DAGENS ORD: ”Hvorfor er du fortvivlet, min sjæl? Hvorfor skælver du i mig? Vent på Gud! For jeg skal takke ham på ny, min frelser og min Gud.” Salme 42:6

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Claus Bækgaard

Netpræst

Claus Bækgaard, Præst
Bykirken

Mail: claus@netkirken.dk

 

Den jordnære Helligånd

1 jun. 2004

Vi har netop fejret pinse – markeringen af Helligåndens komme til jorden – og må derfor naturligt spørge os selv: Har dette overhovedet nogen betydning for os i dag?
De ”uforklarlige” og overnaturlige ting vi kan læse om i Apostlenes Gerninger kap. 2, er det andet end opdigtede røverhistorier, der med tiden er blevet mere og mere fantastiske?

Ser man på den effekt den kristne tro havde på samfundet omkring sig på denne tid, ja, så må man konkluderer, at noget skete der i hvert tilfælde. Fra Bibelen, såvel som fra andre samtidige historiske kilder, ved vi, at rigtig mange mennesker tilsluttede sig ”Vejen”, som de første der kom til tro blev kaldt. Alene den første dag står der, at hen ved 3.000 mennesker blev føjet til den første kristne menighed.
Ser man på disciplenes adfærdsmønstre, er denne også diametral ændret i forhold til de nedtrykte og fortvivlede disciple vi møde omkring Jesu korsfæstelse og død. Ganske vidst havde de efter påske morgen set den opstandne Jesus Kristus flere gange, men alligevel var de vendt tilbage til deres vante job, for snart så de ham, og snart så de ham ikke.

Ti dage inden pinse, havde disciplene været vidne til, at Jesus steg op til himmels. I den forbindelse havde Jesus sagt til dem, at de skulle vente i Jerusalem til ”det” Gud i himlen havde lovet dem ville komme. ”Det” som han også tidligere havde talt om, da han havde sagt til dem, at han ikke vil efterlade dem faderløse, men bede Gud sende sandhedens ånd, Talsmanden, til dem. ”Kraften fra det høje.”

Helligåndens funktion var dels at minde disciplene om alt hvad Jesus havde sagt, overbevise verden om synd og om retfærdighed og om dom og dels at udruste disciplene med ”kraften fra det høje”, så de kunne fungere som ambassadører for Guds rige.

Med andre ord var Helligåndens funktion, at gøre Jesus, Gud og hele Guds rige nærværende for folket den gang.

Det samme gælder for os i dag. I sin tale på pinsedagen siger disciplen Peter:
»Omvend jer og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse, så skal I få Helligånden som gave. For løftet gælder jer og jeres børn og alle dem i det fjerne, som Herren vor Gud vil kalde på.« ApG 2,38-39

Helligånden er derfor ikke noget, der var forbeholdt disciplene eller folket den gang. Det er også for os i dag. Helligånden er faktisk helt essentiel for dig og mig, hvis vi ønsker at leve et liv med Gud – alternativt reducerer vi kristendommen til alene at være en god moralsk lærer, og ikke et nærværende liv.

Nok kan det være svært intellektuelt at forstå hvad Helligånden er, men ikke desto mindre er Helligånden den mest jordnære del af den treenige Gud – i ordets bogstaveligste forstand. Han er den der gør Kristus levende for os, omfavner os med Faderens kærlighed, gør Guds ord forståelig for os og udruster os med kraften fra det høje.

Hvis ikke du allerede kender til denne dimension af Gud i din forståelse af hvem Han er; vil jeg udfordrer dig til at bede Gud selv vise dig hvem han er og give dig af sin Helligånd.
Han længes efter at give den til dig.

Henvendt til sine disciple, siger Jesus på et tidspunkt:
»Når da I, som er onde, kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke Faderen i himlen give Helligånden til dem, der beder ham!« Luk 11,13

Du har alt at vinde, men intet at tabe. Må Gud velsigne dig i din rækken ud efter Ham.

Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk