DAGENS ORD: ”Gud, du er min Gud, jeg søger dig, min sjæl tørster efter dig, min krop længes efter dig i det tørre, udpinte, vandløse land.” Salme 63:2

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Bjarne Nederby Jessen

Netpræst

Bjarne Nederby Jessen, Ikke længere aktiv
Frikirken Salem

Mail: nederbyjessen@mail.dk

 

Troen kan blive brædstoffet i dit liv!

16 apr. 2012

TROEN er centrum i mit liv, ja det er brændstoffet i mit liv. Og det har troen været siden jeg var 14 år. Og den har været det, fordi jeg blev præsenteret for Ordet. Der står i Johs. 5:24 "Den, der hører mit ord og tror ham, som har sendt mig, har evigt liv".

Vi kan møde Ordet på mange måder. Jeg mødte det i mit hjem. Mine forældre kom i en frikirke i Missionsforbundet og jeg kom tidligt med til søndagsskole og gudstjenester. Jeg husker ikke meget fra disse gudstjenester, men Ordet gjorde sin gerning.

Ret tidligt blev jeg grebet af den lille runde kugle, fodbolden - og der var jo kampe om søndagen. Jeg valgte fodbolden til og søndagsskolen og gudstjenesterne fra. Men Ordet var sået i mit sind.

Da mine klassekammerater skulle begynde at gå til konfirmationsforberedelse, gik jeg med. Det var hos pastor Frederiksen i Islev Kirke - og det fik evighedsbetydning for mig.

Ordet, der var sået, spirede under pastor Frederiksens undervisning. Helligånden kom over det, der var sået - og det kom til at bære frugt.

Den dag vi blev konfirmeret, fik vi hver for sig et bibelvers af pastor Frederiksen og jeg fik ordene fra Johs. 7:66-68 "Efter dette var der mange af hans disciple, der forlod ham, og de fulgtes ikke mere med ham. Jesus spurgte da de tolv: "Vil I også gå jeres vej?" Simon Peter svarede ham: "Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, og vi tror, og vi ved, at du er Guds hellige.""

Disse ord fra Peter blev meget stærke for mig der ved alteret i Islev Kirke. "Du har det evige livs Ord". Det ord, der skaber og som høres til frelse. Mens pastor Frederiksen lagde hånden på mit hovede og velsignede mig, bad jeg i mit stille sind: Ja, Herre, du har det evige livs ord og det ord vil jeg tage imod. Jeg tager imod Jesus i mit hjerte.

Siden den dag har Ordet og Jesus været mine trofaste følgesvende og jeg har oplevet værdien af det følgeskab under min uddannelse til lærer og mine mange år som lærer, i mine år som ungdomsleder, i mit vidunderlige ægteskab, i mit liv med vore børn, i mit journalistiske virke, i mit politiske arbejde og i vore 13 år som missionærer i Grønland, hvor man som sjælesørger må lytte til mange barske livshistorier. Hele vejen har Ordet og Jesus været med og jeg har oplevet, at troen har været og stadig er brændstoffet i mit liv.

Troen på Jesus Kristus kan også blive brændstoffet i dit liv. Det sker, hvis du i en enkel bøn inviterer Jesus ind i dit liv. Erkender, at du - som alle - er en synder, der behøver frelse og beder Jesus om at frelse dig. Der er ikke noget han hellere vil.

Bjarne Nederby Jessen
Netkirkepræst
Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk