DAGENS ORD: ”Det er Herren, der styrer en mands gang, han styrker ham og glæder sig over hans færd. v24 Når han snubler, falder han ikke omkuld, for Herren støtter ham.” Salme 37:23

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Gunni Bjørsted

Netpræst

Gunni Bjørsted, Er ikke længere aktiv

Mail: gunni@bethel.dk

 

Hvorfor døde Jesus? Fordi Gud...

16 sep. 2005


Tirsdag formiddag sad jeg og forberedte mig til tirsdag aftens Alpha-kursus. Emnet var: ”Hvorfor døde Jesus?” Det var 16. gang på Alpha, jeg skulle undervise i dette emne, og i øvrigt har jeg selvfølgelig talt om det – ja, i hvert fald tusind gange.

Så sad jeg der med det igen, og ved du hvad: Pludselig skyllede der en glæde og en jubel og en befrielse ind over mig. Det var jo vidunderligt, det, jeg sad og læste!

1) Fordi Gud elsker os
…Og så var det, det endnu engang blev en jublende vished: Jesus døde på korset, fordi Gud elsker os! Simpelthen.Den kristne Gud er ikke fjern, steril og ligeglad. Han er ikke en stak troslære-sætninger. Han er hellig Gud, som elsker hvert menneske, så det gnistrer, og kæmper for os med al sin magt. Da Jesus giver sit liv på korset, er der tale om en kærligheds-erklærning, en redningsaktion og et offer af usigelige dimensioner.

I 1. Johannesbrev kap. 4, vers 9-10. står der: ”Derved er Guds kærlighed blevet åbenbaret iblandt os: at Gud har sendt sin enbårne søn til verden, for at vi skal leve ved ham. Deri består kærligheden: ikke i, at vi har elsket Gud, men i at han har elsket os og sendt sin søn som et sonoffer for vore synder”.

2) Dermed imødekommer Han vores største behov
Vi visner uden Hans kærlighed. Vi kommer til at være på kronisk jagt efter og sidde i lommen på sølle erstatninger, som alligevel aldrig kan erstatte Guds kærlighed.

Vores situation er, at vi har alle syndet – dvs. vi hviler ikke i/har ikke vores identitet i at være elsket af Gud. Og dermed er vi kommet væk fra meningen med vores liv, som er at lade os elske af Gud – og elske Ham tilbage og elske andre mennesker.

Og så nævner Alpha-materialet fire aspekter af dette fravær fra Guds kærlighed (fravær fra, ikke fravær af!)

Det fører til forurening af vores liv, vores selvbillede og vores relationer.
Vi kommer til at huse usunde ting. Jesus sagde: ”For indefra, fra menneskenes hjerte, kommer de onde tanker, utugt, tyveri, mord, ægteskabsbrud, griskhed, ondskab, svig, umådehold, bespottelse, hovmod, tåbelighed. Alt dette kommer indefra og gør et menneske urent” (Mark. 7, 21-23).

Alle disse ting er jo netop følger af og udtryk for ikke at have sin identitet i at være elsket af Gud. Og det er ikke vranten snak fra Jesus; det er en ærlig beskrivelse af vores situation.

Det fører til, at vi sidder i lommen på det onde.
Den eneste nøgle til at få lukket op ind til nyskabelse af hjertet, så det bliver et elsket og elskende hjerte, er Guds kærlighed. – Jo, der er mange enkeltting, vi kan arbejde med at få rettet, og det skal vi gøre, men det er manges grundige erfaring, at den eneste magt, der kan flytte grundlæggende ting i hjertet og sy nye mønstre, er Guds betingelsesløse kærlighed.

Det fører til, at vi rammes af konsekvenserne af vores egen og andres kærlighedsløshed.
Der dør noget inden i os: livslyst, selvværd, indfølingsevne, tryghed. Det står præcist i Bibelen: ”Syndens løn er død” (Romerbrevet kap. 6, vers 23).

Og det fører til den værste konsekvens: Adskillelse fra Ham og alt det, vi er skabt til at høre sammen med.
Så er vi som blomsten, der er plukket fra vores rod. Vi kan godt stå i vasen og se pæne ud en lille tid, men adskilt fra vores rod er visningen i gang

…Det er alle disse behov, Jesus imødekommer ved at dø for os på korset. Og nu skal du få nogle kerne-steder fra Bibelen:

”På sit legeme bar han selv vore synder op på korset, for at vi døde fra synden, skal leve for retfærdigheden. Ved hans sår blev I helbredt” (1. Pet. 2, 24). Når Guds kærlighed møder os i Jesus, kan vi begynde at leve for retfærdigheden – for det, der er godt.

…Eller det med forureningen af hjertet: ”…Og Jesus, Hans Søns, blod renser os for al synd…Hvis vi bekender vore synder, er Han trofast og retfærdighed, så tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed” (1.Johs. 1, 7 og 9).

…Eller det med adskillelsen…Hør: ”Men nu, da I er i Kristus Jesus, er I, som engang var langt borte, ved Kristi blod kommet nær” (Ef. 2, 13).

3) En historie om at komme hjem til kærligheden:
Jesus fortalte i Lukusevangeliet kap. 15, vers 11 – 32 en historie om at forlade hjemmet og faderen og kærligheden – om at rejse væk, til et land langt borte. Men så fortsætter historien med at fortælle om at komme hjem til Kærlighedens Hus igen. Jeg citerer lige lidt fra en dejlig bog om dette emne, der hedder ”Den fortabte søn vender hjem” af Henri Nouwen: ”Hjemme er det sted i mit indre, hvor jeg kan høre en stemme, der siger: ”Du er min elskede søn, i dig har jeg velbehag.” (side 43)

Tænke sig: at leve i den lyd…at være i den favn…at bo i det hjem…Og det er vi inviteret til. Jesus døde for at kunne give os den invitation. Så kan vi begynde at droppe de andre stemmer, der hele tiden kæfter op og fylder vores mentale ører: ”Gå ud og bevis, at du er noget værd…Nu skal du gøre dig fortjent til ikke at være en fiasko…du skal ikke vise svaghed, så bliver du bare udnyttet…” Hver gang, vi følger disse stemmer, rejser vi bort og bliver fremmede og usikre i vores egen tilværelse. Men alle os, som engang var langt borte, kan nu – fordi Jesus døde for os – komme hjem.

…Nu er jeg en midaldrende mand på 48, der har oplevet mange ting. Men jeg kan bare mærke dybt indeni, at det her – Guds kærlighed, Jesus død for mig og ethvert medmenneske – er det allervigtigste, jeg har at leve og dø på.

Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk