DAGENS ORD: ”Hvis altså Sønnen får gjort jer frie, skal I være virkelig frie.” Johannes 8:36

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Ivan L. Jakobsen

Netpræst

Ivan L. Jakobsen, Tidligere sognepræst
Netkirken

Mail: ivanljakobsen@gmail.com

 

Kan man plante en havestol – og senere høste en havebænk ?

16 aug. 2013

Link til billederMen nej, det kan man selvfølgelig ikke. Det ville ellers have været dejligt, - især da havebænken er af bedre kvalitet end stolen.
Jeg havde selvfølgelig selv anbragt havestolen i det hul, hvor jeg skulle have plantet en smuk rhododendron. Så måtte jeg flytte stolen og søge at anbringe havebænken i hullet i stedet.

Det kan godt være, at nogen betragter det at tro på Gud som lige så ”skørt”, som mit ”billed-påhit”. Mange synes, at det i vor moderne tekniske tid er svært at tro på en Gud, som man ikke kan se, og holder sig derfor væk fra alt, hvad der har med Gud, kirke og kristen tro at gøre.

Men for mig har netop den moderne teknik gjort det nemmere at tro på en usynlig Gud. Vi benytter os på masser af måder af ting, vi ikke kan se. Tænk blot på vore mobiltelefoner eller de trådløse netværk, vi bruger. Vi kan ikke se de ”bølger”, der går gennem luften, - men det bekymrer vi os ikke om. Nogen har fundet ud af, at tingene virker, - og det vil være dumt ikke at gøre brug af dem.

På samme måde vil det være dumt ikke at tro på Gud eller regne med Ham, - bare fordi vi ikke kan se Ham.

Hvem er det så, vi tror på?
Jeg har tidligere i år fået inspiration til en lille salme, der siger noget om det, - men først
Trosbekendelsen, som sammen med Bibelen er grundlaget for vor kristne tro:

Vi forsager Djævelen
og alle hans gerninger
og alt hans væsen.

Vi tror på Gud Fader,
den Almægtige,
himlens og jordens skaber.

Vi tror på Jesus Kristus,
hans enbårne Søn, vor Herre,
som er undfanget ved Helligånden,
født af Jomfru Maria,
pint under Pontius Pilatus,
korsfæstet, død og begravet,
nedfaret til Dødsriget,
på tredie dag opstanden fra de døde,
opfaret til Himmels,
siddende ved Gud Faders,
den Almægtiges højre hånd,
hvorfra han skal komme
at dømme levende og døde.

Vi tror på Helligånden,
èn hellig, almindelig kirke,
de helliges samfund,
syndernes forladelse,
kødets opstandelse
og det evige liv. Amen.


Og så ”min lille salme”, der er skrevet til melodien
til nr. 420 i den danske salmebog Syng lovsang, hele Jorden,
men kan også synges til Carl Nielsens skønne melodi til
Jeg ved en lærkerede:

1 Vi tror på Gud, vor Fader,
på Sønnen Jesus Krist
og så på Helligånden.
Tre-enig Gud for vidst.

2 Vi siger nej til Fanden
som lokked´ bort fra Gud,
først kvinden, derpå manden
af Paradiset ud.

3 Vi tror på Gud, vor Fader,
som skabte vores jord.
Fornyer og bevarer
alt godt med nåde stor.

4 Vi tror på Jesus Kristus.
Vor Frelser kom til jord.
Han gav sig selv i døden
og frelser hver, som tror.

5 Vi tror på Helligånden,
som kom fra Himlen ned.
Forklarer os om Jesus
og om Guds kærlighed.
Ivan L. Jakobsen, SDG
Vers 1-2: 2010. Vers 3-5: 2009.

Taizé-verset (nr. 420 i Den Danske Salmebog)
kan bruges som indledning, omkvæd og afslutning.

420
Syng lovsang, hele jorden,
Syng lovsang for vor Gud.
Syng lovsang, hele jorden,
Syng lovsang for vor Gud.

Jacques Berthier, Estrid Hessellund
og Sindre Eide 1987.
Melodi: Jacques Berthier 1978.

Salmen kan også synges på melodien til
”Se hvor nu Jesus træder” / ”Min død er mig til gode.”
Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk