DAGENS ORD: ”Herren vil altid lede dig, selv i øde egne vil han mætte dig. Han vil styrke din krop, så du bliver som en frodig have, som et kildevæld, hvis vand ikke svigter.” Esajas 58:11

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Ole Bækgaard

Netpræst

Ole Bækgaard, Netpræst

Mail: olebaekgaard@email.dk

 

Hvordan skal det ende?

16 okt. 2015

Jeg hører det mange steder, jeg ser det i øjnene hos mange mennesker, ganske almindelige mennesker som du og jeg, TV og aviserne fortæller om det hver dag,
det er næsten som en slags baggrundsstøj, som en vedvarende strøm fuld af uro og angst for fremtiden der river os alle med og stjæler vores fred og glæde.
Jeg tænker på alle de ting der sker og skrives om og som præger vores liv. De nyheder der mere eller mindre sandfærdigt fortæller os om, specielt de dårlige ting som krig og katestrofer, lidelser og nød. Om menneskeskabte ulykker såvel som globale trusler og katastrofer.

Redaktørens tanker om 11. september 2001
Det var Netkirkens tænksomme redaktør, Alex Wallin, der i ’Dagens ord’ den 11.september, mindede læseren om denne dato, hvor tvillingetårnene i New York blev terrorramt af de katastrofale ødelæggelser og på én gang rykkede ind i hele verdens bevidsthed, og med grusom klarhed viste os, hvor ondt vi mennesker i grænseløst had kan behandle hinanden. Vi har altid haft forfærdelige krige på vores jord, men ved denne hændelse den 11. september, blev der pludselig blev sat turbo på ondskab og lidelser.

Det er som om, det vi kalder ’endetiden’ er rykket tættere på os. Verden omkring os er i forandring, hurtigere end nogensinde i vores historie. Der er krig mange steder i verden, og millioner af flygtninge strømmer ud over vore lande og ændrer alt, ikke mindst Europa for altid. Som Alex Wallin spørger: ’Hvordan skal det ende’ – Vi må sætte fokus på vore medmennesker!’
Det er barske tider vi lever i, og også vi har ansvar for det der sker. Vi er alle en del af denne klode og influerer på forskellig måde på hinandens liv. Vores del af verden og vores egen nation har næstekærlige opgaver, for de der lider og flygter for livet. Selvfølgelig skal vi hjælpe, hvor og når vi kan. Vi må, som Jesus sagde og viste os, øve barmhjertighed og aktiv hjælp der hvor nøden og lidelsen møder os. Men vi føler os meget magtesløse i verdens kaos!

Fred midt i kaos
Disse sider i Netkirken er beregnet på at bringe trøst og glæde til mennesker og det er altid vores mål, men undertiden er der ting der skal nævnes for at kunne forstå den sammenhæng der er mellem fred, kærlighed og glæde og de faktuelle ting der sker omkring os. Men freden er der stadig, midt i kaos.
Mange mennesker længes efter ægte fred og kærlighed, og intet kan bedre give os disse livsnødvendige ting, som Jesu ord om netop den fred, han vil give os.
I Johannes evangeliet kap. 14 vers 27 siger han netop:
’Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer, jeg giver jer ikke, som verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes, og ikke være modløst!’
Disse gode ord af Jesus står altid til troende. Den fred han taler om, er vi mange der dagligt erfarer og kan bevidne, men Jesus siger ikke, at vi ikke vil møde vanskeligheder og ondskab i vort liv. Kristne som ikke kristne møder gennem hele livet problemer og lidelser, det er et menneskeligt vilkår, men vi har hos Gud en vej til hjælp og styrke, når vi møder ondskabens mørke kræfter, og selv fred midt i lidelsen er muligt, dér hvor Gud får plads i vores liv og vi beder ham om hjælp.

Jesus ord om endetiden
Ja, Netkirkens redaktør har sikkert ret i sine formodninger og tanker om ’endetiden’ der er rykket nær. Han bakkes op af Jesu ord i Matthæus evangeliet kap. 24 i uddrag:
’I skal høre krigslarm og rygter om krig – Se til, at I ikke lader jer skræmme. Folk skal rejse sig imod folk, og land mod land, og der skal komme hungersnød og jordskælv. De skal udsætte jer for trængsler og slå jer ihjel, og I skal hades på grund af mit navn. – Fordi lovløsheden tager overhånd, skal kærligheden blive kold hos de fleste. Men den der holder ud til enden skal frelses.
Dette evangelium skal prædikes i hele verden som et vidnesbyrd for alle, og så skal enden komme’.

Det er stærke ord, og meget af det der nævnes, kan vi se og opleve er ved at være dagligdagens realiteter, - vi er midt i det hele!

Jeg synes ikke det er rart at skrive om alle disse ubehagelige ting, jeg der helst vil glæde mig og le og bare lægge mig til ro i tryghed og hovedet fyldt med velfærdssamfundets mange velsignelser. Men jeg vil, som en discipel af Jesus også være realistisk og ærlig. Guds ord er ikke bare ’flødeskum med syltetøj’, det er også menneskets historie på godt og ondt. Som troværdige kristne er det også vores opgave at tale om livet og forkynde Jesu ord, også der hvor det kan være svært.

Jesus siger også i Matthæus evangeliet kap. 25: ’Våg og bed, for I ved ikke hvad dag jeres herre kommer – I skal være rede, for ’Menneskesønnen (Jesus) kommer i den time, I ikke venter det’
Apostelen Peter kommenterer også emnet, ’endetiden’: 1.Peters brev kap.4 fra vers 7: ’Alle tings ende er nær, vær derfor besindige og årvågne så I kan bede. Først og fremmest skal I holde fast ved den indbyrdes kærlighed, for kærlighed skjuler mange synder. Vær gæstfrie mod hinanden!’

Ja, kære læser, lad os være årvågne og realistiske, lad os være opmærksomme på hvad der sker omkring os. Lad os glæde os af hjertet over at Jesus som de sidste ord til os alle siger: ’Jeg er med jer alle dage indtil verdens ende!

Ole Bækgaard
16.oktober 2015Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk