DAGENS ORD: ”Fra mine læber strømmer lovsang, for du lærer mig dine love.” Salme 119:171

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Leif Rasmussen

Netpræst

Leif Rasmussen, Er ikke længere aktiv

Mail: leifhelga@stofanet.dk

 

Bibelvers som handler om dig.

1 jan. 2012

Da Jesus, af kærlighed til os, ofrede sit liv og udgød sit blod,var det for at sone alle de synder og overtrædelser, der er begået. Det offer tog Gud imod og oprettede en pagt med os. Jesus siger selv (Luk.22; 20) ”Dette er den nye pagt ved mit blod, som udgydes for jer …". Den nye pagts betingelse er udtrykt i det kendte bibelvers: (Johs.3;16 ) ”For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.” Disse gode nyheder om en ny pagt kræver en aktiv stillingtagen af os, som hører det, for det gælder evigheden.

Her er så det første bibelvers. Det fortæller, at der var mennesker som både hørte og tog imod det, som Jesus havde gjort: ”Men dem, som tog imod ham, dem, der troede på ham, dem gav han ret til at kalde sig Guds børn. De er født på ny. Det er ikke en fysisk eller menneskelig fødsel. Det er en guddommelig fødsel." (Johs.1;12-13)

Så enkelt er det. Hvis du tror på pagten, og på det Jesus har gjort for dig, skal du blot, i overført betydning, række dine hænder frem og sige: ”Jeg tager imod budskabet Gud”. Så får du del i den guddommelige fred, som det næste bibelvers taler om:

” Vi blev altså accepteret af Gud, da vi kom til tro på Jesus Kristus, vores Herre. Derfor er vi nu forsonet med Gud og har fået fred i hjertet."(Rom.5;1-2)

Bibelverset siger klart: ”Vi blev altså accepteret af Gud, da vi kom til tro på Jesus Kristus”. Hvis vi forstår det rigtigt, så er det et meget betydningsfuldt ord. Det er sagt til alle dem, "som rækker hænderne frem" for at modtage Guds fred.

Læg mærke til at sætningen står i datid. Det vil sige, det er noget, der er sket. Hvis du vil tro og ha´ tillid til det, som siges, så er du accepteret af Gud. Det er ikke noget, der skal ske engang. Det er heller ikke noget, du skal gå og længes efter. Du er det nu. Det er nemlig noget Jesus har gjort. Han er din og min garant.

Det Jesus gjorde, da han døde på korset, indebar, at vi er blevet gjort retfærdige i vort forhold til Gud. Det er det gode budskab: ”Du er et retfærdiggjort menneske.” Jeg siger ikke, at du er et retfærdigt menneske, for vi gør alle ind imellem nogle uretfærdige handlinger. Jeg siger, du er et retfærdiggjort menneske, for Jesus retfærdiggjorde dig, da han døde på korset. Han beder dig blot om at tage imod det, som han allerede har gjort og ikke tvivle; men sige Gud tak!

Forstår du det? Har du taget imod det? Nu kommer det tredje bibelvers.
”Selv om vi var fjender af Gud, blev vi alligevel forsonet med ham, fordi hans søn døde for os. Nu, da vi er blevet Guds venner, kan vi være forvissede om, at vi vil få det evige liv, fordi Jesus lever.” (Rom. 5;10)

Han har retfærdiggjort os, derfor er vi retfærdiggjorte. Han appellerer til din og min tro om at tro på det, han allerede har gjort og stoppe med at anklage og bebrejde os selv og andre; men tro, at det Jesus gjorde, virkelig gælder for dig og mig og for enhver.

Hvis du allerede nu, mens du læser dette, i dit hjerte har taget imod disse bibelvers, så gælder de dig! Så har jeg den glæde at kunne meddele dig, at Gud har virket sin retfærdiggørelse ind i dit liv. Ved du så, hvad det betyder? Det betyder, at du er frelst! For man frelses, når man tager imod det, som Jesus har gjort.

At blive frelst betyder ikke at blive et bedre menneske; men blot dette ene, at jeg har taget imod det, Jesus har gjort. Ved dette kommer Guds fred ind i dit liv, og fra nu af begynder vandringen sammen med Jesus.
Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk