DAGENS ORD: ”Det er Herren, der styrer en mands gang, han styrker ham og glæder sig over hans færd. v24 Når han snubler, falder han ikke omkuld, for Herren støtter ham.” Salme 37:23

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Leif Rasmussen

Netpræst

Leif Rasmussen, Er ikke længere aktiv

Mail: leifhelga@stofanet.dk

 

Ser du det, der sker, i det som sker?

16 nov. 2012

I min bøn, gennem et stykke tid, har jeg sagt til Gud: ”Herre, det er dig, der er bønnens herre. Vi er dine tjenere, som skal bede dine bønner. Vil du vise os, hvad du er optaget af, så vi kan tjene dig med de rigtige bønner.

I Lukas evangeliet hører vi om Simeon og Anna. De havde sådan en bønnetjeneste. (Luk. 2; 25 -37) Simeon havde fået løfte om, at han ikke skulle se døden, før han havde set Jesus, og om Anna læser vi, at Hun ”tjente Gud nat og dag med faste og bøn.” Deres liv var præget af tro og forventning. De ville være rede, når Jesus kom. Det er fantastisk at læse om den parathed og timing, der er i de to gamle menneskers liv. Helligånden var over dem og havde åbenbaret for dem, at de skulle se Jesus med egne øjne, inden de skulle dø, og tilskyndet af Helligånden trådte de til lige i det rette øjeblik og profeterede og velsignede Maria og det lille barn. Det er bønnetjeneste på et højt plan, der viser os, hvad bøn formår i menneskers liv.

Her for nylig fik jeg tilsendt en CD, som fangede min opmærksomhed. Temaet var: Ser du det, der sker, i det som sker? Vi er alle opmærksomme på, at der sker en masse i verden i dag; men det store spørgsmål er: Ser vi det, der sker, i det som sker?
Gud er i færd med at opfylde de gamle profetier. Der er tale om profetord om vores tid, som er udtalt for mere end 2000 år siden. De opfyldes lige for vore øjne; men spørgsmålet er, om vi ser det. Budskabet ramte mig. Spørgsmålet er jo meget aktuelt for den kristne kirke. Er der nogen, som burde se, så er det os i Kirken. De begivenheder, som rulles op, burde ha´ indflydelse på forkyndelsen, og på alle de aktiviteter vi har. Det, som sker i Israel og mellemøsten i dag, er mere end noget andet Guds ur for de sidste begivenheder, som vil føre frem til Jesu andet komme og Guds rigets oprettelse på Jorden; men ser vi det?

Den tid, vi lever i, er beskrevet i Bibelen. Det er endda en profeti af Jesus: (Matt 24;37-39) ”Som det var i Noas dage, sådan skal det også være ved Menneskesønnens komme. For i dagene før syndfloden åd og drak de, giftede sig og bortgiftede lige til den dag, da Noa gik ind i arken; og de ænsede intet, før syndfloden kom og rev dem alle bort. Sådan skal også Menneskesønnens komme være.” Jesus siger, at Noas tid står som eksempel på vores tid. Det særlige i de to beskrivelser er ikke, som man ofte hører det, at ”de åd og drak, de giftede sig” - for det har mennesker jo altid gjort. Dette udsagn er udtryk for, at mad og parforhold stort set er det, som mennesker er optaget af; men hovedproblemet i de to tidsperioder er, ”at de ænsede intet”, før det var for sent. ”… Sådan skal også Menneskesønnens komme være.”

Hvad så med Kirken? Mine tanker blev ledt til Åbenbaringsbogen. (Åb.3 17) Her er også et tidsbillede af det, som vil præge kirkelivet umiddelbart før Jesu komme. Her læser vi: ”… du siger: Jeg er rig, jeg har samlet til huse og mangler intet …” Hvad er problemet her? Ligesom i det omgivende samfund. Kirken forstår ikke sin egen situation. Den har sin egen agenda, og kører sit eget løb, og er kun optaget af egne værdier og mål, og hvad værre er, den er fanget i et totalt selvbedrag. Herrens advarende ord lyder sådan: ”… du ved ikke, at hvis nogen er elendig og ynkelig og fattig og blind og nøgen, er det dig.” Det er alvorlige ord, som vi må grunde over; men Herren elsker fortsat sin kirke og kalder på den: ”Vær nidkær og omvend dig! Se, jeg står ved døren og banker på; hører nogen mig og åbner døren, vil jeg gå ind …”

Tænk engang! på tærsklen til det mest fantastiske øjeblik i Kirkens historie - Jesu andet komme, hvor en helt ny verdensorden skal indføres, og Jesus skal være konge, - så fremstår Kirken som ”elendig og ynkelig og fattig og blind og nøgen”. Tænk! det er det billede skriften gi´r os. Det gi´r stof til eftertanke.
Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk