DAGENS ORD: ”Det er Herren, der styrer en mands gang, han styrker ham og glæder sig over hans færd. v24 Når han snubler, falder han ikke omkuld, for Herren støtter ham.” Salme 37:23

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Preben Brohus

Netpræst

Preben Brohus,

Mail: p.brohus@apostolic.dk

 

4 x HAR

1 okt. 2005

Når jeg ser tilbage på de mange år, hvor jeg har været en kristen – hele den periode, hvor jeg bevist vidste at jeg var et Guds barn – så har det været en utrolig tid. Det har givet mig mange gode oplevelser – også alvorlige oplevelser. Tider til eftertanke men også tider med spontan glæde og en stor tilfredshed.

Der har været perioder hvor det har været svært – ikke at det skyldtes at jeg var en kristen, måske snarer fordi jeg ikke fulgte det råd Gud gav mig.

Når man læser i sin bibel finder man grunden til, at livet har været så godt.

I Efeserbrevet kap. 1 læser vi et afsnit, som jeg gerne vil gengive her:

Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som
i Kristus har velsignet os med al himlens åndelige
velsignelse.

Før verden blev grundlagt, har Gud i ham udvalgt
os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kær-
lighed.

I sin gode vilje forudbestemte han os til barnekår hos
sig ved Jesus Kristus til lov og pris for hans nådes
herlighed, som han har skænket os i sin elskede søn.

I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for
vore syndere ved Guds rige nåde.

Det er vigtigt at hvile i sin tro på Jesus. Gør man ikke det har man uro og kan let komme i tvivl. Disse fire afsnit har et vigtigt ord som jeg har fremhævet – det er har

Hvad er det han har gjort. For det første har han velsignet os med al himlens velsignelse. Alene denne sætning får mig til at stoppe med at finde ud af….
Hvad skulle jeg mangle, når han har velsignet mig så meget.

Det næste gør mit liv endnu mere vidunderligt. Der står at han har udvalgt mig. Det lyder da stort. Udvalgt. Nu er jeg jo ikke alene om at være udvalgt, men alligevel er det et ord til mig – såvel som til dig. Han har elsket mig så højt at han har udvalgt mig. Vi kan så begynde at tænke over – meditere over - hvad vi er udvalgt til…..

Dernæst står der i afsnittet at vi har barnekår. Der er jo ikke noget som er skønnere end at have barnekår. Husker vi vores barndom – med tryghed og fred. Det barnekår som der er her er tale om er at have barnekår hos Jesus. Det er dog noget vidunder-ligt……..
Til sidst står der at vi har forløsningen i ham. Det kan godt være at dette ord virker fremmed for dig. Forløsning betyder: Fri fra…. I den kristne termologi forstås det at være fri for synd og skyld – noget vi får ved troen på Jesus.

Er disse 4 har ikke overvældende. Intet andet i denne verden kan overgå dette. Rigdom, berømmelse og mange andre jordiske goder kan ikke overgå de tilbud som gives os, når vi har fået barnekår hos ham.

Guds fred.

Preben Brohus.Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk