DAGENS ORD: ”Han slettede vort gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os; han fjernede det ved at nagle det til korset;” Kolosenserne 2:14

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Ruben Andersen-Hoel

Netpræst

Ruben Andersen-Hoel , Er ikke længere aktiv
Vanløse Frikirke

Mail: ruben@vanlosefrikirke.dk

 

Kirken er sendt til verden

1 sep. 2016

Hvad tænker du på, når du læser den overskrift?
Måske tænker du på international mission, hvor nogle mennesker er rejst ud i verden, sendt af kirker eller missionsselskaber? Det er i hvert fald sandsynligt at du tænker sådan, for vi er i kirkerne vant til at tænke på mission og sendelse på den måde. Det er ligesom noget vi udliciterer til de modige eller fromme, der har kaldet til den slags… Og så støtter vi herhjemmefra med bøn og lidt penge. Og det er såmænd godt nok. Men det betyder også noget andet og mere, at kirken er sendt til verden: Det betyder nemlig at enhver kirke og enhver kristen er sendt fra Gud til den nære verden vi bor og lever.

Sådan har det altid været. Gud har altid sendt mennesker med opgaver. Både til den nære og fjerne verden. Med lidt forskelligt formål. Lad mig tage dig ved hånden og lad os tage en lille tur igennem Bibelen og stoppe op ved nogle få af dem, som Gud sendte. Vi har slet ikke plads til at skrive om dem allesammen, for antallet er svimlende, men jeg har valgt nogle stykker ud.

Noa og hans sønner fik samme sendelse om at forvalte Guds verden, som Eva og Adam havde fået i begyndelsen: »Bliv frugtbare og talrige, og opfyld jorden. Jeg giver alle dyr og planter, hersk over det.« (1. Mos. 9:1ff)

Abraham blev sendt for at velsigne: »Jeg vil gøre dig til et stort folk og velsigne dig. Jeg vil gøre dit navn stort, og du skal være en velsignelse. …I dig skal alle jordens slægter velsignes.« (1. Mos. 12:1ff)

Josef vidste ikke selv fra begyndelsen at han var sendt for at redde menneskeliv, for det var hans misundelige brødre, der havde solgt ham til handelsmænd fra en karavane, men det viste sig at han gennem mange prøvelser blev den mægtigste mand i Egypten efter Farao, og reddede mange - deriblandt sine brødre - fra hungersnød. Og så sagde han:
»Men Gud sendte mig i forvejen for at holde jer i live som en rest i landet og lade jer overleve i stort antal. Det er ikke jer, der har sendt mig hertil, men Gud.« (1. Mos. 45:7)

Moses var først modvillig til at lede folket ud i frihed, og ville ikke gå til Farao, men han endte med at sige ja til Guds sendelse, der lød til ham: »Gå nu! Jeg vil sende dig til Farao. Du skal føre mit folk israelitterne ud af Egypten.« (2. Mos. 3:10)

»Mens Jesus gik på jorden, samlede han de tolv, sendte dem ud og befalede dem:
Gå ud og prædik: Himmeriget er kommet nær! Helbred syge, opvæk døde, gør spedalske rene, driv dæmoner ud. I har fået det for intet, giv det for intet.« (Matt. 10:5) Og senere tilføjede han »Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.« (Matt. 28:18-20)

Paulus og Barnabas blev først sendt til Judæa med nødhjælp (Apg. 11:27-30) og senere ud for at evangelisere og plante menigheder. (Apg. 13.1-3)

Titus blev sendt til Korinth (2. Kor. 8:16-24) for at sikre pålidelig og god økonomisk administration.

Så selvom tanken at være sendt og at blive sendt er helt central i Bibelen, så er det også tydeligt at sendelsens formål er bred. Vi er sendt for at bygge Guds Rige på mange måder og mange steder. Det inkluderer helt klart evangelisation og forkyndelse med ord, men det er meget mere end det. Vi er også sendt af Gud for at bringe nødhjælp, kæmpe for retfærdighed, undervise, discipelgøre, helbrede og bygge menigheder og administrere kirke. Det er alt sammen Guds Mission.

Hvad er du sendt af Gud for at gøre og sige? Og hvem er du sendt til?


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk