DAGENS ORD: ”Herren vil altid lede dig, selv i øde egne vil han mætte dig. Han vil styrke din krop, så du bliver som en frodig have, som et kildevæld, hvis vand ikke svigter.” Esajas 58:11

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Claus Bækgaard

Netpræst

Claus Bækgaard, Præst
Bykirken

Mail: claus@netkirken.dk

 

Lev med korset

16 apr. 2015

Påskens budskab om Jesu opstandelse fra de døde, klinger fortsat sødt i vore øre. Om end det var et for os uforståeligt mirakel, så ændre det ikke ved den kendsgerning, at Jesus opstod fra de døde – også rent fysisk. Sådan blev det forkyndt rundt om i landets kirker, og sådan har det været forkyndt verden over gennem de sidste snart 2.000 år. Kristus er opstanden – ja, sandelig, Han er opstanden!

Men korsets budskab om, at den almægtige skabende Gud – altings ophav – fornedrede sig, tog en tjeners skikkelse på og ydmyge sig selv ved døden på et kors, har til alle tider skabt underen. Paulus skriver:

”For vel er ordet om korset en dårskab for dem, der fortabes, men for os, der frelses, er det Guds kraft ……….
For da Gud i sin visdom ikke ville, at verden skulle kende ham gennem sin egen visdom, besluttede Gud at frelse dem, som tror, ved den dårskab, der prædikes om. For jøder kræver tegn, og grækere søger visdom, men vi prædiker Kristus som korsfæstet, en forargelse for jøder og en dårskab for hedninger; men for dem, der er kaldet, jøder såvel som grækere, prædiker vi Kristus som Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskab er visere end mennesker, og Guds svaghed er stærkere end mennesker.”
1. Kor. 1,18-25

Denne guddommelige visdom er ikke blot en helligdag i vores kalender, der årligt skal fejres med et par dage i haven. Det er en ny virkelighed, som vi kan leve hver eneste dag i. En Guds kraft og en Guds visdom, som enhver der tror, kan tage imod.

Det er det liv, der skal leves med korset: I ly af korset, oplyst af korset og med korsets kraft.
I ly for syndens magt, sygdommens hærgen og Satans angreb.
Oplyst, hvor Guds virkelighed, hvad vi oprindeligt var ment til at skulle leve i, vokser frem i vores indre, og hvor vi kan være med til at reflekter hans vidunderlige og livsgivende lys ind i den verden vi er sat.
Med korsets kraft – den selv samme kraft, som Gud brugte, da han oprejste sin søn fra døden, virksom i vore liv i dag.

Lyt gerne på dette link, hvis du har lyst til at høre mere om den dybde der er i det at leve med korset i hverdagen: Lev med korsetBibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk