DAGENS ORD: ”Dit liv skal overgå middagssolen i styrke, hvor det ser mørkt ud, skal det blive som den lyse morgen. v18 Du kan være tryg, for der er håb, du er under beskærmelse og kan trygt gå til ro.” Job 11:17

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Ole Bækgaard

Netpræst

Ole Bækgaard, Netpræst

Mail: olebaekgaard@email.dk

 

Om advent, forventning og frygt

1 dec. 2012

Om advent, forventning og frygt

Det slår aldrig fejl. Hvert år, sidst på året er der gang i rygterne om jordens snarlige undergang, om rigtigheden i, at Jesus overhovedet har eksisteret, om bibelen er til at stole på, osv. osv.

Søndagsavisen, den gratisavis vi vist alle får, havde en notits i uge 47 under overskriften: Nærmer vi os dommedag? Her fortælles, at 14 % af verdens befolkning tror, at verden vil gå under i deres levetid, at én ud af ti tror, at enden er nær, og at verden slutter allerede 31. december 2012. Undersøgelsen er foretaget i 21 lande, og Kina topper listen med den højeste andel af mennesker, der tror på dommedagsprofetien. (Undersøgelsen er foretaget af Ipsos for Reuters)

Frygt
Hvad er det, der får mennesker til at frygte dommedag? Tankerne om jordens eventuelle undergang lige ”om lidt” er måske meget forståelig, når vi ser ud over vor klode, og ser alle de ting der sker i en hast og i en udbredelse, som vi ikke før har set eller hørt om.

Realiteter
Nedsmeltning af polarisen, de voldsomme oversvømmelse nogle steder og stor tørke og skovbrande andre steder. For nylig meddelte pressen, at den gennemsnitlige temperaturstigning på kloden, der for få år siden blev anslået til 2 gr. celsius nu menes at blive 4-6 gr. celsius. Jordskælv og vulkanudbrud der snart hører til dagens orden. Forleden hørte jeg, at der døde 25.000 mennesker af sult hver dag rundt om på kloden. Samtidig ser vi en stadig større forråelse af vort samfund, og vi oplever at vore værdier (moralsk etiske) forringes, de kristne værdier, der gennem generationer har skabt et godt grundlag for vor samfundskultur, er i hurtig opløsning.
Det er vel forståeligt at vi tænker over, hvor vi er på vej hen, kan det bare blive ved. Kommer der en regning vi skal betale en dag. Jeg tror, at vi alle har et meget stort ansvar, dels for at være med til at bevare de kristne værdier i samfundet, og at være lys og salt som Jesus siger det i bibelen.

Advent, mere end en ting
Vi er nu inde i adventstiden, ordet betyder forventning, hvilket vi som regel forbinder med forventning om Jesu fødsel, altså vor fejring af julehøjtiden. Dette er sandt, men der er også tale om en anden forventning, nemlig forventningen om Jesu andet komme. Og når jeg vælger at gøre opmærksom på ovennævnte barske ting her midt i den dejlige adventstid, er det bestemt ikke for at tage glæden over Jesu fødsel og frelsergerning fra nogen, men alene for at pege på nogle af de realiteter, som vi alle oplever i disse år. Jeg har fået oplyst, at det nye testamente taler om de sidste tider og Jesu genkomst ikke mindre end 319 gange. Det er hævet over enhver tvivl, at dette emne har en stor betydning i vor kristne tro. Jeg vil anbefale interesserede at læse noget om endetiden og de tydelige tegn herpå, som vi i disse år oplever over hele vor verden. Læs for eks. Lukas evangeliet kap. 21 fra vers 5 eller Matthæusevangeliet kap. 24.

Holdepunktet
Om jordens undergang er nært forestående kan ingen sige, men mit mål med dette er da også at opfordre til at være forberedt på at møde fremtiden i forvisning om, at den Gud der har skab os alle også har omsorg for os.
Adventsbudskabet er også, at midt i jordens tilstand, midt i menneskers frygt for fremtiden, midt i forråelse af sindet, midt i en tid hvor kærligheden er kold og ”migselv-kulturen” har taget magten i så mange sammenhænge, er det stadig en sandhed, at Jesus Kristus er det faste holdepunkt, der gennem sit liv og lære kan lede os gennem alle farer og bekymringer.
Juleevangeliet som vi læser det i Lukas 2. kapitel fortæller os om Jesu fødsel og betydning: Englene sang: ”Frygt ikke, se jeg forkynder jer en stor glæde som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser”.
Jesus siger i slutningen af sit liv på jorden: ”Jeg er med jer alle dage, indtil jordens ende”. De ord tror jeg på, og så glæder jeg mig i denne dejlige adventstid, til endnu engang at få lov til at fejre jul i bevidstheden om, ”at intet kan rive os ud af Hans kærlighed”!

Glædelig adventstid
Ole BækgaardBibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk