DAGENS ORD: ”Det er Herren, der styrer en mands gang, han styrker ham og glæder sig over hans færd. v24 Når han snubler, falder han ikke omkuld, for Herren støtter ham.” Salme 37:23

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Ole Bækgaard

Netpræst

Ole Bækgaard, Netpræst

Mail: olebaekgaard@email.dk

 

Fadervor

17 feb. 2012

Stor set, alle mennesker beder. Måske ikke dagligt, og måske ikke på samme måde, men i de mange forskellige situationer et menneske gennem livet kan komme ud for, er det svært at forestille sig, at man ikke får behov for at bede om hjælp eller vejledning for sig selv eller for de der står os nær.
Så sig ikke, at du ikke beder. Vi kan sige, at vi ikke tror på, at der er en levende Gud, der hører vor bøn – men alligevel beder vi, når nød og vanskeligheder trænger på. Den gamle påstand om, at alle beder, når man er passager i et fly der er ved at styrte ned, er sikkert rigtig.

Det er absolut forståeligt og naturligt, at man beder i svære situationer, og sådanne bønner er altid meget personlige, hvilket jo er helt nærliggende.


En ny måde at bede på

Da Jesus vandrede rundt i det gamle Israel sammen med sine disciple for 2000 år siden, var livet på mange måder meget lig vort liv i dag. Mennesker var også den gang optaget af livets udfordringer, og deres bøn var selvfølgelig også meget centreret om de personlige forhold.

Jesus selv var dog mere optaget af at bede for andre, at trøste, helbrede og vejlede mennesker. Hans bøn var enkel, jævn og kraftfuld, og mennesker fik hjælp ved hans bøn og indsigt.
Disciplene så dette og bad en dag Mesteren lære dem at bede på ”den rigtige måde”. De var godt klar over, at deres bønner måske ikke nåede så langt som Jesu bønner.
Jesus lærte dem så den bøn, som vi i dag kalder Fadervor, den ældste bøn i kristenheden.
Fadervor er en særlig bøn, der omfatter hele menneskelivet. Han lærte dem ikke bare en ny bøn, men også en ny måde at bede på – at bede som Han bad.
Fadervor er formet med enkle ord, som vi alle kan forholde os til. Den har samtidig dybde og perspektiv og gør, at vi ikke bare beder for os selv, men også omfatter vore medmennesker. Den tvinger os til at tage stilling, og hvis vi giver ordene reel og ærlig opmærksomhed, vil ting blive forandret, ikke mindst i vort eget liv.


Bønnen bliver også en rammebøn, der netop hjælper os til ikke at blive for navlebeskuende og selvcentrerede. Vi er jo alle en del af samfundet med ansvar for hinanden, og det er noget der ligger Gud meget på sinde.
Jeg tror, at vort fælles engagement i hinandens liv er en nødvendighed for vor egen lykke og trivsel.
Denne plads tillader ikke, at jeg kan komme ind på de enkelte bønner i Fadervor, de er hver især en prædiken værd, der er 7 bønner foruden proklamationen af Guds storhed og almagt, og bønnen indledes og afsluttes med denne lovprisning og anerkendelse af Guds suverænitet.


Faderforholdet

Jeg vil blot som afslutning pege på det helt unikke forhold i bønnen, hvor Jesus lukker os ind i, hvad jeg vil kalde ”Jeg og Du forholdet”, altså at vi i Fadervor får adgang til et tæt barn- og faderforhold. At vi frimodigt kan komme til Gud, som vor far, med ALLE vore tanker og bekymringer, alt det der hører menneskelivet til!
Det var noget nyt, og det er stadig en god nyhed for os i dag:
Bed Fadervor sammen med mig:

Fadervor i tre forskellige danske udgaver:

Vor Fader, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn, komme dit rige,
ske din vilje som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vor skyld,
som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde.
For dit er riget og magten og æren i evighed! Amen.
(Den autoriserede danske bibel 1992)

Far i himlen, lad alle forstå, at du er Gud,
lad dit rige blive til virkelighed,
og lad alting blive som du vil have det –
her på jorden ligesom det allerede er i himlen.
Giv os det brød vi har brug for i dag.
Tilgiv os det vi har gjort forkert ligesom vi har tilgivet andre.
Lad være med at sætte os på prøve, og befri os fra ondskabens magt.
For du er Gud, du har magten, og vi vil altid hylde dig. Amen
(Den nye aftale – nye testamente på nudansk, Bibelselskabet 2007)

Far i himlen. Må du blive æret, må dit rige bryde igennem.
Må din vilje ske på jorden, som den sker i himlen.
Giv os det, vi har brug for i dag. Tilgiv os, hvor vi har svigtet,
ligesom vi selv har tilgivet dem, der har svigtet os.
Lad os ikke bukke under for fristelsen, men red os fra den ondes angreb.
(For riget er dit, magten og æren i evighed. Amen)
(Bibelen på hverdagsdansk, Skandinavia 2007)Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk