DAGENS ORD: ”I fred kan jeg lægge mig og sove, for kun du, Herre, lader mig bo i tryghed.” Salme 4:9

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Henrik Frimand-Meier

Netpræst

Henrik Frimand-Meier,
Netkirken

Mail: henrik.frimand.meier@gmail.com

 

Hvem er din far?

16 mar. 2014

I spøg har jeg tit sagt, både om mine egne børn og også til andre forældre, at man ”kan ikke bebrejde et barn, hvis det ligner sine forældre!” Sådan set er det rigtignok, og værd at tænke over. For sjovt nok fylder arv mere end vi ofte vil vedkende os.

Jesus var i sin undervisning knivskarp og tydelig med at adressere, hvad der er op og ned, både i menneskenes verden og i den åndelige verden.

Jesus lærte os bl.a., at Gud er vor himmelske far. Og alle, der har oplevet dette, kan dvæle langt og længe ved denne sandhed. Lad det være ethvert menneske forundt! Men der er også en anden og mere dyster virkelighed, vi skal forholde os til, for at forstå sammenhængen ret. Nemlig den der berøres i teksten til 3. søndag i fasten og som står i Johannesevangeliets kapitel 8, vers 42 til 51:

Jesus sagde til dem: »Hvis Gud var jeres fader, ville I elske mig, for det er fra Gud, jeg er udgået og kommet. Jeg er ikke kommet af mig selv, men det er ham, der har udsendt mig. Hvorfor forstår I ikke, hvad jeg siger? Fordi I ikke kan høre mit ord. I har Djævelen til fader, og I er villige til at gøre, hvad jeres fader lyster. Han har været en morder fra begyndelsen, og han står ikke i sandheden, for der er ikke sandhed i ham. Når han farer med løgn, taler han ud fra sig selv; for løgner er han og fader til løgnen. Men jeg siger sandheden, derfor tror I mig ikke. Hvem af jer kan påvise nogen synd hos mig? Når jeg siger sandheden, hvorfor tror I mig da ikke? Den, der er af Gud, hører Guds ord; men I hører ikke, fordi I ikke er af Gud.« Jøderne sagde til ham: »Har vi ikke ret i at sige, at du er en samaritaner og besat af en dæmon?« Jesus svarede: »Jeg er ikke besat af en dæmon, jeg ærer derimod min fader, men I vanærer mig. Jeg søger ikke min egen ære; der er en, der søger den, og han dømmer. Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den, der holder fast ved mit ord, skal aldrig i evighed se døden.«


Jesus havde flere sammenstød med religiøse grupper. Ovenstående citat er fra en af de situationer. Her trækker han linjen krystalklart op: Mennesker har problemer med at høre efter. Sandheden er ilde hørt. Løgnen får lov til at råde. Hvorfor? Fordi Djævelen har taget den faderrolle, som retteligt tilhører Gud. Ethvert menneske har enten Djævelen som sin far eller Gud som sin far. Fylder sit liv op med løgn eller stiller sig ind i sandhedens lys.

Det er barsk tale. Men hvad er alternativet, når nu Jesu ord er sande?

Jesus stod inde med sit eget liv for sandheden. Og for det glade budskab, at Guds rige er kommet nær. Men at budskabet er glædeligt er slet ikke det samme som, at det er billigt! Tværtimod blev omkostningerne for at vi kan modtage budskabet betalt med den dyreste pris.

Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, er kommet til verden. Jesus kom til verden, og verden var blevet til ved ham, og verden kendte ham ikke. Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham. Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn; de er ikke født af blod, ikke af køds vilje, ikke af mands vilje, men af Gud.

”Også jer, der var døde i jeres overtrædelser, gjorde Gud levende sammen med ham (Jesus), da han tilgav os vore overtrædelser. Han slettede vort gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os; han fjernede det ved at nagle det til korset; han afvæbnede magterne og myndighederne, stillede dem offentligt til skue og førte dem i sit triumftog i Kristus.” Kolossenserbrevet kapitel 2 vers 13-14

Her er ingen tvivl. Det, der gør os levende og frie, er, at Kristus med sit eget liv har løskøbt os fra døden og konsekvenserne af Djævelens løgn og forbandelser. Og fra menneskelivets smerter og bindinger.

Hvorfor forsøge at pynte på sandheden? Menneskeheden er i smerte og i mørke, fordi kærligheden undertrykkes og fordi lyset og sandheden trædes under fode.

Hvorfor bliver en person ond? Eller hvad gør, at løgnen vinder over sandheden meget tit mellem mennesker? Jeg kender langtfra det fulde svar, men jeg ved, at dele af svaret findes i modstykket til Guds rige. I løgnens rige. Dette onde skal vi gøre op med ved at forsage Djævelen og ved at tage imod Jesus Kristus.

Det glædelige budskab er nemlig, at Jesus Kristus er vejen, sandheden og livet, og at vi har fået fri adgang til Gud, vores himmelske far, gennem ham. Og Guds vilje er, at alle mennesker skal frelses. Tager vi imod Jesus Kristus, så indsætter han os i den rettighed, at vi er Guds børn. Ved at vi omvendes og kommer til tro på Jesus Kristus sætter sandheden os fri. Vi får del i Kristi natur. Det forvandler os, så vi begynder at ligne vores himmelske far. Det er stort. Det har Jesus Kristus gjort!


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk