DAGENS ORD: ”Herren vil altid lede dig, selv i øde egne vil han mætte dig. Han vil styrke din krop, så du bliver som en frodig have, som et kildevæld, hvis vand ikke svigter.” Esajas 58:11

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Leif Rasmussen

Netpræst

Leif Rasmussen, Er ikke længere aktiv

Mail: leifhelga@stofanet.dk

 

Ord til tiden.

1 jan. 2014

I foråret 2011, begyndte en gruppe kinesiske præster i Vancouver at høre lyden af ”basunens” advarende kald. De havde i lang tid regelmæssigt søgt Herren i bøn, og Herren gav dem profetisk en dato, den 11. i 11. 2011. (altså 3 x 11 som et særligt symbolsk tegn) De fortsatte med at bede, og Herren åbenbarede for dem, at ”tidspunktet for overgangen til den 11. time var kommet - hvor alt, hvad der kan rystes vil blive rystet, og det er tid nu til at vække Kirken”.
Herren sagde yderligere, at han ønskede at samle en ”rest” fra de østlige og vestlige kirker, som er villige til at komme sammen for at modtage åbenbaring om, hvad der skal komme. Herren vil skærpe denne ”rest” til at være som basunens klang, gennem hvem Han vil sende ”et råb ved midnatstide" - at tiden er inde til menneskesønnens komme.

Vi tror, sagde de kinesiske ledere, at Herren i denne time er på udkig efter en ”rest” af troende fra alle stammer, raser og nationer, som vil forstå det ansvar og privilegium, det er at leve i de dage som Abraham, Moses, David og mange andre længtes efter at se, og som ”de hilste i det fjerne”. En rest, der er villige til at lægge deres egen dagsorden, deres drømme og planer ned, for at høre den længsel og nød der er på Herrens hjerte. En ”rest”, der er villig til at komme sammen på hans befaling, og vente i enighed, indtil han åbenbarer sine planer og skridt, når det gælder oprettelsen af hans rige på jorden.

Jesus advarer os om, at historien har det med at gentage sig. Når store begivenheder skal indtræffe, så "sover" det store flertal. Matt.24;37: ”Som det var i Noas dage, sådan skal det også være ved Menneskesønnens komme, de spiste og drak de, giftede sig og bortgiftede lige til den dag, da Noa gik ind i arken …” Med andre ord de nød tilværelsen.

Det er der som sådan ikke noget galt ved. Det har mennesker altid gjort. Ja! Men her er det i betydningen, at det var det eneste de levede for. Vi møder det samme i dag. Tv-programmer verden over afspejler samme livsstil. Tv station overgår hinanden med programmer om mad, kager, og "Det søde liv", om sex og parforhold, og reality programmer om dateting, og hvordan vi scorer hinanden. Det er et mere moderne koncept; men tendensen er klar. Noas tid er ved at passe på vores. Jesu ord er en advarsel til os, og se hvilke konsekvenser det fik på Noas tid: ”og de ænsede intet, før syndfloden kom og rev dem alle bort, sådan skal også Menneskesønnens komme være.”

Meget tyder altså på, at historiens aller største begivenhed nærmer sig. Jesu Kristi andet komme. Spørgsmålet er så, lærer vi så noget af det, Jesus har gjort os opmærksom på? Det store flertal ænser intet; men hvad med dig og mig? Bør det komme bag på os? Eller er alle i kristenheden også ”faldet i søvn”, når det gælder forventningen om Hans komme? Er det tid til at sige til hinanden: Vågn op! Lad os samle os og blive optaget af det de første apostle var optaget af? Nemlig ”Kirkens fuldkomne beredelse” til denne store fantastiske begivenhed, hvor ”legemet” (kirken) skal forenes med sit ”hoved”. (Kristus)
Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk