DAGENS ORD: ”For alt, hvad der er født af Gud, overvinder verden; og den sejr, som har overvundet verden, er vor tro. v5 Og hvem andre kan overvinde verden end den, som tror, at Jesus er Guds søn?” 1 Johannes 5:4

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Helge Pahus

Netpræst

Helge Pahus, Er ikke længere aktiv

Mail: helge@pahus.dk

 

Tre dejlige juleting

24 dec. 2012

1. Det var en kosmisk begivenhed
Selvfølgelig er julen en smuk og elsket fortælling om barnet i krybben, og selvfølgelig er julen er hav af minder for os alle sammen. Men for en kristen er julen først og fremmest en meget højtidelig, kosmisk begivenhed: Gud kom til syne som et menneske. Det som man med et teologisk ord kalder ”inkarnationen.”


De første kristne tænkte så meget over hvem Jesus var. Hvem var han dog? Og der var lige så mange meninger om Jesus dengang, som der er i dag. Var han bare et stort og ædelt menneske, eller var han en Gud, der bare så ud som et menneske, eller hvad i al verden var og er han?


De første kristne nåede den konklusion, at Gud på en måde har tre personer i sig: Faderen, Sønnen, Helligånden. Og at Sønnen, som kom til syne som Bibelens Jesus, var fuldt ud menneske og fuldt ud Gud, på en udelelig måde.


Det lyder mærkeligt, det er klart, men det var det eneste der kunne tilfredsstille deres erfaringer: de havde oplevet Jesus som frelseren i deres liv og der var mennesker, der havde set ham som opstanden, altså måtte den Jesus være guddommelig! Men samtidig var der også mange, der havde kendt ham som mennesket Jesus og vandret med ham på de støvfyldt landeveje, Jesus var sandelig et menneske, og hvordan skulle han ellers kunne bære menneskers synder på sig?


De første kristne kunne heller ikke forstå det, men de boblede af glæde, når de tænkte over det, og for mange af dem smeltede det sammen med skøn poesi. Hør f.eks. et lille uddrag fra en gammel kirkefader (dvs. en ledende kristen skikkelse fra de første århundreder) Efraim Syreren (død ca år 373). Han har skrevet et digt, hvor han hele tiden stiller det op overfor hinanden, at Jesus er både menneske og Gud:

Om han ikke var menneske,
hvem var det da som lå i krybben?
Men om han ikke var Gud,
til hvem var det da at englene sang deres lovsange?

Om han ikke var menneske,
hvem var det da Johannes døbte i ørkenen?
Men om han ikke var Gud,
hvem var det da Faderen tænkte på, når Han sagde fra himmelen:
”Dette er min søn, den elskede,
som jeg glæder mig over”?

Og efter en lang række dejlige vers om Jesu liv kommer verset:

Om han ikke var menneske,
hvem var det da, som hang på et kors mellem røverne?
Men om han ikke var Gud,
hvordan kunne han da sige:
”I dag skal du være med mig i Paradis”?

Og til sidst:

Om han ikke var menneske,
hvem var det da apostle og engle så stige op til himmelen?
Men om han ikke var Gud,
hvem var da, at himmelen blev åbnet for?
Og til hvem sagde Faderen:
”Sæt dig ved min højre side”?

Jesus som menneske og Gud. Det er et mysterium, en kosmisk ting. Vi ærer dette mysterium i julen. En guddoms-person fra den usynlige verden – den verden vi ikke ser, men som dog er ganske tæt på – blev synlig som jomfru Marias barn.

2. Og Guds Kirke stod i flok og så på...
Det er en lille sjov detalje, som det morer mig at tænke på. Alle de skikkelser vi møder ved Jesu fødsel: Maria, Josef, hyrder, engle, og gamle Simeon og Anna – de står alle i deres brogethed som et billede på Guds menighed, på Kirken. Jeg siger sommetider, lidt i sjov, at ”Kirken fødtes julenat,” og der er faktisk stof i det til en laaaang prædiken … men den skal du slippe for her :-)

3. Men er han født i dig?
Pointen, der rører ved os, er den samme pointe, som de gamle kirkefædre gentager så tit: det hjælper ikke noget, at Guds søn blev født på jord, hvis han ikke også bliver født i os, i mig, i dig.


Det er selvfølgelig symbolsk, vi render jo ikke rundt og er gravide, men hvis Jesus ikke på en guddommelig, uforklarlig måde er i mit sind, i mit indre, så kan jeg læse lige så mange julehistorier, det skal være, og klippe ligeså mange julehjerter, det skal være, og synge lige så mange julesalmer, det skal være – det bliver ikke til jul alligevel.
Derfor er min bøn: ”Kære Helligånd, vil du drage Faderen og Sønnen nær til mig; vil du i mit indre skabe den overgang fra den usynlige verden, som Guds Søn Jesus Kristus kan vandre ad, så han kan drage ind i mit sind.”
Jesus, kom ind, kom ind i mit hjerte, Jesus!

Glædelig jul Helge PahusBibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk