DAGENS ORD: ”Det er Herren, der styrer en mands gang, han styrker ham og glæder sig over hans færd. v24 Når han snubler, falder han ikke omkuld, for Herren støtter ham.” Salme 37:23

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Ole Bækgaard

Netpræst

Ole Bækgaard, Netpræst

Mail: olebaekgaard@email.dk

 

Fortæl det – Oplev det

16 mar. 2015

Der er er en enkel grund til at præster og andre troende måned efter måned skriver på disse sider i Netkirken.
Vel er vi forskellige på mange måder, som de fleste mennesker er, men eet er vi alle optaget af: At fortælle om vor tro på Gud. Vi er overbeviste om, at historien om Jesus, Guds søn stadig er lige aktuel, og det gode budskab om ham (’evangeliet’) er et livsvigtigt tilbud om glæde, trøst og kærlighed til alle mennesker, ligesom Jesu ord generelt er en vejledning i livet.

Jesus siger i Matthæus evangeliet kapitel 28, vers 18-20:
Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, døb dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn og lær dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende!
Jesus udtaler dette til disciplene for 2000 år siden og de samme ord er talt til os, ja til alle kristne i dag.
På grund af disse ord prøver vi, af bedste evne at give budskabet videre –

Svært at forstå
Jeg ved, af erfaring, at mange mennesker har svært ved at forstå, at det gamle budskab stadig er aktuelt for mennesker i dag. Vi kan vel klare os selv og behøver ikke en overjordisk Gud til at passe på os.
Men livet vidner om, hvor magtesløse vi egentlig er, at ensomhed, sygdom, angst og frygt for fremtiden bekymrer rigtig mange mennesker!

Dybt i os alle er en stærk længsel efter fred og kraft til at leve et godt liv, en længsel efter den Gud som altid har været der, og som ønsker, at mennesker forlader sig på hans omsorg og kærlighed.

Vi må vel erkende, at kristne ikke altid lever i overensstemmelse med Jesu budskab om alle de gode ting kirke og kristendom skulle være.
Ofte skuffes vi, når vi hører om præster, der ikke tror på Gud eller på Jesu opstandelse og på mange måder anfægter kristendommens sande fundament.
Eller vi oplever, at fanatiske og diktatoriske ledere fører mennesker vild gennem stærk manipulation.
Det er da forståeligt, at mange mennesker ser med skepsis på kirke og kristendom. Men det ændrer heldigvis ikke ved evangeliets værdi.


Erfaringer danner holdninger
Det mennesker ser og oplever danner selvsagt de holdninger og meninger om tro og kristendom, som vi jævnligt støder på. Jeg er ikke sikker på, om vi kan tale om fordomme alene, men som sagt, man danner sine meninger ud fra det man erfarer!
Ja, selvfølgelig bliver vi frustrerede og kede af det, når vor tro bliver anfægtet og udvandet; men jeg tror, vi skal gå til det centrale, i det vi tror på, og som de fleste af os har lært fra barndommen.
Vi skal søge den sandhed i troen, som bringer fred, trøst, glæde og håb til mennesker.
Gud er den samme selvom hans børn alt for ofte
roder rundt i livet til skade for sig selv og andre.


Byg på Ordets fundament
Jeg tror ikke, vi kan trives som troende uden at bygge et fundament på bibelens ord, på det Jesus har vist og fortalt os og være med i det fællesskab som er naturligt, for den der tror.
Der er klare grunde til, at kristne opfordres til at være et levende fællesskab, såvel åndeligt som socialt.
Vi kalder disse fællesskaber for menigheder eller kirkefællesskaber, og dem finder vi heldigvis i mange kirker, folkekirker såvel som frikirker. Her oplever vi, at mennesker trives i det sociale og åndelige fællesskab. Her er der fokus på omsorg for hinanden, og venskaber opstår på tværs af forskelligheder.
Der er sikkert en og anden der tænker, at det ikke altid er så tydeligt med den omsorg, nogle har måske dårlige erfaringer og klart nok, det er ikke englefællesskaber, men levende mennesker vi taler om.
Længslen og viljen til at leve et godt kristenliv er altid til stede, og jeg ønsker med disse ord at opfordre dig til at give den udskældte kirke og dig selv en ny chance ved selv at være med til at leve Jesu kærlighed ud i en verden, hvor krig og vold og mange mørke kræfter truer os alle – Vær med til at gøre en forskel, find din egen vej til det kristne fællesskab.
Citat:
’Det, som vi har set og hørt, forkynder vi også for jer, for at også I kan have fællesskab med os; og vort fællesskab er med Faderen og med Hans søn Jesus Kristus’ (1.Johs.1.3)

Ole Bækgaard


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk