DAGENS ORD: ”Fra mine læber strømmer lovsang, for du lærer mig dine love.” Salme 119:171

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Leif Rasmussen

Netpræst

Leif Rasmussen, Er ikke længere aktiv

Mail: leifhelga@stofanet.dk

 

Sæt dig ned og hvil dig

1 jul. 2012

Du skulle prøve at læse NyTestamente. Efeserbrevet indeholder nogle af de dybeste sandheder. Det er så godt skrevet, at man vender tilbage igen og igen. At læse NyTestamente er som at "knække nødder", man skal igennem skallen for at komme ind til kernen, her findes den dybere mening i teksten. Første halvdel af brevet handler om det liv, vi har fået i Jesus - et liv forenet med ham i det himmelske allerede her og nu.

Det lille ord "sidde" er nøglen til at forstå første afsnit.
At "sidde" har med hvile at gøre. Enhver kristen må begynde sit åndelige liv med at "sidde" og hvile sig trygt i Gud.
Hvad er det egentlig at "sidde? Når man sidder slapper man af både i muskler og nerver. Nu er det stolen, som bærer hele kroppens vægt, i modsætning til når vi går eller står, så er det os selv, der må bære hele vægten, uanset hvor trætte vi er.
At "sidde" betyder i Efeserbrevet at hvile sig med hele vægten på Jesus Kristus - og lade ham bære ansvaret for dig.

Jeg føler, jeg har pligt til at gøre noget for andre! Ja; det er godt at gøre noget for andre; men du skal i ”hvile” først. Gud har ikke brug for din aktivitet, for han vil lære dig at tjene ud fra hvilen, så du ikke brænder ud før tiden.
Jamen – skal man da ikke bede? Jo, men sæt dig først ned og hvil dig. Glæd dig over alt det, Gud har gjort for dig og hent inspiration gennem det til din bøn.
Jeg skal også huske at læse i Biblen! Ja, det er vigtigt; men det vigtigste er, at du hviler dig i Gud, så din bibellæsning ikke bare bliver en religiøs pligt.
Jeg trænger til rådgivning og forbøn! Måske; men du trænger allermest til at sætte dig ned og glæde dig over den Guds gave, som han allerede har skænket dig i overmål.
Jeg skal skynde mig i kirke! Ja - fællesskab med andre er godt; men sæt dig ned og hvil dig og lad glæden over det, Gud har gjort for dig fylde dit sind, så du har noget at bringe med ind i fællesskabet. Mange kristne vil hjælpe Gud. De vil gøre en hel masse for at være gode nok til at tilfredsstille ham.

Ved du at det, som skal gøres, er gjort?
Efserbrevet siger: (kap.2:8) " …af nåde er I frelst". Hvad menes der med det? Ganske enkelt, at vi slet ikke kan gøre noget selv for at blive frelst, vi må overlade det til Jesus alene. Vi frelses, når vi holder op med at præstere og i stedet hviler os i det Jesus Kristus har gjort. Kristenliv begynder ikke med "gør"; men med et stort ”GJORT!". Det er derfor, du opfordres til at "sidde". Vi indbydes til at sætte os ned og glæde os over alt det, Gud har gjort for os.

I Efeserbrevet 1; 20-21 læser vi, at Jesus er ”oprejst” og ”sat” i himlen:
"… han (Gud) oprejste ham fra de døde og satte ham ved sin højre hånd i himlen, højt over al myndighed, magt, kraft, herskermagt og hvert navn, som nævnes kan, ikke blot i denne tidsalder, men også i den kommende.”
Med andre ord, Jesus hviler nu hos sin far efter fuldendt gerning. Opgaven er løst. Jesus sidder nu højt placeret hos sin Far, fordi arbejdet er gjort færdigt.

I kap. 2:6-9 finder vi disse ord: "…og han oprejste OS sammen med ham og satte OS med ham i himlen, i Kristus Jesus, for i de kommende tidsaldre at vise sin overstrømmende rige nåde og sin godhed mod OS i Kristus Jesus. For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af."

Her står det sort på hvidt, at vi også er "oprejste" og "sat" i Himlen. Verset viser, at vi er indbefattet i det, som Jesus gjorde - vi er døde med Ham - vi er oprejst med Ham - vi er placeret i himlen med Ham, og i al fremtid vil han vise sin rige nåde i mod os. Alt af nåde, og det er vores ejendom allerede nu, hvis vi vil tro på det.

Se sammenhængen i disse to vers. I det første læser vi, at Gud opvakte Jesus fra de døde og satte ham ved sin højre hånd i det himmelske. I det sidste ser vi, at han også har sat os i det himmelske.
Da Jesus "satte sig" ved Faderen i det høje, begyndte den kristne periode på jorden.
På samme måde begynder dit og mit kristenliv, når vi i tro ser os selv "sidde" med Kristus i det himmelske.
Spørgsmålet er så: ”Sidder” du godt?

Hold da op med selv at ville,
og af nåde tag imod,
som du er dig overgiv;
hele værket har han fuldbragt,
og i kraft af Jesu blod
får du overflod af liv.

Han vil fylde dig,
så det skal flyde over,
nu han kalder: Kom til mig,
jeg vil rigt velsigne dig!
Han vil fylde dig,
så det skal flyde over,
med sin Helligånd og kraft.
Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk