DAGENS ORD: ”Fra mine læber strømmer lovsang, for du lærer mig dine love.” Salme 119:171

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Ole Bækgaard

Netpræst

Ole Bækgaard, Netpræst

Mail: olebaekgaard@email.dk

 

At være ét selvom vi er forskellige

16 jul. 2005I Netkirken ved vi selvfølgelig, at disse sider læses af mange, såvel troende som nysgerrige og søgende mennesker, og det er da også formålet: at give vejledning og trøst til mennesker der har behov derfor.

Min ”netprædiken” i dag er mest af alt en henvendelse til den søgende, den undrende og den der bare har det helt naturlige spørgsmål: hvorfor er der så mange forskellige kirker og menigheder i vort land, ja vel overalt i verden?
Jeg vil prøve at give et svar, der måske kan kaste lidt lys over dette.


Kirkernes hus

Da vi for nogle år siden tænkte på at bygge en ny kirkebygning i vor by spurgte entreprenøren mig:
Hvorfor bygger I ikke bare et ”kirkernes hus” sådan som lægerne har deres ”lægernes hus, så er der plads til de forskellige kirker i byen”.
Set fra hans synsvinkel var det et fornuftigt forslag, og som han spurgte mig oprigtigt: hvad er egentlig forskellen? Det handler vel alt sammen om troen på Gud og hvordan mennesker lever deres tro ud!

Jeg begyndte pludselig at kunne se det fra hans side, sådan må der jo være mange mennesker der tænker, mennesker der ikke som jeg er vokset op i et kirkeligt miljø.

Det ”pudsige” er, at selv Jesus Kristus, ham der egentlig startede kirken for de mange år siden også havde lignende tanker. Han udtrykker i Johannes evangeliets 17. kapitel i en bøn for sin menighed at: de alle må være ét! Altså, at kristne overalt bør være ét i troen på ham.


Enhed i Kristus er kirkens byggegrund

Vi kan godt leve med forskellighedens mangfoldighed, når bare vi har samme udgangspunkt: at vi er ét i Kristus, at bibelen er Guds hellige ord, og det vi bygger kirken på.
Faktisk er det vidunderligt, at Gud har givet os så mange forskellige måder at være kirke på, så bred en fortolkning af vor tro.

Gensidig respekt og kærlighed til og for hinanden og hinandens måde at være kristne på er også en garanti mod ensrettethed og fanatisme, som vi jo også ser i det kirkelige landskab.
Der hvor der postuleres en holdning, der lettest kunne udtrykkes som: ”Vi alene vide” er der grund til at advare imod, så er der tale om noget sekterisk, der ikke har sin rod i Guds ord.

Slægtskabet binder os sammen

Langt hellere vil jeg bruge billedet af det kristne fællesskab som en slægt der naturligt består af mange forskellige familier (de enkelte menigheder) der ganske naturligt har forskellige måder at fungere og udtrykke sig på, men selvfølgelig er bundet sammen i slægtskabet.

I disse år gøres der meget for at knytte de kristne kirker tættere sammen i en større grad af enhed og indbyrdes forståelse, netop fordi Jesus i sin ovennævnte bøn beder os om at søge denne hellige enhed, der altid vil være en styrke og glæde, dér hvor respekt og kærlighed får lov at råde.
Der er en ny erkendelse af, at vi har brug for mere fællesskab på trods af de forskellige navne og kulturer, vaner m.m. – vi er jo alle ét i Ham, der ønsker at alle mennesker skal komme til erkendelse om, at vi har brug for Gud i vort liv, troende såvel som ikke troende og søgende. Jeg tror alle mennesker søger sandheden og en mening med livet, og det er jeg overbevist om, vi finder i Ham og dér hvor Guds ord forkyndes og efterleves.


Lad dig udfordre: besøg en kirke

Derfor, kære læser, gå frimodigt ind i en kirke/menighed der hvor du bor eller kommer forbi. Se stort på om kirken hedder apostolsk, baptist, pinse, missionsforbund, folkekirke, fælleskirke, frikirke, centerkirke eller hvad de nu måtte kalde sig. Træd bare ind, lyt, spørg og tag stilling til tingene ud fra din egen situation og behov. Der er noget godt at hente for den der erkender sit behov og dybeste længsler.

Ole Bækgaard

Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk