DAGENS ORD: ”Herren vil altid lede dig, selv i øde egne vil han mætte dig. Han vil styrke din krop, så du bliver som en frodig have, som et kildevæld, hvis vand ikke svigter.” Esajas 58:11

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Ruben Andersen-Hoel

Netpræst

Ruben Andersen-Hoel , Er ikke længere aktiv
Vanløse Frikirke

Mail: ruben@vanlosefrikirke.dk

 

Jesu slægtsbog

1 jan. 2013

Mat 1:1 Slægtsbog for Jesus Kristus, Davids søn, Abrahams søn.
2 Abraham blev far til Isak, Isak til Jakob, og Jakob til Juda og hans brødre.
3 Juda blev med Tamar far til Peres og Zera, Peres blev far til Hesron, Hesron til Ram,
4 Ram til Amminadab, Amminadab til Nakshon, og Nakshon til Salmon.
5 Salmon blev med Rahab far til Boaz, Boaz blev med Ruth far til Obed, Obed blev far til Isaj,
6 og Isaj blev far til kong David. David blev med Urias' hustru far til Salomo,
7 Salomo blev far til Rehabeam, Rehabeam til Abija, Abija til Asaf,
8 Asaf til Joshafat, Joshafat til Joram, Joram til Uzzija,
9 Uzzija til Jotam, Jotam til Akaz, Akaz til Hizkija,
10 Hizkija til Manasse, Manasse til Amos, Amos til Josija,
11 og Josija til Jekonja og hans brødre under bortførelsen til Babylon.
12 Efter bortførelsen til Babylon blev Jekonja far til Shealtiel, Shealtiel til Zerubbabel,
13 Zerubbabel til Abiud, Abiud til Eljakim, Eljakim til Azor,
14 Azor til Sadok, Sadok til Akim, Akim til Eliud,
15 Eliud til Eleazar, Eleazar til Mattan, Mattan til Jakob
16 og Jakob til Josef, Marias mand. Hun fødte Jesus, som kaldes Kristus.

Hvis man bestemmer sig for at læse Bibelen forfra og helt igennem, så er der formodentlig nogen steder man læser meget hurtigt, simpelthen fordi det er uforståeligt eller fordi det er noget tørt stof. Hvis man begynder forfra i Det Nye Testamente, så begynder det altså også noget tørt med Jesu slægtsbog. Og det er forståeligt hvis det er et af de steder, som man skimmer hurtigt, for det er jo bare en række af navne, hvoraf mange af dem slet ikke er til at udtale – og i øvrigt ikke rigtigt siger os noget…

Men tænk på det på en anden måde, for det forholder sig formodentlig anderledes, hvis du tænker på dit eget stamtræ. Det er blevet en utroligt populær hobby de senere år, at føre sit eget stamtræ så langt tilbage som muligt, efter at det er blevet noget lettere med internettet som hjælp. Hvorfor er det så meget sjovere end bare at læse en slægtsbog i Bibelen? Jo, for det er jo vores egen baggrund og identitet det knytter sig til, når vi forsker i vores egne forfædre. Og så er det interessant fordi det altid kommer til at handle om menneskernes historier. Dem der fik mange børn, havde et mærkeligt job, fik børn udenfor ægteskab eller bare vare nogle særlige typer. Så lige pludselig når du kigger på stamtræet ser du ikke bare navne – du husker historierne, og de har en betydning for hvem du er blevet til. For det er også din historie!

Måske er det også derfor at vi finder slægtsbogen i Bibelen? For at lære noget af de historier der findes der?
Men hvis jeg skulle have udvalgt nogle mennesker, som Jesus skulle stamme fra, så tror jeg ikke jeg havde valgt dem her. Hvorfor ikke? Lad mig give nogle eksempler:

Abraham var en løgner. Han sagde til farao at hans hustru Sara var hans søster.
Isak lærte noget fra sin far og løj overfor filistrene om at hans hustru Rebecca var hans søster.
Jacob var en bedrager og en svindler.
Mens Josef levede et forbilledligt liv i Egypten, var det broderen Juda, der førte slægtsbogen videre – da han gjorde sin svigerdatter Tamar, der var forklædt som en prostitueret, gravid.
Kan du se, hvad jeg mener?
De var selvfølgelig ikke alle sammen skurke.
Boaz var fx meget hæderlig, der giftede sig med en moabitisk kvinde, selvom loven forbyder ham at gifte sig med en sådan.
Og nogle af kongerne var også rimelig gode.
Men selv David, der var en mand efter Guds eget hjerte, var også en morder, og han begik ægteskabsbrud med Batseba, som vi også finder i Jesu slægt.

Når jeg lige kigger på det, så er det ikke den slægt, som jeg ville have valgt. Jeg ville have valgt de bedste og klogeste. Men på den anden side – viser de her navne og historier ikke bare Guds godhed og barmhjertighed? Jeg bliver i grunden glad for at Gud ikke bare valgte de bedste og de klogeste! Han vælger at arbejde gennem de svage i den her verden, så Guds herlighed skinner igennem denne brogede linje af mennesker. Folk, der på ingen måde var kvalificeret til at være i den menneskelige slægt til Guds Søn.

Men det fantastiske er at hvis der er mordere, løgnere og bedragere, såvel som konger og gode mænd og kvinder, side om side i blandt dem der leder hen til Jesus, så er det også et tydeligt vidnesbyrd om at enhver af os, der kommer efter Jesus er velkomne hos ham.

Så måske kan vi alligevel lære noget af slægtsbogen: Nemlig at Jesus kom til jorden midt i en historie fuld af alle slags mennesker, for netop at frelse alle slags mennesker! Vi er heller ikke diskvalificerede på forhånd uanset hvem vi er eller hvad vores historie er – tværtimod, så kan vi komme til ham netop sådan som vi er!Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk