DAGENS ORD: ”Hvorfor er du fortvivlet, min sjæl? Hvorfor skælver du i mig? Vent på Gud! For jeg skal takke ham på ny, min frelser og min Gud.” Salme 42:6

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Ruth Cilwik Andersen

Netpræst

Ruth Cilwik Andersen,

Mail: ruthcandersen@gmail.com

 

Gud er Ånd

1 jun. 2016

Da jeg ’Googlede’ ordet ”Ånder” i computeren, blev det hovedsageligt sat sammen med ordet ”spøgelser”. Noget, der er beskrives som uberegnelig, uhyggelig og svært at kommunikere med. Kan du huske en TV – serie der hed ”Åndernes Magt”, der prøvede at følge nogle spor af åndelig aktivitet? I en periode fulgte man mennesker der havde observeret mærkelige ting i deres hus eller område og journalister og clairvoyante, prøvede at afsløre hvordan og hvorfor det sker. Jeg kan ikke huske, hvor meget det lykkedes, måske fordi det ikke var helt så nemt.

Bibelen taler til gengæld meget afklaret om EN ÅND, ÅNDELIGHED og URENE ÅNDER. Når der er tale om det sidste, kan man med god grund få en uhyggelig følelse af magtesløshed, ligesom i den historie i Mattæus 8, vers 28 til 34. Her møder Jesus to ukontrollerede og farlige mænd, som kom ud af en hule og råber: ”Lad os i fred, du Guds Søn! Er du kommet her for at pine os før tiden?” Det viser sig at de bliver beskrevet som ”besat” af onde ånder og at Jesus befaler ånderne at forlade disse 2 mænd. At ånderne har en dialog og endda en kort forhandling med Jesus er i sig selv tankevækkende, men de spørger om at få lov til at fare ind i en flok svin, der stod i nærheden. ”… og se, hele flokken styrtede sig ud over skrænten ned i søen og omkom i bølgerne.” Ved at tillade dette, vil Jesus måske prøve at afsløre og dermed synliggøre, hvilken magt og hvilket mål ondskaben har og jager efter.

Men tilbage til overskriften: GUD ER ÅND, som er taget fra Johannesevangeliet kap. 4 vers 24: Gud er ånd, og de, der tilbeder ham skal tilbede i ånd og sandhed”.
Åndelighed kan mærkes som ”noget større end mig selv” er til stede.
Guds godhedens Ånd, der omgiver os meget meget end vi tror og kan forestille os, har også magt og et mål som Paulus bruger følgende ord for:
”Når nogen vender sig til Herren Jesus, bliver sløret taget bort. Jesus har sendt Helligånden, og hvor hans Ånd er, dér er der frihed. Alle vi, som har fået sløret fjernet, kan nu se hans herlighed – med de begrænsninger, der hører det jordiske liv til – og den herlighed sætter sit præg på os, så vi forvandles til lighed med ham, efterhånden som vi modtager fra hans Ånd, og det går fra herlighed til endnu større herlighed” (1. Korinterbrev 3:16-18 fra ’Bibelen på hverdagsdansk’).

Disse ord har meget i sig som man kan tykke på. Hvad er det slør, Paulus taler om? Hvilken frihed taler han om? Hvad indebærer den herlighed, der vil sætte sit præg på os?
Min frisør sagde en gang til mig: ”Det du plejer, vokser” et hint til at være god mod mit hår og bruge produkter med mere omtanke. Men sætningen kan bruges i alle sammenhæng – på godt og ondt! Ved at tage sig tid og tænke over åndelige ting, har jeg bemærket, at mennesker beskriver den tid som en åndelige opvågning. Hvis jeg plejer en åndelig spørgelyst og gå ind i en dialog med Jesus selv, sker der noget så (vid-) underligt at Bibelens ord åbner sig og det er vitterligt som et slør, der bliver taget fra ens udsigt.
Den ovennævnte tekst kan bruges til at gå i sådan en spørgende dialog med Jesus. Dem, der er lidt mere kendt med Bibelen bemærker sikkert også Paulus’ kæphest i dette afsnit, som var at formidle frihed fra loven, fra at være bogstavens træl og en appel til de Jesus-troende til at holde fast ved den personlige dialog i hjertet med Ham.
Til sidst én af de vigtigste skriftsteder i Bibelen, der fortæller, hvad Guds Ånd formår. Det er Jesus selv der citerer det gamle Testamente for at forklarer, hvorfor han kom til jorden:
”Herrens Ånd er over mig,
fordi han har udvalgt mig.
Han har sendt mig for at bringe godt nyt til de afmægtige,
forkynde frihed for de fangne,
give nyt syn til de blinde,
og rejse dem op, som er blevet trampet ned…”

Lukasevangeliet 4:18
Må Gud velsigne dit Åndsliv og dermed din dialog med Ham!

Mange hilsner
Ruth Cilwik Andersen
Præst i Frikirken Salem, Frederiksværk


PS: I skrivende stund lytter jeg til udsendelser fra ”Jeppesens Bibelskole” på Radio24/7 (podcast), hvor en journalist og en filosof læser sig igennem Bibelen. På alle hverdage bliver der læst et kapitel og de to gutter er indstillet på, at det vil tage dem ca. 4 år for at komme igennem det hele. Tilgangen er analytisk og spørgende, da ingen af dem er troende. I øjnefaldende er deres beskrivelse og motiv af initiativet: ”Vi læser verdens vigtigste bog … fordi vi mener at bibelen gennemsyrer vores kultur, vores tænkning og vores dannelse!”
Jeg skriver dette som PS, fordi jeg for det første er overbevist om, at de har ret og for det andet opdager, hvor mange der interesserer sig for at forstå Bibelen udenom det indtryk man har fået igennem religiøse sammenhæng eller personer.
Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk