DAGENS ORD: ”Det er Herren, der styrer en mands gang, han styrker ham og glæder sig over hans færd. v24 Når han snubler, falder han ikke omkuld, for Herren støtter ham.” Salme 37:23

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Ole Bækgaard

Netpræst

Ole Bækgaard, Netpræst

Mail: olebaekgaard@email.dk

 

Han græd for åben skærm

16 jul. 2012

For nylig så jeg i Tv-avisen et klip som berørte mig dybt og fik mig til at tænke lidt over om jeg egentlig forstod hvilket ansvar jeg, og andre med mig, har for det samfund, det land som vi er en del af.

En journalist havde ”fundet” en flok folk mennesker fra Jylland der havde hyret en bus for at komme til hovedstaden, nærmere betegnet til Christiania, for ved selvsyn at erfare hvad der var fordomme og realiteter vedr. fristaden. Han stoppede en moden mand, der lige havde set, hvordan hash frit blev udbudt og handlet. Journalisten spurgte manden med henblik på dette scenarie, hvad han mente om Christiania. Manden så alvorligt på spørgeren og begyndte at fortælle om sit indtryk. Midt i sætningen måtte han imidlertid stoppe på grund af bevægelse, og da han endelig kunne fortsætte, sagde han stilfærdigt, at det gjorde ham så ondt at se hvordan unge mennesker uden videre blot kunne forsyne sig med de ødelæggende giftstoffer uden nogen prøvede at stoppe dem og vejlede dem.

Jeg havde faktisk ventet at han vredt og forarget ville fordømme det hele og blev derfor meget overrasket over, at oplevelsen i stedet gjorde manden så bedrøvet, at han nærmere græd.

Medfølelse uden fordømmelse
Jeg kom til at tænke på, at manden fra Jylland helt enkelt følte samfundssind og ansvar for den generation der vokser op i såkaldt frihed og ikke effektivt møder den nødvendige indsigelse og gode vejledning fra alle os ansvarlige, forældre, skoler, myndigheder og kirker etc. Ikke mindst som kristne må vi kunne forstå manden fra Jylland, også vi bedrøves over de mange ting, der underminerer vort samfund. De værdier vi har bygget vort land på betyder tilsyneladende ikke mere det, som manden gik rundt derhjemme og regnede med.

Pludselig følte jeg, at episoden blev meget personlig. Jeg måtte spørge mig selv om, hvordan jeg forvalter mit ansvar for mit land, hvordan jeg som kristen og samfundsborger, hvordan vi som kirke og menighed vægter vort kristne budskab om at være salt og lys i samfundet, som Jesus kalder os til.

Der står om Jesus, at han græd da han så, hvor mennesker var forsømte og i den grad trængte til kærlighed og omsorg. Han engagerede sig og handlede, han nøjedes ikke med at holde fine taler, han overlod ikke omsorgen til statsmagten, men tog selv del i at øve kærlighed og omsorg.
På samme måde har vi, vore kirker og menigheder, ja enhver af os ansvar for hinanden, vort land og vor fælles fremtid, hvordan vi udvikler os, og hvor vi er på vej hen. Ingen kan være ligeglade med hinanden!

Ole BækgaardBibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk