er begyndt den bedste jul med os før vi træder ind over dørtrinet til legelandet og andre forretninger.

Den bedste jul begynder Gud nemlig med os, når vi træder ind over dørtrinet til stalden i Betlehem, som Lukas fortæller det i sit andet kapitel. Her får vi sammen med forældrene og hyrderne det første og bedste tilbud til at fejre julen, når vi hører tusinder af engle forkynder: ”Frygt ikke, Se jeg forkynder jer sen stor glæde som skal være for hele folket. I da er der født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus Herren. I skal finde et barn svøbt og liggende i en krybbe.”

Jeg tillader mig derfor at minde Fætter-BR og alle vi andre om, at når vi synger: Nu er det jul igen, så kan det kun ske, fordi Gud som den tre gange hellige Gud bliver født som barnet i krybben – om hvem englen havde sagt til drengebarnets gravide mor: Han skal hedde Jesus og være jeres frelser og Herre. Matt 1. 21

Som medlem af Birkebjerg gospelkor har jeg opdaget, at de indledende opvarmningsøvelser er meget vigtige. Ikke mindst når instruktøren Line Hougaard spørger: Hvor er I? Hvis vi hver især svarer uopmærksomt: Jeg står her, så gentages spørgsmålet meget bestemt indtil vi for fuld hals svarer: Jeg står her !!!

Det er godt, at få det spørgsmål før korøvelse, så vi hver især får markeret, at vi er parat til at følge instruktøren for at lære teksterne, melodierne, rytmerne. Det fremkalder helt sikkert den bedste gospelsang.

Mon ikke det er den samme vej, vi må finde til at fejre den bedste jul ?
Når Gud begynder julen med, at Jesus fødes som et lille barn i stalden i Betlehem, så er det fordi, at det er sådan, at han vælger at nå os med hele sin frelse al sin fred og hele sit velbehag.

Her beundrer jeg især hyrderne for deres parathed, som Lukas beskriver i sit andet kapitel. Da de hørte instruktøren fra englekoret tilbyde, at nu kunne de finde Guds fred og hele hans velbehag hos den nyfødte frelser, - ja, så vendte de sig ikke uopmærksomt om på siden for at sove videre sammen med fårene. Jeg kan næsten høre dem råbe: Vi er her – lad os gå til Betlehem, og se det som Herren har forkyndt os.
Kun hos barnet i krybben, får vi det det bedste ud af livet med ham og hinanden i julen og alle dagene der imellem.

Gud har begyndt den bedste jul med Jesus, så vi kan tage hinanden i hånden og tilbede ham i vore hjerter, som den frelser og herre han er.

Lad os fejre det, når vi går med de små til legelandet hos Fætter BR eller omkring juletræet den 24. – eller, når vi bare nyder hinandens selskab.

Julen er et helligt øjeblik, hvor Gud begynder med os.

Lad os derfor bede:
”Jesus
- tak, at julen er begyndt med dig.

Vi bøjer os for dig og ærer dig, som
giver os din nyfødte glæde og nystiftede fred.

Du er
- lyset over alle lys
- stjernen over alle stjerner
- gaven over alle gaver.

Tak, at du hører alle vore bønner”.

Amen.


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk